„LOSSEPLADSEN FORMODES AT VÆRE UNDER AFVIKLING.“

Om affaldshåndtering og vidensindsamling i 1970’erne.

  • Nina Toudal Jessen
Nøgleord: Affald, Videnshistorie, agnotology, vidensindsamling, forvaltning, Danmark, 1960-1990

Resumé

Lossepladser var engang ganske almindelige og lå spredt ud over landet. I dag er det de færreste, der ved, hvor affaldet ender. Samtidig rapporterer vandværker om forurenet grundvand, mens såkaldte generationsforureninger som Cheminova ved Harboøre Tange eller Grindstedværket kalder på politisk handling mod gammel forurening. Mens der i dag er en forventning om, at affald behandles miljømæssigt forsvarligt, var der frem til 1974 meget få regler, der skulle beskytte miljø og grundvand. De store forureningssager påkalder sig ofte spørgsmålet „Vidste man virkelig ikke bedre?“. Denne ide om fortidens uvidenhed eller ignorance er udgangspunkt for artiklens undersøgelse af en lokal losseplads i Tømmerup på Vestsjælland mellem 1961 og 1980. Med fokus på en lille losseplads undersøger artiklen, hvordan uvidenhed og belejlighed spillede ind i den tidlige fase af affaldshåndtering i Danmark.

Publiceret
2019-12-22
Citation/Eksport
Jessen, N. (2019). „LOSSEPLADSEN FORMODES AT VÆRE UNDER AFVIKLING.“. Kulturstudier, 10(2). https://doi.org/10.7146/ks.v10i2.118015