Fremskridtets lyd?

Lydrevolutionen og håndteringen af støj under Københavns industrialisering ca. 1850-1910

Forfattere

  • Jakob Ingemann Parby

DOI:

https://doi.org/10.7146/ks.v12i2.129567

Nøgleord:

Sound studies, industrialisering, 1850-1910, lydrevolution, støj, lyttepraksisser, arbejdsmiljø, naboskab

Resumé

Artiklen undersøger håndteringen af støj under den københavnske industrialisering i anden halvdel af 1800-tallet i et lydhistorisk perspektiv. Med udgangspunkt i den internationale forskning i periodens såkaldte lydrevolution undersøges det, hvordan industrialiseringen konkret påvirkede og omdefinerede det københavnske byrum på henholdsvis gadeplan, på arbejdspladsen og i nabolaget, samt hvordan oplevelsen af støj og strategier for dens inddæmning og håndtering udviklede sig i perioden under indflydelse af nye lyttepraksisser og en øget opmærksomhed på lyd og larm i flere samfundslag.

Forfatterbiografi

Jakob Ingemann Parby

Jakob Ingemann Parby er museumsinspektør på Københavns Museum, hvor han beskæftiger sig med byhistorie i bred forstand med særlig vægt på migrations-, identitets- og sansehistorie. I 2015 forsvarede han sin ph.d.-afhandling ”At blive… Migration og identitet i København, ca. 1770-1830” ved Roskilde Universitet. Han er for tiden projektleder for forskningsprojektet Lyden af Hovedstaden og arbejder i den forbindelse på en bog om 1800-tallets lydrevolution i et københavnsk perspektiv.

Referencer

Andersen, Thomas Bo 2013: Kampen mod kakofonien i København – Den københavnske middelklasses identitetsskabende kamp for stilhed i perioden 1800-1850. Speciale. Syddansk Universitet.

Andersen Nexø, Martin 1906-10: Pelle Erobreren, bd. 1-4. Gyldendal.

Andresen, Carl Erik 1996: Dansk Møbelindustri 1870-1950. Århus.

Atkinson, Rowland 2007: “The Ecology of Sound: The Sonic Order of Urban Space” i Urban Studies, 44:10, s. 1905-1917. doi.org/10.1080/00420980701471901

Bailey, Peter 1996: “Breaking the Sound Barrier: A Historian listens to noise” i Body & Society, 2:2, s. 49-66. doi.org/10.1177/1357034X96002002003

Balay, Olivier 2003: L’espace sonore de la ville au XIXe siècle. Bernin.

Balaÿ, Olivier 2007: “The 19th century transformation of the urban soundscape” i Internoise: The 36th International congress and exhibition on Noise Control Engineering. Global Approaches to noise control. Istanbul, s. 1-10.

Bang, Herman 1887: Stuk. J. H. Schubothes Forlag.

Barr T. 1886: “Enquiry into the effects of loud sounds upon the hearing of boilermakers and other who work amid noisy surroundings” i Proceedings of the Royal Philosophical Society, 17, s. 223–239.

Bijsterveld, Karin 2001: “The Diabolical Symphony of the Mechanical Age: Technology and Symbolism of Sound in European and North American Noise Abatement Campaigns, 1900-40” i Social Studies of Science, 31:1, s. 37-70.

Bijsterveld, Karin 2008: Mechanical Sounds: Technology, Culture, and Public Problems of Noise in the Twentieth Century. MIT Press.

Blume, S. og Regeer, B. 1998: “The audiometer” i Bud R. og Warner D. J., red.: Instruments of science: A historical encyclopedia. Garland Publishing, s. 39–41.

Boutin, Aimée 2015: City of Noise: Sound and Nineteenth Century Paris. UI Press.

Cockayne, Emily 2000: Cultural History of Sound in England 1560-1760. Ph.d afhandling. Cambridge University. doi.org/10.17863/CAM.16052

Cockayne, Emily 2007: Hubbub: Filth, Noise and Stench in England, 1600-1770. Yale University Press.

Danmarks Industrielle Etablissementer. 1888-90: Danmarks Industrielle Etablissementer, bd. 1-3, Nils Malmgrens Forlag.

