Tidsvidner som museumsformidling

Erindringsarbejde og autenticitet på Danmarks Forsorgsmuseum og i Den Gamle By

Forfattere

  • Anne Brædder
  • Iben Vyff

DOI:

https://doi.org/10.7146/ks.v12i2.129572

Nøgleord:

Erindringsarbejde, Oral History, remediation, tidsvidne, museumsformidling, autenticitet, Danmarks Forsorgsmuseum;, Den Gamle By

Resumé

På kulturhistoriske museer i Danmark og udlandet vinder en audiovisuel formidlingstendens frem, der inkluderer videofilmede erindringsinterview med tidsvidner i udstillinger. Inddragelsen af tidsvidner er blevet fremhævet som en mulighed for at formidle almindelige menneskers erindringsarbejde, og som noget, der menneskeliggør og intensiverer museumsformidling. Brugen af tidsvidner i museumsformidling legitimerer imidlertid også en given museumsinstitutions fortidsfortællinger og øger museets troværdighed. I forlængelse af denne mere underbelyste og kritiske interesse spørger vi til, hvordan inddragelsen af tidsvidner i Danmarks Forsorgsmuseums udstilling Skjulte Danmarkshistorier og Den Gamle Bys Velfærd og frisind – 1974 på forskellige måder både autentificerer og deautentificerer museernes historieformidling. Teoretisk sker det primært med udgangspunkt i Steffi de Jongs tidsvidne-begreb.

Forfatterbiografier

Anne Brædder

Anne Brædder er postdoc på Roskilde Universitet (2020-2023) og indgår i Museerne Helsingørs Oral History-projekt Stemmer fra værftet. Hun er uddannet cand.mag. i Historie og Kultur- og Sprogmødestudier fra RUC (2009) og ph.d. i Historie fra Aarhus Universitet (2017). Hun har bl.a. beskæftiget sig med fortidsbrug, historiebevidsthed, erindringskultur, 2. verdenskrigsreenactment, levendegørelse på kulturhistoriske museer, arbejderhistorie og kvinde-/kønshistorie.

Iben Vyff

Iben Vyff er leder af Forskning og Kulturarv på Museerne Helsingør, forskningsleder for Oral History-projektet Stemmer fra værftet og gæsteforsker på RUC (2019-2022). Hun er uddannet cand.mag. i Dansk og Historie fra RUC (1998) og ph.d. i Historie fra RUC (2008). Hun har bl.a. beskæftiget sig med identitet, fortidsbrug, historiebevidsthed, hverdagsliv, materialitet, arbejderhistorie og køn i kulturhistoriske analyser med politisk perspektiv.

Referencer

Andermann, Jens og Arnold-De Simine, Silke 2012: ”Introduction”. Theory, Culture & Society:1, s. 3-13. https://doi.org/10.1177/0263276411423041

Arnold-De Simine, Silke 2013: Mediating Memory in the Museum. PalgraveMacmillan. https://doi.org/10.1057/9781137352644

Bardgett, Suzanne 2016: “The Use of Oral History in The Imperial War Museum’s Holocaust Exhibition”. Nicolas Apostolopoulos; Michele Barricelli; Gertrud Koch (red.): Preservering Survivors’ Memories, bd. 3. Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, s. 140-144.

Bloch Ravn, Thomas 2014: “Ståsted og pejlepunkter”. Elsebeth Aasted Schanz; Thomas Bloch Ravn; Kitt Boding-Jensen (red.) Den Gamle By 2014, s. 9-19.

Bloch Ravn, Thomas 2020: Museer for folket. Aarhus Universitetsforlag.

Bolter, Jay David og Grusin, Richard 1998: Remediation. The MIT Press.

Conrad, Margaret; Ercikan Kadriye; Frisen, Gerald; Létourneau Jocelyn; Muise, Delphin; Northrup, David og Seixas, Peter 2013: Canadians and Their Pasts. University og Toronto Press.

Day, Anette 2006: “London’s Voices”. Oral History 2006:2, s. 95-104.

Day, Anette 2009: “’They listened to my voice’”. Oral History 2009:1, s. 95-106.

de Jong, Steffi 2012: “Who is History”. Kate Hill (red.): Museums and Biographies. Boydell Press, s. 295-308.

de Jong, Steffi 2015: “Mediatized Memory”. Michelle Henning (red.): The International Handbooks of Museum Studies, bd. 3, Wiley Blackwell, s. 69-93. https://doi.org/10.1002/9781118829059.wbihms304

de Jong, Steffi 2018: The Witness as Object. Berghahn Book. https://doi.org/10.2307/j.ctv3znzsd

Erll, Astid og Rigney, Ann (red.) 2009: Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory. De Gruyter.

