ET VINDUE TIL VERDEN

Fra forfatning til tidsskrift – en undersøgelse af videnstransformation og -cirkulation i UNESCO Courier

  • Maria Simonsen
Nøgleord: Internationale organisationer, videnshistorie, boghistorie, videnscirkulation, tidsskriftshistorie

Resumé

I februar 1948 udgav UNESCO første nummer af tidsskriftet the Courier. Formålet var at skabe en platform, hvorfra organisationen kunne formidle viden om sine mange forskelligartede aktiviteter i arbejdet med at promovere fredelige og demokratiske værdier efter Anden Verdenskrig. Ud fra et videnshistorisk perspektiv er UNESCO en særdeles interessant organisation, på grund af dens omfattende ambitioner i forhold til at producere, formidle og cirkulere viden på flere forskellige niveauer. Hvordan løftes UNESCOs idéer og idealer fra officielle dokumenter, som f.eks. en forfatning eller en resolution, der er henvendt til et politisk niveau, til en udgivelse som the Courier, der er rettet mod et ikke- specialiseret publikum internationalt. Hvad sker der med UNESCOs idéer og idealer, når de er i bevægelse? Hvordan udtrykkes eller oversættes den viden, som UNESCO formidler i sine officielle dokumenter i nye former og medier, når modtageren forandres?

Publiceret
2019-12-22
Citation/Eksport
Simonsen, M. (2019). ET VINDUE TIL VERDEN. Kulturstudier, 10(2). https://doi.org/10.7146/ks.v10i2.118019