Douglas, Mary 1966: Purity and Danger. Routledge.

Douglas, Mary 1968: “Pollution.” I David L. Sills, red.: International Encyclopedia of the Social Sciences. Macmillan, s. 336-341.

Fleischer, Jens 1985: Kulturhistorisk Opslagsværk over København. København: Politikens Forlag.

Garde. Axel 1908: Dansk Aand. Et Omrids til de sidste Aars Litteraturhistorie. Gjellerups Forlag.

Goldsmith, Mike 2012: Discord: The Story of Noise. Oxford University Press.

Hegarty, Paul 2007: Noise/Music: A History. Bloomsbury Publishing.

Huul Kristensen, Peer og Sabel, Charles 1997: ”The Small-Holder Economy in Denmark: The Exception as Variation” in Sabel, C. og Seitlin, J., red.: Worlds of Possibility: Flexibility and Mass Production in Western Industrialization. Cambridge UP, s. 344-78. doi.org/10.1017/CBO9780511563652.009

Hyldtoft, Ole 1984: Københavns Industrialisering, 1840-1914. Faser i den industrielle udvikling. Systime.

Hyldtoft, Ole og Johansen, Hans Christian 2005: Teknologiske forandringer i dansk industri 1896-1972. Dansk Industri efter 1870, bd. 7. Syddansk Universitetsforlag.

Johannisson, Karin 2002: ”Kroppen i den moderne medicin: Et historisk perspektiv på moderniteten” i Slagmark, 35, s. 39-67.

Jørgensen, Caspar 1986: Aspekter af citydannelsen i København: En analyse af samspillet mellem funktionsskift og kommercielle bygninger i det indre København ca. 1870-1911. Utrykt speciale, Københavns Universitet, 1986.

Jørgensen, Caspar 1987: ”Affolkning og citydannelse i det indre København 1855-1985” i Fabrik og bolig, 2, s. 3-17.

Kelman, Ari Y 2010: “Rethinkting the Soundscape – A Critical Geneaology of a Key Term in Sound Studies” in Sense and Society, vol. 5, issue 2, 2010, s. 212-234. doi.org/10.2752/174589210X12668381452845

Kretzer, Max 1891 (1888): Mester Timpe, bragt i Socialdemokraten 7.6 1891-5.8 1891, oversat fra tysk Meister Timpe, Berlin 1888.

Llano, Samuel 2018: “Mapping Street Sounds in the Nineteenth-Century City: A listener’s guide to social engineering” i Sound Studies, 4:2, s. 143-61. doi.org /10.1080/20551940.2018.1476305

Mantegazza, Paolo 1888: Nervøsitetens Aarhundrede. Oversat til dansk af P. D. Koch. Vilhelm Priors Forlag.

Matthiessen, Hugo 1924: Københavnske Gader 1728-1795. M. P. Madsens Boghandel.

Mauss, Marcel 1973: “Techniques of the Body” i Economy and Society, 1973, 2:1, s. 70-88.

Mitchie H. C. 1924: “Deafness: A new method for the determination of defective hearing” i Military Surgeon, 55, s. 49-61.

Møller, Jes Fabricius 2002: Biologismer: naturvidenskab politik, ca. 1850-1930. Ph.d-afhandling. Københavns Universitet.

Novak, David 2015: “Noise” i David Novak and Matt Sakakeeny (red.), Keywords in Sound: Towards a Conceptual Lexicon. Duke University

Press, s. 125-138.

Parby, Jakob Ingemann 2023: Lydrevolutionen i 1800-tallets København. (arbejdstitel). Ukendt forlag.

Payer, Peter 2018: Der Klang der Grossstadt – Eine Geschichte des Hörens, Wien 1850-1914, Böhlau Verlag. Wien.

Peter Payer 2004: ”Der Klang von Wien. Zur akustischen Neuordnung des öffentlichen Raumes” i Österreiches Zeitschrift für Geschictswissenschaften, 15:4, s. 105-131. doi.org/10.25365/oezg-2004-15-4-7

Payer, Peter 2007: “The Age of Noise – Early Reactions in Vienna” i Journal of Urban History, 33:5, s. 773-793. doi.org/10.1177/0096144207301420

Picker, John 2003: Victorian Soundscapes. Oxford University Press.

