Herremand til hest

Equin adelskultur i dagbøgerne efter rigsråd Eske Brock

  • Kasper Steenfeldt Tipsmark
Nøgleord: Hest, adelshistorie, Animal Studies, Eske Brock, Adelsvælden

Resumé

Adelens hestehold og herregårdens heste var en grundlæggende og uomgængelig del af 15- og 1600-tallets danske adelskultur. Med udgangspunkt i rigsråd Eske Brocks dagbøger fra begyndelsen af 1600-tallet har denne artikel til formål at undersøge netop dette element af adelskulturen og i den sammenhæng lægge særlig vægt på hestens mangesidede rolle som redskab og symbol i periodens adelige dagligdag.

Forfatterbiografi

Kasper Steenfeldt Tipsmark

Kasper Steenfeldt Tipsmark er ph.d.-studerende ved Afdeling for Historie og Klassiske Studier på Aarhus Universitet med et projekt om equin kultur og hestens rolle ved Christian 4.s hof. Derudover er han tilknyttet Dansk Center for Herregårdsforskning på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Publiceret
2018-12-21
Citation/Eksport
Tipsmark, K. (2018). Herremand til hest. Kulturstudier, 9(2). https://doi.org/10.7146/ks.v9i2.111707
Sektion
Artikler