I riktning mot en normkreativ kulturmiljövård

Metodutveckling utifrån exemplet Statens fastighedsverk i Sverige

Forfattere

  • Paul Agnidakis Uppsala universitet
  • Maja Lagerqvist Uppsala universitet
  • Annika Strandin Pers Stockholms universitet

Nøgleord:

Critical Heritage Studies, Place, Methodology, Normcritical and Normcreative approaches, The National Property Board Sweden

Resumé

Utifrån tvärvetenskapliga perspektiv och metoder, hämtade från etnologin och kulturgeografin, och med en empirisk utgångspunkt i tre kulturmiljöer som förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV) i Sverige, analyserar artikeln historiebruk i form av kulturarvsproduktion och föreslår ett applicerbart normkritiskt samt i förlängningen normkreativt angreppssätt för att möjliggöra alternativa, varierade och mer inkluderande historieskildringar kring kulturmiljöer. Genom att utveckla och integrera dessa synsätt och verktyg vill artikeln argumentera för att man får tillgång till nya berättelser om platsen; berättelser som går utöver den traditionella, „normala“ historien om staten, enskilda byggnaders materiella utformning och den sociokulturella och ekonomiska eliten. En långsiktig effekt blir att det möjliggör ökad mångfald och inkludering både i fråga om förmedling och representation av platser som komplexa rumsliga och sociokulturella helheter.

Forfatterbiografier

Paul Agnidakis, Uppsala universitet

Paul Agnidakis är lektor och forskare i etnologi vid Uppsala universitet. Hans forskning fokuserar på komplexa rumsliga representationer som omfattar såväl landsbygd som stad, förfluten tid som nutid och kulturarvsdimensioner.

Maja Lagerqvist, Uppsala universitet

Maja Lagerqvist är lektor och forskare i kulturgeografi vid Uppsala universitet. Hennes forskning berör platsskapande, hus och hem och särskilt fritidshus, mobilitet samt kulturarv.

Annika Strandin Pers, Stockholms universitet

Annika Strandin Pers är forskare i kulturgeografi vid Stockholms universitet. Hennes forskning är inriktad mot historisk-geografiska frågor kring landskap och barngeografi samt frågor kring kulturarv och fritidshusanvändande.

Downloads

Publiceret

2018-07-09

Citation/Eksport

Agnidakis, P., Lagerqvist, M., & Pers, A. S. (2018). I riktning mot en normkreativ kulturmiljövård: Metodutveckling utifrån exemplet Statens fastighedsverk i Sverige. Kulturstudier, 9(1), 167–198. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fn/article/view/106579