Er din ting vores histore?

Museer som platform for dialog

Forfattere

  • Kristine Møller Gårdhus
  • Mette Byriel-Thygesen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ks.v2023i1.137988

Nøgleord:

museologi, samtidshistorie, indsamling, brugerinddragelse, formidling

Resumé

Siden 2000’erne er kulturhistoriske museers selvforståelse og historiske raison d’etre blevet udfordret af museologiske diskussioner om målgrupper og af kulturpolitiske krav om en mere mangfoldig publikumssammensætning. Hvordan kan museerne arbejde med at være mere inkluderende og inddragende platforme, ikke bare
for dannelse, men også for dialog? I denne artikel vil praksisnære eksempler fra indsamlings- og udstillingsprojektet Din Ting – Vores Historie eksemplificere, hvordan en dialogisk tilgang kan styrke borgernes kulturelle medborgerskab og dermed gøre museer til en samfundsrelevant institution for flere. Samtidig med at kulturpolitiske krav om at styrke kulturelt medborgerskab hos den enkelte understøttes.

Referencer

Assuncao, Paula og Primo, Judite 2013: To understand New Museology in the XXI Century.

CreateSpace Independent Publishing Platform.

Bhatnagar, Anupama 1999: Museum, Museology and New Museology. South Asia Books

Drotner, Kirsten 2017: Our Museum. Studying museum communication for citizen engagement. Nordisk Museologi No. 2. S. 148-155. DOI: doi.org/10.5617/nm.6353

Drotner, Kirsten; Dziekan, Vience; Parry, Roos og Schröder, Kim 2019: The Routledge Handbook of Museums, Media and Communication. Routledge, New York.

Drotner, Kirsten og Schrøder, Kim 2013: Museum Communication and Social Media – The connected museum. Taylor and Francis, New York.

Falk, John 2009: Identity and the Museum Visitor Experience. Left Coast Press, Inc, California.

Haagen, Julie; Arffmann, Maya; Buchter Mikkel m.fl. 2008: “REACH OUT! – Inspiration til brugerinddragelse og innovation i kulturens verden.” Kulturministeriet.

Hansen, Louise Ejegod 2011: Hvad er publikumsudvikling?. Scenekunstnetværket Region Midtjylland.

Harris, Jenifer 2011: “Dialogism and the visitor experience”. THE DIALOG MUSEUM AND THE VISITOR EXPERIENCE. ICOFOM Study Series – ISS 40, s. 9-11. https:// icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOFOM_ISS_40-41143.pdf

Hein, George E. 1998: Learning in the Museum. Routledge, London.

Hooper-Greenhill, Eilean 1995: Museum, media, message. Routledge, London.

Kawashima, Nobuko 2000: Beyond the division of attenders vs. non-attenders: a study into audience development in policy and practice. Coventry: Centre for Cultural Policy Studies. University of Warwick. http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/theatre_s/cp/publications/centrepub s/

Knell, Simon J.; MacLeod, Suzanne og Watson, Sheila 2009: Museum revolutions: How museums change and are changed. London Routledge.

Lindelof, Anja Møller 2014: Publikumsudvikling – strategier for inddragelse eller Institutionel udvikling?. Kultur & Klasse, Vol. 43 (118), s. 69 – 86. DOI: 10.7146/kok.v42i118.19836

Lynch, Bernadette T. og Alberti, Samuel J.M.M. 2010: ”Legacies of prejudice: Racism, co-production and radical trust in the museum”. Museum Management and Curatorship. Routledge 25:1, s. 13–35. DOI: 10.1080/09647770903529061

Lynch, Bernadette T. 2013: “Reflective debate, radical transparency and trust in the museum”. Museum Management and Curatorship. Routledge. 28:1, s. 1-13. DOI:10.1080/09647775.2012.754631

McCall, Vikki og Gray, Clive 2014: “Museums and the “New museology”: theory, practice and organizational change”. Museum Management and Curatorship. Routledge Vol. 29:1, s. 19-35. DOI: 10.1080/09647775.2013.869852

Mikhail M. Bakhtin 1984: Problems of Dostoevsky’s Poetics. University of Minnesota Press.

Mouritsen, Per 2015: En plads i verden. Det moderne medborgerskab. Gyldendal.

Mouffe, Chantal 2003: ”Politics and passions: The stakes of democracy”. Distinktion (Aarhus) 7, S. 119–127.

Ross, Max 2004: “Interpreting the New Museology”. Museum and society. University of Liecester open Journals, 2004:2, s. 84-103. DOI: 10.29311/mas.v2i2.43

Simon, Nina 2010: The Participatory Museum. Santa Cruz: Museum 2.0.

Simon, Nina 2016: The Art of Relevance. Santa Cruz: Museum 2.0.

Smeds, Kerstin 2004: ”Danse macabre i musernas hus: om museernas roll och villkor i dag”. Nordisk Museologi, 2004:1, s. 3-10. DOI: 10.5617/NM.3354

Vatne, Ingrid 2014: Publikumsudvikling som institutionsudvikling. Rethink IMPACTS RAPPORTER: Evaluering og forskning I Aarhus, nr. 1. Aarhus Universitet.

Vergo, Peter 1989: New Museology. Reaktion Books Ltd.

Vollgraaff, Helene 2018: “Revitalising the South African Museum Sector: New Museological Trends”. Handbook of Research on Heritage Management and Preservation. IGI Global, s. 372-395. DOI: 10.4018/978-1-5225-3137-1.ch018

Vorre, Birgit 1985: ”Skal det virkelig på museum? – om indsamling fra nutiden”. Nationalmuseets Arbejdsmark. Nationalmuseet1985, s. 182-293.

Vores Museum 2020: Sådan styrker museer kulturelt medborgerskab. Syddansk Universitet.

Willerslev, Rane 2018: ”Nationalmuseet skal være en søjle i danskernes bevidsthed”. Nationalmuseets Arbejdsmark. Nationalmuseet 2018, s. 6-23.

Downloads

Publiceret

2023-06-15

Citation/Eksport

Møller Gårdhus, K., & Byriel-Thygesen, M. (2023). Er din ting vores histore? Museer som platform for dialog. Kulturstudier, 2023(1). https://doi.org/10.7146/ks.v2023i1.137988