Ældres hverdagspraksisser og aldringspolitik. Om synkroniseringsarbejdet imellem hverdag og politik

Forfattere

  • Aske Juul Lassen Saxo-instituttet, Københavns Universitet.
  • Astrid Pernille Jespersen Saxo-instituttet, Københavns Universitet.

DOI:

https://doi.org/10.7146/ks.v6i1.21242

Nøgleord:

Aldringspolitik, akriv aldring, hverdagspraksis, synkronisering, tinkering, etnografi, gerontologi,

Resumé

Ældres hverdagspraksisser fremtræder ofte som problemer, som aldringspolitik- ken søger at løse. Forfatterne diskuterer forskellige etnologiske tilgange til hver- dagen, og præsenterer forholdet imellem hverdagspraksisser og politiske praksis- ser som et kontinuerligt synkroniseringsarbejde. Dette bruges til at vise, hvordan problemer som afhængighed, forfald, ensomhed og passivitet bliver problemati- seret på bestemte måder i diskursen om aktiv aldring, og hvordan problemerne tager sig ud for de ældre, set fra et hverdagslivsperspektiv. Artiklen er baseret på et etnografisk feltarbejde på to aktivitetscentre.

Forfatterbiografier

Aske Juul Lassen, Saxo-instituttet, Københavns Universitet.

Etnolog og ph.d. fra Københavns Universitet. Han er post.doc. ved SAXO-Instituttet, Køben- havns Universitet og indgår i Copenhagen Centre for Health Research in the Humanities (CoRe), som bl.a. rummer de humanistiske delprojekter af Center for Sund Aldring og CALM (Counteracting Agerelated loss of Skeletal Muscle Mass).

Astrid Pernille Jespersen, Saxo-instituttet, Københavns Universitet.

Etnolog og ph.d. fra Køben- havns Universitet. Hun er lektor ved SAXO-Instituttet, Københavns Universitet og er leder af Copenhagen Centre for Health Research in the Humanities (CoRe).

Downloads

Publiceret

2015-07-06

Citation/Eksport

Lassen, A. J., & Jespersen, A. P. (2015). Ældres hverdagspraksisser og aldringspolitik. Om synkroniseringsarbejdet imellem hverdag og politik. Kulturstudier, 6(1), 79–99. https://doi.org/10.7146/ks.v6i1.21242

Nummer

Sektion

Artikler