Marmorgalleriets ikonografi

oprindelse og restaureringer

  • Christina Lysbjerg Mogensen
Nøgleord: Arkitektur, kulturhistorie, Renæssance, Frederiksborg, Ikonografi

Resumé

Frederiksborg Slot står som et prægtigt mindesmærke over Christian IV’s ønske om at blive set som en europæisk fyrste. Et af de væsentligste elementer i denne bestræbelse er Marmorgalleriet, som endnu pryder slottets hovedfløj. Marmorgalleriet blev udsmykket med skulpturer og relieffer med temaer fra antikken. Disse udgjorde tilsammen en ikonografisk fremstilling, som kongen kunne spejle sig i. Dette marmorgalleri blev delvist skabt af Amsterdams berømte billedhugger Hendrick de Keyser og er som den eneste skandinaviske konstruktion afbilledet i det berømte værk Architectura Moderna. Tilsammen udgør alt dette en unik indgang til forståelsen af det kulturhistoriske møde mellem oldtidsfascination og „moderne“ arkitektoniske strømninger på grænsen mellem renæssancen og barokken. Men for at forstå netop dette er der et centralt spørgsmål som først må besvares, og som vækker stor uenighed i forskningen: Hvordan så Marmorgalleriet oprindeligt ud, og hvordan relaterer det sig til beskrivelsen i Architectura Moderna? Denne artikel vil behandle netop denne problemstilling.

Forfatterbiografi

Christina Lysbjerg Mogensen

Christina Lysbjerg Mogensen forsvarede sin ph.d.- afhandling i februar 2017 og har siden da været ansat som post.doc ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, hvor hun primært har arbejdet med slottets marmorgalleri i henhold til dets bygningshistorie og placering i en nordeuropæisk kulturhistorisk kontekst.

Publiceret
2018-12-21
Citation/Eksport
Mogensen, C. (2018). Marmorgalleriets ikonografi. Kulturstudier, 9(2). https://doi.org/10.7146/ks.v9i2.111706
Sektion
Artikler