Et fuldstændigt farefrit næringsmiddel

Diskussionen om blodanvendelse i madlavning fra 1860-1980

  • Emma Barnhøj Jeppesen
Nøgleord: madhistorie, ernæringshistorie, madkultur, madspild, det 19. århundrede, det 20. århundrede

Resumé

Blodanvendelse i menneskeføde har været et omdiskuteret emne i mange år, og ofte har debatten været præget af stærke holdninger for eller imod anvendelsen. I denne artikel undersøges forskellige diskurser for anvendelsen af blod i madlavning gennem udvalgte danske kogebøger samt notitser og annoncer fra lokale dagblade i perioden 1860-1980. Med centrale periodenedslag vil artiklens analysefokus være forskellige aktørers agitation for blodanvendelsen og disses argumentationsfremførelse, der vil belyses og forklares ud fra ændringer og tendenser i den politiske, økonomiske, sociale og kulturelle samtid.

Publiceret
2020-06-03
Citation/Eksport
Jeppesen, E. (2020). Et fuldstændigt farefrit næringsmiddel. Kulturstudier, 11(1). https://doi.org/10.7146/ks.v11i1.120778
Sektion
Artikler