Gazi, Andromache 2019: “Oral Testimonies as Independent Museum Exhibits”. The Oral History Review 2019:1, s. 26-47. https://doi.org/10.1093/ohr/ohz005

Green, Anna 1997: “Returning History to the Community”. The Oral History Review 1997:2, s. 53-72. https://doi.org/10.1093/ohr/24.2.53

Green, Anna 2003 (1996): “The exhibition that speaks for itself”. Robert Perks og Alistair Thomson (red.): The Oral History Reader. Taylor & Francis e-library, s. 448-456.

Griffiths, Gareth 1989: “Museums and the Practice of Oral History”. Oral History 1989:2, s. 49-52.

Hoskins, Andrew 2003: “Signs of the Holocaust”. Media, Culture & Society 2003:1, s. 7-22. https://doi.org/10.1177/0163443703025001631

Humphries, Steve 2003: “Unseen Stories”. Oral History 2003:2, s. 75-84.

Julius, Chrischené 2008: “’Digging [D]eeper than the eye approves’”. Kronos vol. 34, s. 106-138.

Kushner, Tony 2001: “Oral History at the Extremes of Human Experience”. Oral History 2001:2, s. 83-94.

Lowry, Sarah og Duke, Alison 2012: “Foundling voices. Oral History 2012:2, s. 99-108.

Lønstrup, Ansa og Rørdam Larsen, Charlotte 2021: “Animerende lyd”. Lise Skytte Jacobsen; Ane Hejlskov Larsen; Vinnie Nørskov (red.): Museologi mellem fagene. Aarhus Universitetsforlag, s. 291-316.

Pullan, Nicola 2013: “Anastasia’s Journeys”. Public History Review vol. 20, s. 104-114. https://doi.org/10.5130/phrj.v20i0.2719

Thomas, Selma 2008: “Private Memory in a Public Space”. Linda Shopes og Paula Hamilton (red.): Oral History and Public Memories. Temple University Press, s. 87-100.

Wallace, Rachel 2019: “Gay Life and Liberation, a Photographic Record of 1970s Belfast”. The Public Historian 2019:2, s. 144-162. https://doi.org/10.1525/tph.2019.41.2.144

Whincop, April 1986: “Using Oral History in Museum Displays”. Oral History 1986:2, s. 46-50.

Witcomb, Andrea 2019: “Oral History and First-Person Narratives in Migration Exhibitions”. Kate Darian-Smith og Paula Hamilton (red.): Remembering Migration, Palgrave Macmillan, s. 203-217. https://doi.org/10.1007/978-3-030-17751-5_14

Wowk Vestergaard, Anna 2015: “Huset i Havnegade”. Kitt Boding-Jensen; Thomas Bloch Ravn (red.): Den Gamle By 2015, Gads Forlag, s. 57-67.

Rosenzweig, Roy og Thelen, David 1998: The Presence of the Past. Columbia

University Press.

Websteder

Danmarks Forsorgsmuseum Om museet, https://www.svendborgmuseum.dk/om-museet/fattiggardens-historie (Besøgt 29/5 2021).

Danmarks Forsorgsmuseum Udstillinger, https://www.svendborgmuseum.dk/udstillinger/skjulte-danmarkshistorier (Besøgt 2/6 2021).

Den Gamle By Velfærd og frisind 1974, https://www.dengamleby.dk/1974/ (Besøgt 14/6 2021).

Den Gamle By Viden Velfærdsdanmark – 1970erne Folks hjem, https://www.dengamleby.dk/velfaerdsdanmark-1970erne/folks-hjem/ (Besøgt 2/7 2021).

Skjulte Danmarkshistorier Film Skæbner, http://www.skjultedanmarkshistorier.dk/skaebner (Besøgt 30/6 2021).

Film og musik

Albert. Moreno, Abbi. Instafilm.

Blind mand 1974.

Grønlandsk studerende 1974.

Hansen, Jesper 2009: “Meeting Granddad”, Anthology, (2014).

Hippiepar med en lille datter 1974.

Introduktion. Instafilm.

Kernefamilien 1974.

Simons, Hein 1969: ”Kleine Kinder, kleine Sorgen”, Ich Sing Ein Lied Fur Dich.

Kollektivet 1974.

Peter. Moreno, Abbi. Instafilm.

Rasmine. Moreno, Abbi. Instafilm.

Downloads

Publiceret

2021-12-05

Citation/Eksport

Brædder, A., & Vyff, I. (2021). Tidsvidner som museumsformidling: Erindringsarbejde og autenticitet på Danmarks Forsorgsmuseum og i Den Gamle By. Kulturstudier, 12(2). https://doi.org/10.7146/ks.v12i2.129572

Nummer

Sektion

Artikler