Børneværnet på museum

Etnologen som indsamler, terapeut og formidler

Forfattere

  • Kirsten Egholk

DOI:

https://doi.org/10.7146/ks.v11i2.123351

Nøgleord:

Børneværn, børneforsorg, anbragte børn, feltarbejde, kvalitative interview, metode, arkiver, museum, indsamling, udstilling, formidling, brugerinddragelse, København, 1937-1965

Resumé

Den 7. februar 2020 åbnede det nye Københavns Museum i Stormgade 18. Fra 1937 til 1965 husede bygningen Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsværn, som førte tilsyn med børn og traf afgørelser om anbringelse af børn under 18 udenfor hjemmet på grund af barnets eller hjemmets forhold. Museet ønskede at formidle denne historie i de nye udstillinger og inviterede tidligere anbragte københavnske børn til at deltage med deres fortælling. Artiklen reflekterer over etnologiske kvalitative metoder i forbindelse med indsamling af en kompleks velfærdshistorie med fokus på de tidligere anbragte børns historier og museologiske udfordringer ved forskellige formidlingsformer som udstillingsmediet, en interaktiv installation og et dilemmaspil.

Forfatterbiografi

Kirsten Egholk

Kirsten Egholk er cand.mag. i etnologi og master i museologi. Siden 2019 har hun været projektansat museumsinspektør i Historie & Kunst i Københavns Kommune. Fra 2015 til 2018 har hun som museums-inspektør på Københavns Museum været med til at udvikle udstillinger til det nye Københavns Museum, der åbnede i Stormgade 18 i februar 2020. Fra 1998 til 2015 var hun formidlingsansvarlig museumsinspektør på Greve Museum.

Downloads

Publiceret

2020-12-09

Citation/Eksport

Egholk, K. (2020). Børneværnet på museum: Etnologen som indsamler, terapeut og formidler. Kulturstudier, 11(2), 35–64. https://doi.org/10.7146/ks.v11i2.123351

Nummer

Sektion

Artikler