Den forsvindende fortid – den udeblivende fremtid

Museernes skiftende temporalitet 1789-2021

Forfattere

  • Kasper Rathjen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ks.v10i1.127770

Nøgleord:

Temporalitet, Museumshistorie, Museumsaktivisme, Grundtvig, Eva Brann, 1789-2021

Resumé

Selvom museer i sagens natur manipulerer med tiden, kan de ikke vriste sig fri fra deres egen samtid. Bevidst og ubevidst, på godt og på ondt gør museerne deres arbejde i eller ude af trit med deres egen samtid. Foranstående artikel kigger på den mangfoldige temporalisering, som institutionerne har gennemgået i løbet af de sidste to århundreder.

Forfatterbiografi

Kasper Rathjen

Kasper Rathjen (f. 1990) er ph.d. i historie fra Syddansk Universitet. Han er redaktør på Fynske Årbøger. Han er kulturhistorisk forsker på Fiskeri-og Søfartsmuseet i Esbjerg. Foruden forskningen i maritim- og erhvervshistorie interesserer han sig for museernes idéhistorie og det folkelige gennembrud. Blandt hans seneste arbejder er tidsskriftsartiklen ”Museet i tidens tegn” i tidsskriftet Nordisk Museologi.

Referencer

Andersen, Olaf 1932: ”Hjemstavnsrøgt og Hjemstavnsgård – Foredrag ved Vestfyns Hjemstavnsforenings Årsmøde 19. juni 1931”. Fynsk Hjemstavn, 5. årgang, 1. hæfte, s. 37-44.

Aronsson, Peter & Elgenius, Gabriella (red.) 2015: National Museums and Nation-Building in Europe 1750-2010. Routledge. DOI: 10.4324/9781315737133.

Auken, Sune 2005: Sagas Spejl. Gyldendal.

Bäckström, Mattias 2012: Hjärtats härdar. Gidlunds förlag.

Beck, Vilhelm 17.1.1897: Den Indre Missions Tidende, s. 1.

Bencard, Mogens 1993: ”Museerne og Identiteten”. Skandinavisk museumsforbunds møde i Tórshavn 1993 – foredrag, Skandinavisk Museumsforbund, s. 13-20.

Bencard, Mogens 1993: ”Museerne og Verdensordenen – Kunstkammerets opståen og grundidé”. Nordisk Museologi, no. 1, s. 3-16. DOI: 10.5617/ nm.3798.

Brostrøm, Axel 18.8.1896: ”Dødskilder”. Herning Folkeblad, s. 2.

Crane, Susan A. 2006: ”The Conundrum of Ephemerality: Time, Memory, and Museums”. Sharon Macdonald (red.): A Companion to Museum Studies, Blackwell Publishing, s. 98-110. DOI: 10.1002/9780470996836.ch7.

Eggan, Taylor A. 2015: ”Revolutionary Temporality and Modernist Politics of Form”. Journal of Modern Literature, vol. 38, s. 38-55. DOI: 10.2979/ jmodelite.38.3.38.

Eriksen, Anne 2014: From Antiquities to Heritage. Transformations of Cultural Memory. Berghahn Books.

Evans, Henry James; Nicolaisen, Line; Tougaard, Sare & Achiam, Marianne 2020: ”Perspective. Museums beyond neutrality”. Nordisk Museologi, vol. 29, no 2, s. 19-26. DOI: 10.5617/nm.8436.

Furdal, Kim 2016: Kampen om lokalhistorien. Museum Sønderjylland.

Gjerløff, Anne Katrine 2001: ”Tingenes tavshed – tingenes tale: Om forholdet til fund før og nu”. KUML, årg. 50, nr. 50, s. 47-70.

Grundtvig, N.F.S. 1808: ”Gunderslev Skov”. Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, s. 1597-1600.

Grundtvig, N.F.S. 1809: ”Et Par Ord om vore Oldtids Minder”. Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, s. 1662-1665.

Grundtvig, N.F.S. 1825: ”Om det attende Aarhundredes Oplysning i Salighedens Sag”. Theologisk Maanedsskrift, første bind, s. 17-126.

Grundtvig, N.F.S. 1839: ”Det Danske Samfund”. Brage og Idun, s. 414-473.

Hansen, Andreas Bonde 2016: Den gode oplevelse. Ph.d.-afhandling, det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Hansen, H.P. 1930: Trøstrup fra Torsted. Gyldendal.

Haugen, Bjørn Sverre Hol 2017: ”Museer, drakt og tid”. Nordisk Museologi, vol. 1, s. 73-89. DOI: 10.5617/nm.6345.

Hegel, G.W.F. 2017 (1808): Åndens fænomenologi. Gyldendal.

Heidegger, Martin 2007 (1927): Væren og tid. Forlaget Klim.

Hooper-Greenhill, Eilean 1992: Museums and the interpretation of visual culture. Routledge. DOI: 10.4324/9780203415825.

Janes, Robert R. og Sandell, Richard 2019: ”Posterity has arrived”. Robert R. Janes og Richard Sandell (red.): Museum Activism. Routledge, s. 1-23. DOI: 10.4324/9781351251044-1.

Julião, Letícia 2015: ”Museum and historicity: the representation of time in Brazilian museums”. ICOFOM Study Series, vol. 43a, s. 127-137. DOI: 10.4000/iss.603.

Kjær, Birgitte 1980: ”Gamle Thomsens børnebørn – om oprettelsen af de første provinsmuseer i Danmark”. Fortid og Nutid, bd. 28, s. 362-389.

Koselleck, Reinhart 2007: Begreber, tid og erfaring. Hans Reitzels Forlag.

Koselleck, Reinhart 2018: Sediments of Time. Stanford University Press. DOI: 10.1515/9781503605978.

