Modernitet, velfærdsstat og den potentielle atomkrig efter 1945

Forfattere

  • Marianne Rostgaard
  • Ivan Lind Christensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ks.v2023i1.137999

Nøgleord:

Kold krig, Velfærdsstat, Atombombe, Atomkultur, Stat-individ relation, 20. århundrede

Resumé

Vi ønsker med denne artikel at bidrage til en diskussion om, hvordan relationen mellem stat og borger potentielt forandredes i perioden efter 1945 set i lyset af truslen om en atomkrig. I både den internationale og den danske litteratur om frygten for en atomkrig bliver der peget på, hvordan civilforsvarslige foranstaltninger var med til at konstruere den ideelle atomalderborger som en borger, der i givet fald skulle og ville agere rationelt. Artiklen bidrager til en diskussion af, hvad det var for en ideel borger, der konstrueredes i en dansk kontekst, og hvilken betydning de mulige, overordnede kontekstualiseringer kan have for tolkningen heraf. Ved at relatere atomfry og civilforsvar til henholdsvis den velfærdsstatslige udvikling og til ændringer i moderniteten forfølger vi spørgsmålet om, hvilke forestillinger om samfundsmæssig rationalitet og orden, som den ideelle borger skulle indgå i.

Referencer

Atomoplysningsudvalget Betænkning nr. 334, Atomvåbenproblemer, Møllers Bogtrykkeri, København, 1963.

Bauman, Zygmunt 1991: Modernity and ambivalence. Polity Press.

Beck, Ulrich, 1997: Risikosamfundet: på vej mod en ny modernitet. København: HansReitzels Forlag.

Bjørnson, Iben 2020: ””Stands tilløb til panik”. Civilforsvarspjecer som social kontrol” i Rostgaard, Marianne og Pedersen, Morten (red): Atomangst og civilt beredskab. Forestillinger om atomkrig i Danmark 1945-1975. Aalborg Universitetsforlag.

Bjørnsson, I., Farbøl, R., & Sylvest, C. 2020: ”Hvis krigen kommer: Forestillinger om fremtiden under den kolde krig” i Kulturstudier, 11(1), s. 33-61.

Bærholm, Anders Kristian og Lorenzen, Jakob K. B 2004: ”Hvis krigen kommer – historien om en pjece fra den kolde krig”. Petersen, Klaus og Sørensen, Niels Arne (red.): Den kolde krig på hjemmefronten, Syddansk Universitetsforlag.

Cockerham, W.C. 2015: “Max Weber: Bureaucracy, Formal Rationality and the Modern Hospital.” Collyer, F. (red) The Palgrave Handbook of Social Theory in Health, Illness and Medicine. Palgrave Macmillan, London.

Cronqvist, Marie 2012: “Survival in the Welfare Cocoon. The Culture of Civil Defense in Cold War Sweden”. Vowinckel, Payk, og Lindenberger (red.): Cold War Cultures: Perspectives on Eastern and Western European Societies. New York: Berghahn Books, s. 191 – 210.

Farbøl, Rosanna 2020: ”Atomkrigens arkitektur. Velfærd og civilforsvar under den Kolde Krig”. TEMP – tidsskrift for historie, 21, s. 101-125.

Frandsen, Bodil 2021: Hvis krigen kommer. En undersøgelse af det centrale civile beredskab og Regan Vest under den kolde krig (1950 – 1968) Ph.d. afhandling, Aalborg Universitet.

Grant, Matthew 2009: After the bomb. Civil Defence and Nuclear War in Britain 1945 – 68. Palgrave/MacMillan.

Grant, Matthew 2019: Making Sense of Nuclear War: Narratives of Voluntary Civil Defence and the Memory of Britain’s Cold War. Social History. 44 (2), 229-254.

Hilson, Mary 2008: The Nordic Model. Scandinavia since 1945.Reaktion Books (series: Contemporary World), London.

Jørgensen, Klaus 1973: Atomvåbnenes rolle i dansk politik, Studies in History and Social Sciences, Vol. 8, Odense University Press.

Korpi, Walter 2001: Velfærdsstat og socialt medborgerskab. Danmark i et komparativt perspektiv, 1930 – 1995. Magtudredningen, Aarhus Universitetsforlag.

Oakes, Guy 1994: The Imaginary War: Civil Defense and American Cold War Culture, Oxford University Press.

Petersen, Klaus 1997: ‘’Fra ekspansion til krise: udforskning af velfærdsstatens udvikling efter 1945’’ Historisk Tidsskrift 97,2. s. 356-375.

Petersen, Klaus 2011, ‘’Velfærdsstat’’. Lauridsen, J. T., Mariager, R., Olesen, T. B., & Villaume, P. Den kolde krig og Danmark: Gads leksikon. (1. udg.) Gad.

Petersen, LH, Petersen, JH & Petersen, K 2007: 13 værdier bag den danske velfærdsstat. Syddansk Universitetsforlag.

Petersen Jørn Henrik Klaus Petersen and Niels Finn Christiansen 2010-2015: Dansk Velfærdshistorie. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Rasmussen, Søren Hein 1997: Sære alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark. Odense University Studies in History and Social Sciences, Vol. 207, Odense: Odense University Press.

Rose, K. 2001: One Nation Underground: The Fallout Shelter in American Culture. New York: NYU Press.

Rostgaard, M & Christensen, IL 2020: ”Den forsinkede frygt: Atombomber, radioaktivitet og videnstransformation i dagspressen 1945 – 1963” TEMP – tidsskrift for historie, bind 11, nr. 21, s. 126-155.

Rostgaard, Marianne 2020: ‘’Kan man overleve en atomkrig?’’ Rostgaard, Marianne og Pedersen, Morten (red): Atomangst og civilt beredskab. Forestillinger om atomkrig i Danmark 1945-1975. Aalborg Universitetsforlag.

Schmidt, Lars-Henrik og Kristensen, Jens Erik 1986: Lys, luft og renlighed. Den moderne socialhygiejnes fødsel. Akademisk Forlag.

Shilliam, R. 2010: “Modernity and Modernization” I; Oxford Research Encyclopedias, International Studies, Oxford University Press.

Sylvest, Casper 2018: ”Atomfrygten og civilforsvaret“ TEMP – tidsskrift for historie, nr.16, s. 16-38.

Till, Jeremy. 2006: “Modernity and order: architecture and the welfare state.” Verksted nr. 7, s. 41-60.

Online ressourcer:

Vejen frem. Socialdemokratiets principprogram, juni 1961 s. 10, se: http://www5.kb.dk/pamphlets/dasmaa/2008/feb/partiprogrammer/object15710/da/

Om kriget kommer, 1961: https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/5-information-och-fakta/historia/psykforsvarets-historia/om-krigetkommer-1961.komprimerad.pdf

Hvis krigen kommer, 1962: https://danmarkshistorien.dk/fileadmin/filer/kilder_i_pdf/hvis_krigen_kommer.pdf

Downloads

Publiceret

2023-06-15

Citation/Eksport

Rostgaard, M., & Lind Christensen, I. (2023). Modernitet, velfærdsstat og den potentielle atomkrig efter 1945. Kulturstudier, 2023(1). https://doi.org/10.7146/ks.v2023i1.137999