Historiska ting

Att studera tingens roll i bruk av historia

  • Robin Ekelund Malmö universitet
Nøgleord: historiebruk, materialiteter, Actor-Network-Theory, etnografi, modskultur

Resumé

Vilken roll fyller ting och materialiteter i bruk av historia? Och, hur kan vi som forskare undersöka tingens roll i dessa sammanhang? Med utgångspunkt i dessa frågor och med inspiration från Actor-Network-Theory intresserar sig denna artikel för ting som aktörer i bruk av historia. En etnografisk metod bestående av observationer och intervjuer lyfts fram som ett användbart tillvägagångssätt. Dessutom diskuteras möjliga analytiska poänger av en sådan approach. Artikeln konkluderar att ett intresse för tingens roll i bruk av historia är ett fruktbart angreppssätt för att synliggöra de komplexa och ibland motsägelsefulla meningssystem som skapas då individer och grupper brukar historia.

Forfatterbiografi

Robin Ekelund, Malmö universitet

Robin Ekelund (född 1985) är historiker vid Malmö universitet. Han disputerade 2017 på avhandlingen Retrospektiva modernister. Om historiens betydelse för nutida mods vilken utgör ett tvärvetenskapligt angreppssätt gentemot studier av historiebruk. Hans forskningsintresse berör i huvudsak frågor om historiens roll i vår samtid.

Publiceret
2018-07-09
Citation/Eksport
Ekelund, R. (2018). Historiska ting. Kulturstudier, 9(1), 62-80. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fn/article/view/106575