Den forsvundne palme og Verdens grimmeste Frimærke

Eksotiserende og fordanskende visualiseringer af et transnationalt fællesskab

Forfattere

  • Emilie Paaske Drachmann

DOI:

https://doi.org/10.7146/ks.v10i1.127768

Nøgleord:

Danmark og Dansk Vestindien, Kommunikationshistorie, Frimærker, Transnationale fællesskaber, (Nordisk) orientalisme, Kollektiv erindring og identitet, 19. og 20. århundrede

Resumé

Siden slutningen af 1800-tallet havde man i Danmark med jævne mellemrum haft forhandlinger om at sælge de dansk-vestindiske øer til USA. Et mislykket salgsforsøg i 1902 gjorde, at forholdet mellem kolonien og moderlandet skulle genforhandles såvel politisk som økonomisk og kulturelt. I 1905 udkom to nye dansk-vestindiske frimærker tegnet af arkitekt og maler P.V. Jensen-Klint. Med udgangspunkt i hidtil ubenyttet materiale fra ENIGMA Museum for post, tele og kommunikations arkiv samt arkivalier fra Rigsarkivet og den samtidige presse følger denne artikel frimærkerne, fra opgaven blev stillet over ændringer i motiv, og til mærkerne udkom og blev anmeldt i pressen.
Herigennem vises det, hvordan de ændrede fremtidsudsigter efter det mislykkede salg i samspil med datidens visuelle og sproglige diskurs om det og de ’fremmede’ havde betydning for, hvordan kolonien og det transnationale forhold mellem Danmark og Dansk Vestindien visualiseredes.

Forfatterbiografi

Emilie Paaske Drachmann

Emilie Paaske Drachmann er ph.d.-stipendiat ved Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek og afdeling for Etnologi på Københavns Universitet. Artiklen er skrevet i en foregående ansættelse som forskningsassistent på ENIGMA Museum for post, tele og kommunikation.
Forfatteren vil gerne takke ENIGMA Museum for post,

Referencer

Adriansen, Inge 2003a: Nationale symboler i Det Danske Rige 1830-2000, bind I. Museum Tusculanums Forlag.

Adriansen, Inge 2003b: Nationale symboler i Det Danske Rige 1830-2000, bind II. Museum Tusculanums Forlag.

Anderson, Benedict 1983: Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso.

Andreassen, Rikke & Henningsen, Anne Folke 2011: Menneskeudstilling, fremvisninger af eksotiske mennesker i Zoologisk Have og Tivoli. Tiderne Skifter.

Andreassen, Rikke 2003: ”The ’Exotic’ as Mass Entertainment: Denmark 1878-1909”. Race & Class vol. 45, nr. 2, s. 21-38. DOI; https://doi.org/10.1177/03063968030452002

Bharathi Larsson, Åsa 2016: Colonizing Fever: Race and Media Cultures in Late Nineteenth Century Sweden. Lund: Mediehistoriskt arkiv, Lund University

Billig, Michael 1995: Banal Nationalism. SAGE

Cowan, Michael 2013: ”The Ambivalence of Ornament: Silhouette Advertisements in Print And Film Media in Early Twentieth Century Germany”. Art History vol. 36, nr. 4, s. 784-809. https://doi.org/10.1111/1467-8365.12031

Fonsmark, Anne-Birgitte 2017: Pissarro. Et møde på Skt. Thomas. Ordrupgaard.

Hobsbawm, Eric 2003 [1987]: The Age of Empire 1875-1914. Abacus

Jensen, Thomas Bo 2006: P.V. Jensen-Klint. Kunstakademiets Arkitektskole.

Knie-Andersen, Bent 2015: Sukker og guld. Nationalmuseet/Syddansk Universitetsforlag.

Mentz, Søren 2018: Den islandske revolution. Aarhus Universitetsforlag.

Mitchell, Timothy 1992: ”Orientalism and the Exhibitionary Order”. Nicholas

B. Dirks (red): Colonialism and Culture. University of Michigan Press, s. 289-317.

Mitchell, W. J. T. 1994: ”Imperial Landscape” i W. J. T. Mitchell (red.): Landscape and Power. University of Chicago Press, s. 5-34.

