NATURHISTORIE SOM DELT, CIRKULERET, TRANSFORMERET OG ANVENDT VIDEN

Naturhistorisk viden og naturhistoriske praksisser på landet ca. 1780-1820

  • Signe Mellemgaard
Nøgleord: videnscirkulation, naturhistorie, natursyn, menigmand, læsning, videnstransformation og -tilegnelse, emotionalisering, præster og bønder på landet o. 1800

Resumé

I slutningen af 1700-tallet nærede mange store forhåbninger til naturhistorien – både med hensyn til dens direkte nytte og dens evne til at opvække forædlende følelser. Viden om naturhistorien måtte derfor distribueres ud, f.eks. til indbyggerne på landet – og dermed opstod særlig litteratur til disse modtagere, især landalmuen. I denne videnscirkulationsproces dannedes nogle knudepunkter: den videnskabelige elite primært i København, præsterne, som blev en slags mellemmænd i videnscirkulationen, og landalmuen eller bondestanden. I processen skete både omformninger af viden og tilbageløb af den.

Publiceret
2019-12-22
Citation/Eksport
Mellemgaard, S. (2019). NATURHISTORIE SOM DELT, CIRKULERET, TRANSFORMERET OG ANVENDT VIDEN. Kulturstudier, 10(2). https://doi.org/10.7146/ks.v10i2.118021