Fotografiet i samfundets tjeneste

Lysbilledforedraget som Kommunikativt Medium

Forfattere

  • Michael Haldrup
  • Wibeke Haldrup

DOI:

https://doi.org/10.7146/ks.v9i2.111709

Nøgleord:

Fotografi, visuel dannelse, massemedier, lysbilledforedrag

Resumé

I starten af det 20. århundrede begyndte lysbilledforedrag at erstatte og supplere anskuelsestavler og lokale materialesamlinger som pædagogisk-didaktisk middel i de danske skoler, og lysbilledforedraget vandt også udbredelse som kommunikativt medie i forskellige foreningssammenhænge, hvor omrejsende foredragsholdere illustrerede deres beretninger med livagtige gengivelser af situationer, steder og objekter på lærredet. Som sådan havde anvendelsen af lysbilleder en langt mere social og massekommunikativ karakter end fx det professionelle eller det personlige fotografi.

Forfatterbiografier

Michael Haldrup

Michael Haldrup. Professor mso i Performance Design, Roskilde Universitet og leder af forskergruppen Visuel Kultur og Performance Design (VISPER). Har skrevet artikler og bøger om visuel kultur og hverdagsliv (bl.a. The Family Gaze (Tourist Studies, 2003) og Tourism, Performance and the Everyday (Routledge, 2010. Begge med J. Larsen). Fra 2009-17 leder af Roskilde Universitets faglige museumsnetværk RUCMUS og aktuelt projektleder af to projekter om museumsformidling som del af det NORDEA/VELUX-finansierede projekt VORES MUSEUM (2016-20).

Wibeke Haldrup

Wibeke Haldrup. Museumsinspektør og mediearkivar ved Nationalmuseet, Nyere Tid og Verdens Kulturer. Tidligere publikationer om billedet som materiel udtryksform blandt andet i Nationalmuseets Arbejdsmark (2005). 2016-18 ansvarlig for indsamling, registrering og digitalisering

af Nationalmuseets indsamling af lysbilledforedrag fra firmaet V. Richter.

Downloads

Publiceret

2018-12-21

Citation/Eksport

Haldrup, M., & Haldrup, W. (2018). Fotografiet i samfundets tjeneste: Lysbilledforedraget som Kommunikativt Medium. Kulturstudier, 9(2). https://doi.org/10.7146/ks.v9i2.111709

Nummer

Sektion

Artikler