Migrantfortællinger om 'at høre til' og 'høre hjemme'

Forfattere

  • Ann-Dorte Christensen
  • Bente Jensen
  • Betül Özkaya

DOI:

https://doi.org/10.7146/ks.v2023i1.137991

Nøgleord:

Migration, Transnationale identiteter, Tilhørsforhold, Hjem, Livsfortællinger, Objektbaserede interviews

Resumé

Gennem livsfortællinger sætter artiklen fokus på spørgsmålet om tilhørsforhold og på hjemmets betydning som ramme om at skabe en hverdag i en ny kontekst, som man tvunget eller frivilligt har bevæget sig til. Artiklen rejser spørgsmålet om, hvordan der skabes tilknytning til en by som Aalborg, hvilke in- og eksklusionsprocesser der gør sig gældende i dagligdagen, samt hvilke betydninger hjemmet har. Desuden tematiserer artiklen, hvordan erindringer fra oprindelseslande og ruterne til Aalborg inddrages, når der knyttes bånd til nye steder og skabes et nyt hjem.

Referencer

Anderson, Benedict 2001: Forestillede fællesskaber. Refleksioner over nationalismens oprindelse og udbredelse. Gylling: Roskilde Universitetsforlag.

Alkasem, Nader og Nivaa Claus udat.: Dobbelt A. Digte fra Aleppo Digte fra Aalborg. Aalborg: Forlaget Alba.

Bauman, Zygmunt 1998: Globalizations:The Human Consequences. Cambridge:Polity Press.

Beck, Ulrich 2002: “The Cosmopolitan Society and its Enemies”, Theory, Culture and Society, 19 (1-2), s. 17-44.

Berry, John W. 1997: “Immigration, Acculturation, and Adaption”, Applied Psychology: An International Review 46(1), s. 5-68.

Blunt, Alison og Dowling, Robyn 2006: Home. London/NewYork: Routledge.

Brun, Cathrine 2015: “På leting etter sted: Internflyktninger i Georgia mellem tvungen mobilitet og drømmen om bofasthed”. Marit Aure et al. (red.) Med sans for sted. Nyere teorier. Bergen, Fakbokforlaget, s. 249-264.

De Beauvoir, Simone 1977 (1949): Det andet køn. Viborg: Tiderne Skifter.

Cagler, Ayse og Glick Schiller Nina 2018: Migrants & City-Making. Dispossession, Displacement & Urban Regeneration. London: Duke University Press.

Christensen, Ann-Dorte og Jensen, Sune Qvotrup 2011: “Roots and Routes: Migration, belonging and everyday life”, Nordic Journal of Migration Research, 1(3), s. 146-155.

Christensen, Ann-Dorte og Jensen, Sune Qvotrup 2012: Stemmer fra en bydel. Etnicitet, køn og klasse i Aalborg Øst. Aalborg Universitetsforlag.

Christensen, Ann-Dorte og Norheim, Marit Benthe 2016: Skibet er ladet med minder. Fortællinger om kvindeliv på tværs af grænser. Aalborg Universitetsforlag.

Eriksen, Thomas Hylland 2006: Rødder og fødder. Identitet i en foranderlig tid. Aarhus: Tiderne Skifter.

Frederiksen, Morten 2019: ”Stabilitet og forandring i danskernes værdier”. Morten Frederiksen (red.): Usikker modernitet. Danskernes værdier fra 1981 til 2017. København: Hans Reitzels Forlag, s. 9-39.

Frykman, Maja Pavrzanovic 2008: “Staying Behind: Civilians in the Post-Yugoslav Wars 1991-95”. Nicholas Atkin (ed.) Daily Lives of Civilians in Wartime Twentieth-Century Europe. Westport, CT: Greenwood Press, s. 63-193.

Giddens, Anthony 1990: The Consequences of Modernity. Cambridge:Polity Press.

Gustafson, Per 2014: “Place attachment in an age of mobility”, Lynne C. Manzo et al. (eds.). Place attachment: Advances in Theory, Methods and Applications. London and New York: Routledge, s. 37-48.

Gullestad, Marianne 2002 (1984): Kitchen-Table Society. A case study of family life and friendships of young working-class mothers in urban Norway. Oslo: Universitetsforlaget.

Gullestad, Marianne 1989: Kultur og hverdagsliv: På sporet av det moderne Norge. Oslo: Universitetsforlaget.

Heidegger, Martin 1971: ”Building, Dweilling, Thinking”. Albert Hofstadter (ed.) Poetry, Language and Thought. New York: Harper and Row, s. 143-162.

Henriksen, Lars Skov og Levinsen, Klaus: 2019: ”Forandringer i foreningsmedlemskab og frivilligt arbejde”. Morten Frederiksen (red.): Usikker modernitet. Danskernes værdier fra 1981 til 2017. København: Hans Reitzels Forlag, s. 193-231.

