FLYGTNINGENS VILKÅR

– et etnografisk studie af flugten og dens følger hos syriske flygtninge i Libanon

  • Redaktionssekretær Kulturstudier
Nøgleord: Flygtninge, Libanon, Arendt, The Human Condition

Resumé

Med inspiration fra filosoffen Hannah Arendt vil jeg rette blikket mod flugten som et eksistentielt vilkår. I det perspektiv kan flugten opfattes som en indstiftende begivenhed, der igangsætter en kæde af handlinger og reaktioner i verden og ikke mindst hos det menneske, for hvem flugten konstituerer en ny virkelighed. Artiklens empiriske grundlag er en række etnografiske interviews og samtaler med flygtninge i forbindelse med feltarbejder i Libanon udført i perioden 2017-2019.

Publiceret
2019-08-08
Citation/Eksport
Kulturstudier, R. (2019). FLYGTNINGENS VILKÅR. Kulturstudier, 10(1). https://doi.org/10.7146/ks.v10i1.115241
Sektion
Artikler