Pontoppidan, Knud 1886: Neurasthenien. Bidrag Til Skildringen Af Vor Tids Nervøsitet. Th. Linds Boghandel.

Pontoppidan, Henrik 1905: Lykke-Per, bd. I-III. Gyldendal.

Rammazini, Bernardino 2005 (1723): Om sygdom og arbejde. Oversat til dansk fra De morbis Artificum af Hans Ole Hein og Finn Gyntelberg. Arbejds- og miljømedicinsk Klinik.

Saul, Klaus 1996: “Wider die ‘Lärmpest’: Lärmkritik und Lärmbekämpfung im Deutschen Kaiserreich,” in Dittmar Machule, Olaf Mischer, and Arnold Sywottek, red., Macht Stadt krank? Vom Umgang mit Gesundheit und Krankheit. Dölling und Galitz, s. 151-92.

Schafer, R. Murray 1994 (1977): The Soundscape: Our Sonic Environment and The Tuning of the World. Rochester. Destiny Books.

Simpson, Paul 2016: “Sonic affects and the production of space: ‘Music by handle’ and the politics of Street Music in Victorian London” i Cultural Geographies, 24:1, s. 89-109. doi.org/10.1177/1474474016649400 doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195388947.001.0001

Smith, Mark M. 2001: Listening to Nineteenth Century America. Chapel Hill.

Sterne, Jonathan 2001: “Mediate Auscultation, the Stethoscope, and the “Autopsy of the Living”: Medicines Acoustic Culture” i Journal of Medical Humanities, 22, s. 115-36. doi.org/10.1023/A:1009067628620

Sterne, Jonathan 2003: The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction. Duke University Press, Durham.

Sterne, Jonathan 2014: “Headset culture, audile techniques and sound space as private space” i Journal for Media History, 6:2, s. 57-82. doi.org/10.18146/tmg.232

Sully, James 1878: “Civilisation and Noise” i Fortnightly Review, 24:143, s. 704-20.

Taylor W., Pearson J., Mair A., Burns W. 1965: “Study of noise and hearing in jute weaving” i Journal of the Acoustical Society of America, 38, s. 113–120.

Taylor W., Pearson J.C., Kell R., Mair A. 1967: “A pilot study of hearing loss and social handicap in female jute weavers” i Proceedings of the Royal Society of Medicine, 60, s. 1117–1121.

Thelle, Mikkel 2014: ”Et Spejl med Mange Hundrede Flader” – elektrificeringen af byen og kroppen omkring 1900; Kulturstudier 2014, 1, s. 31-54. doi.org/10.7146/ks.v5i1.19294

Thelle, Mikkel 2015: Rådhuspladsen 1900: Det moderne Københavns brændpunkt. Gyldendal.

Thurston, Floyd E. 2013: “The Worker’s Ear: A History of Noise-Induced Hearing Loss” i American Journal of Industrial Medicine, 56, s. 367-77.

Toftgaard, Jens 2012: Citydannelse, butiksstrøg og byideal – Odenses centrum 1870-1970. Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitetsforlag.

Wade, Nicholas J. og Deutsch, Diana 2008: “Binaural Hearing – Before and After the Stethophone” i Acoustics Today, 4:3, s. 16–27. doi.org/10.1121/1.2994724

Wied, Gustav 1892: ”Kjøbenhavnske Akvareller” i Kjøbenhavn, 11.12 1892.

Willerslev, Richard 1952: Studier i Dansk Industrihistorie. Handelshøjskolen. København.

Wilson, H. J. 1902: “Jute” i Oliver T., red.: Dangerous trades: the historical, social, and legal, aspects of industrial occupations as affecting health, by a number of experts. John Murray, s. 650–662.

Downloads

Publiceret

2021-12-05

Citation/Eksport

Ingemann Parby, J. (2021). Fremskridtets lyd? Lydrevolutionen og håndteringen af støj under Københavns industrialisering ca. 1850-1910. Kulturstudier, 12(2), 41–71. https://doi.org/10.7146/ks.v12i2.129567

Nummer

Sektion

Artikler