Indvandrere i Danmark 2020. Danmarks Statistik https://www.dst.dk/da/Statistik/ nyheder-analyser-publ/Publikationer/VisPub?cid=29447

Jensen, Bente, Özkaya, Betül og Christensen, Ann-Dorte 2021: MultiAalborg –migrantfortællinger på tværs, Aalborg Stadsarkiv.

Jensen, Tina Gudrun, 2019: “Et spørgsmål om tillid? Naboskabsrelationer og social sammenhængskraft”. Tina G. Jensen et al. (red.): Social sammenhængskraft. Begreb og virkelighed. København: Samfundslitteratur, s. 115-133.

Jørgensen, Anja 2010: “The Sense of Belonging in New Urban Zones of Transition”, Current Sociology, 58 (1), s. 3-23.

Kofoed, Lasse og Simonsen, Kirsten 2010: Den fremmede, byen og nationen – om livet som etnisk minoritet. Roskilde Universitetsforlag.

Kofoed, Lasse og Simonsen, Kirsten 2012: “(Re)scaling Identities: Embodied Others and alternative Spaces of Identification”. Ethnicities, 12 (5), 623-642.

Larsen, Jonas 2019: ”Mobilititet, turisme og globalisering”. Anders Blok og Carsten B. Laustsen (red.) Sociologiens problemer. København: Hans Reitzels Forlag, s. 681-700.

Olwig, Karin Fog 2010: “ Migrationsnarrativer”, Kulturstudier nr. 2, s. 119-139.

Parby, Jakob Ingemann 2015: At blive… Migration og identitet i København ca. 1770-1830. Ph.d.-afhandling. Roskilde Universitet/Københavns Museum.

Phoenix, Ann 2009: “Transforming transnational biographical memories: Adult accounts of ‘non-normative’ serial migrant childhood”. Gabrielle Rosenthal et. al. (eds.) Ethnicity, Belonging and Biography: An ethnographical and biographical Perspective. Münster: LIT Verlag.

Riessman, Catherine K. 2008: Narrative Methods for the Human Sciences. London: Sage.

Schiller, Nina Glick 2008: Beyond Methodological Ethnicity: Local and Transnational Pathways of Immigrant Incorporation, Willy Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relation no. 2, Malmö University.

Schmidt, Garbi 2019: ”Kan sammenhæng skabes? Eksempler fra to københavnske brokvarterer”, Tina G. Jensen et al. (red): Social sammenhængskraft. Begreb ogvirkelighed. København: Samfundslitteratur, s. 93-111.

Schutz, Alfred 1944: „The Stranger: An Essay in Social Psychology”, The American Journal of Sociology 49:6, s. 499-507.

Simmel, Georg 1908: “Exkurs über den Fremden”, Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschftung. 6. Teil. Berlin:Duncker & Humblot Verlag.

Thomson, Rachel og Hadfield, Lucy 2014: “Day-in-a-life microethnographies and favourite things interviews”, Johnson Vichy et al. (eds.), Steps to engage young children in research: Volume 2, The researcher toolkit. Bernard Leer Foundation, University of Brighton, s. 126-130.

Thomsen, Trine L., Bo, Inger G. og Christensen, Ann-Dorte red. 2016: ”Narrativ Forskning: Tilgange og Metoder”, Inger G. Bo et al. (red). Narrativ forskning. Tilgange og metoder, København: Hans Reitzels Forlag, s. 13-35.

Tilly, Charles 2002: Stories, Identities and Political Change. Lanham: Rowman & Littlefield Publ. Inc.

Urry, John 2007: Mobilities. Cambridge: Polity Press.

Vacher, Mark 2019: “Flygtningens vilkår – et etnografisk studie af flugten og dens følger hos syriske flygtninge i Libanon”, Kulturstudier nr. 3, s. 35-60.

Varvin, Sverre 2021: Psychoanalysis in a social and cultural setting. Routledge.

Wengraf, Tom 2000: “Uncovering the General from the Particular. From Contingencies to Typologies in the Understanding of Cases”. Chamberlayne, Prue et al. (eds.) The Turn to Biographical Methods in Social Science: Comparative Issues and Examples. Routledge.

Woodward, Sophie 2016: “Object interviews, material imaginings and ‘unsettling’ methods: interdisciplinary approaches to understanding materials and material culture”, Qualitative Research., 16(4), s. 359-374.

Young, Iris Marion 1997: “House and Home: Feminist Variations of a Theme”, Intersecting Voices. Dilemmas of Gender, Political Philosophy, and Policy, Princeton University Press, s. 132-164.

Yuval-Davis, Nira 2006: ‘Belonging and the politics of belonging’, Pattern of Prejudice 40 (3), s. 197-214.

Yuval-Davis, Nira 2011: The Politics of Belonging: Intersectional Contestations. London: Sage.

Aalborg Kommune, Statistik 2020 www. aalborg.dk

Downloads

Publiceret

2023-06-15

Citation/Eksport

Christensen, A.-D., Jensen, B., & Özkaya, B. (2023). Migrantfortællinger om ’at høre til’ og ’høre hjemme’. Kulturstudier, 2023(1). https://doi.org/10.7146/ks.v2023i1.137991