Knudsen, Regnar 1939: ”Hjemstavnsforskning og Hjemstavnskultur”. Regnar

Knudsen (red.): Haandbog i Hjemstavnsforskning og Hjemstavnskultur. Landsforeningen for Hjemstavnskultur, s. 9-15.

Lenz, Siegfried 2011 (1978): The Heritage. Faber Finds.

Marker, Lasse og Rasmussen, Søren Mikael 2019: Museumslandskabet – Kulturpolitikkens udvikling og museernes vilkår. Rasmussen & Marker.

McClellan, Andrew L. 1988: ”The Musée du Louvre as Revolutionary Metaphor During the Terror”. The Art Bulletin, vol. 70, No. 2, s. 300-313. DOI: 10.2307/3051121

Mordhorst, Camilla 2009: ”Museer, materialitet og tilstedevær”. Tine Damsholt, Camilla

Mordhorst og Dorthe Gert Simonsen (Red.): Materialiseringer: Nye perspektiver på materialitet og kulturanalyse. Aarhus Universitetsforlag, s. 117-143.

Müller, Sophus 1897: ”Museum og Interiør”. Tilskueren, s. 683-700.

Nielsen, Thor Hennelund 2020: ”Time Materialized – Broaching the Question of Objective Historicity”. Res Cogitans, vol. 15, no. 2, s. 104-120.

Overgaard, Ulrik 2008: Dengang og nu: Den grundtvig-koldske grundskolepædagogik. Ph.d.-afhandling, det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Paludan-Müller, Carsten 1996: ”Museet i tiden – erindringsrum og verdensspejl”. Michael

Lauenborg og Peter Pentz: Museerne ved årtusindeskiftet, Statens Museumsnævn, s. 23-33.

Þórsson, Bergsveinn & Vinnie Nørskov 2020: ”Preface”. Nordisk museologi, vol. 30, no. 3. DOI: 10.5617/nm.8624.

Poulsen, Carl og Benthin, W.Th. 1914: Lærerne og Samfundet – Folkeskolens kendte Mænd og Kvinder. Fr. Bagges Kgl. Hofbogtrykkeri.

Rasmussen, Holger 1969-1971: ”Er museum et uartigt ord?”. Fortid og Nutid, Bd. XXIV, s. 454.

Rasmussen, Holger 1979: Dansk Museumshistorie. Dansk Kulturhistorisk Museumsforening.

Rathjen, Kasper 2020: ”Museet i tidens tegn”. Nordisk Museologi, Vol. 29, No. 2, s. 4-18. DOI: 10.5617/nm.8435.

Rathjen, Kasper 2020: Det folkelige museum – mellem oplysning og oplevelse. Ph.d.-afhandling, det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet.

Sandahl, Jette 2017: ”Ny ICOM-komité om museumsdefinition og museernes fremtidige muligheder”. Danske Museer, nr. 5, s. 32-34.

Skot-Hansen, Dorte 2010: Museerne i den danske oplevelsesøkonomi. Imagine.

Slettebro, Jørgen 1969-1971: ”Nr. 517”. Fortid og Nutid, Bd. XXIV, s. 1-2.

Spur, Erik 1918: Højskolebladet, s. 858-860.

Tiemroth, Jens Henrik 1992: ”Historien i arkiver og museer”. Søren Mørch (red.): Danmarks historie, bd. 10. Gyldendal, s. 331-352.

Uhrskov, Anders 7.10.1936: ”Hjemstavnskundskab”. Frederiksborg Amts Avis, s. 8.

Walklate, Jenny 2014: ”The Museum on the edge of forever”. Theory of Science, XXXVI, vol. 36, 1, 49-76.

Internetartikler

Hammer, Sara: Vil åpne museet, https://klassekampen.no/utgave/2020-05-22/vil-apne-museet (Besøgt 19/8/2020).

Noce, Vincent: What exactly is a museum? Icom comes to blows over new definition, https://www.theartnewspaper.com/news/what-exactly-is-amuseum-icom-comes-to-blows-over-new-definition (Besøgt 11/5/2021).

Petersen, K. Helveg: Betænkning 517: En Redegørelse til Folketinget, https://kum.dk/love-og-tal/redegoerelser/1969-betaenkning-517/ (Besøgt 11/5/2021).

Reinwald, Tobias: Dansk museum ændrer »sexistisk« udstilling: »Det her er

ikke et knæfald for nogen, der føler sig trådt over tæerne«, https://www.berlingske.dk/aok/dansk-museum-aendrer-sexistisk-udstilling-det-her-erikke-et-knaefald-for?fbclid=IwAR3O-brbFTJbS52JjaIkKm5vTNr6Zwl9unbQzaEswv1AT-VZK9O2rwXYiSI (Besøgt 11/5/2021).

Rokkjær, Julie: Coronakrisen har vist behovet for, at museer bliver aktivistiske, https://www.raeson.dk/2020/julie-rokkjaer-birch-coronakrisen-har-vistbehovet-for-at-museer-bliver-aktivistiske/ (Besøgt 11/5/2021).

Varberg, Jeanette: Nu får fortidens gerningsmænd endelig deres straf, https://www.altinget.dk/artikel/jeanette-varberg-nu-faar-fortidens-gerningsmaendendelig-

deres-straf (Besøgt 11/5/2021).

Utrykte kilder

Museum Nordsjællands Arkiv (MNA), pakken: Museet. Helsingørsgade 65, 3400

Hillerød.

Downloads

Publiceret

2021-06-30

Citation/Eksport

Rathjen, K. (2021). Den forsvindende fortid – den udeblivende fremtid: Museernes skiftende temporalitet 1789-2021. Kulturstudier, 12(1), 30–59. https://doi.org/10.7146/ks.v10i1.127770

Nummer

Sektion

Artikler