Nielsen, Per 2006: ”Aldrig har det været så dansk – Hugo Larsen og Dansk Vestindien” i Jane Sandberg (red.): Hugo Larsen i Dansk Vestindien 1904-1907. Øregaard Museum, s. 63-73.

Oxfeldt, Elisabeth 2005: Nordic Orientalism, Paris and the cosmopolitan imagination, 1800-1900. Museum Tusculanums Forlag.

Raento, Pauliina & Stanley D. Brunn 2005: ”Visualizing Finland: postage stamps as political messengers”. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography vol. 87, nr. 2, s. 145-164. DOI: https://doi-org.ep.fjernadgang.kb.dk/10.1111/j.0435-3684.2005.00188.x

Rechendorff, Anne Marie & Marklund, Andreas 2015: ”At visualisere en nation.

Frimærket og det nationale i mellemkrigstidens Danmark”. Kulturstudier 2015, nr. 1, s. 121-153.

Rose, Gillian 2011: Visual methodologies, an introduction to researching with

visual materials. Sage Publications.

Said, Edward 2003 [1978]: Orientalism. Penguin Books.

Sørensen, Anders Ravn 2013: ”At designe danskhed: forestillinger om nationen på danske pengesedler”. Kulturstudier 2013:1, s. 118-142.

Thestrup, Poul 1992: P&Ts Historie 1850-1927: Vogn og tog – prik og streg. Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet.

Thompson, Krista A. 2006: An Eye for the Tropics. Tourism, Photography, and Framing the Caribbean Picturesque. Duke University Press.

Wallach, Yair 2011: “Creating a country through currency and stamps: state symbols and nation-building in British-ruled Palestine”. Nations and Nationalism vol. 17, nr. 1, s. 129-147. DOI: https://doi-org.ep.fjernadgang. kb.dk/10.1111/j.1469-8129.2010.00470.x

Weber, Lennart 2015: Arven efter Elfelt. Kgl. Hoffotograf Peter Elfelt 1866-1931. Webers Forlag.

Wolthers, Louise 2008: Blik og begivenhed, en diskussion af fotografiets historiske potentialer med nedslag i krig, koloni og kommercialisme 1860-1920. Ph.d.-afhandling, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Trykte kilder

Bruun Rasmussens katalog for Auktion 875, 2017; https://bruun-rasmussen.dk/m/lots/0B59BA9D1F58?collection_id=danishvestindianstamps875&status=sold

Katalog fra udstillingen Blinde vinkler. Billeder af kolonien Dansk Vestindien, 19. maj 2017- 3. februar 2018 på Den Sorte Diamant, Det Kgl. Bibliotek.

Middelfart Venstreblad, 1905

Politiken, 1905

Randers Amtsavis og Adressecontors Efterretninger, 1905

Utrykte kilder

Arkiv for Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor. Opbevares på Rigsarkivet.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?ep

id=2363656#294755,59981563

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?ep

id=20204100#294755,59981548

Det administrative arkiv vedrørende fremstilling af danske frigørelsesmidler siden

Opbevares på ENIGMA Museum for post, tele og kommunikation med Rigsarkivets tilladelse.

Hjemmesider

Dansk Vestindiske Frimærker, https://bruun-rasmussen.dk/m/collections/danishhvestindianstamps875?status=sold (besøgt 17/5 2021)

Holst, Bente: P.V. Jensen-Klint, https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=4864&wsektion=rejser (besøgt 17/5 2021)

Nielsen, Per: Fritz Melbye, http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Billedkunst/Danmark_1850-1910/Fritz_Melbye (besøgt 17/5 2021)

Downloads

Publiceret

2021-06-30

Citation/Eksport

Paaske Drachmann, E. (2021). Den forsvundne palme og Verdens grimmeste Frimærke: Eksotiserende og fordanskende visualiseringer af et transnationalt fællesskab. Kulturstudier, 12(1), 5–29. https://doi.org/10.7146/ks.v10i1.127768

Nummer

Sektion

Artikler