Græder ”Etnografen […] Taarer af Blod”?

Missionærer og dansk antropologi

  • Daniel Henschen
Nøgleord: Mission, Antropologi, Etnografi, Museum, Samlinger, 1900-1940, Danmark, Nigeria, Indien, Kina

Resumé

Artiklen undersøger forholdet mellem den danske missionsbevægelse og dansk antropologi fra ca. 1900 frem til anden verdenskrig.

Forfatterbiografi

Daniel Henschen

Daniel Henschen, forfatter og foredragsholder, ph.d. i historie med afhandlingen Kaldets Verden (2017), der undersøger ydre missions betydning for formidlingen af verden uden for Danmark ca. 1890 til 1950. Han har skrevet om forskellige sider af den danske missionsbevægelse, bl.a. lægemission, missionslitteratur, mission og afkolonisering mv. – senest bogen Da danskerne ville omvende verden (Gads Forlag 2019) som er en samlet fremstilling af den danske missionsbevægelses historie.

Publiceret
2020-12-09
Citation/Eksport
Henschen, D. (2020). Græder ”Etnografen […] Taarer af Blod”?. Kulturstudier, 11(2), 5-34. https://doi.org/10.7146/ks.v11i2.123350
Sektion
Artikler