En brugt historiker

Jubilæum og organisatorisk historiebrug på Copenhagen Business School

  • Anders Ravn Sørensen Copenhagen Business School
Nøgleord: Organisatorisk historiebrug, Copenhagen Business School (CBS), jubilæum, heritage management, identitet, image, brand

Resumé

Denne artikel handler om organisationers muligheder for bruge deres historie. Artiklen udspringer af mit arbejde med at skrive en jubilæumsbog på Copenhagen Business School (CBS) i anledning af handelshøjskolens 100års jubilæum. Baseret på autoetnografisk metode, notater, mødereferater og personlige refleksioner, gennemgår jeg min egen rolle i forløbet fra projektets start i 2014 til jubilæumsåret i 2017. I artiklen tager jeg udgangspunkt i eksisterende historiebrugstypologier, for at kunne udpege forskellige dimensioner af organisatorisk historiebrug, og jeg beskriver hvordan CBS’s jubilæum blev brugt til tre overordnede formål: til at opbygge og forstærke en intern organisationsidentitet, til ekstern branding og markedsføring, og til at indhente konkret viden om organisationens fortid.

Forfatterbiografi

Anders Ravn Sørensen, Copenhagen Business School

Anders Ravn Sørensen er adjunkt ved Center for Virksomhedshistorie på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School. Han forsker i organisationers historiebrug og sammenhængen mellem organisatorisk legitimitet og national identitet. Han er én af forfatterne bag CBS jubilæumsbog fra 2017 og har tidligere publiceret i en række internationale tidsskrifter inden for virksomheds- og kulturhistorie.

Publiceret
2018-07-09
Citation/Eksport
Sørensen, A. (2018). En brugt historiker. Kulturstudier, 9(1), 81-109. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fn/article/view/106576