Historiebevidsthed hos demente

Erindringsforløb, velvære og identitetsdannelse på museer

  • Martin Brandt Djupdræt Den Gamle By
Nøgleord: museologi, historiebevidsthed, historiebrug, demens, reminiscence, Den Gamle By, Storm P. Museet

Resumé

Identity and memory are not things we think about, but things we think with. (Gilles 1994, s. 5).

Denne artikel vil tage udgangspunkt i forløb på museer for ældre, der har et socialt- og sundhedsorienteret behandlingsmæssigt sigte og vil beskrive den brug af historie, der er ved disse forløb. Gennem indsamlet data vil artiklen vise, at disse forløb har en positiv indvirkning på de ældres velbefindende. Et særligt fokuspunkt er observationer ved en række forløb i Den Gamle By for ældre ramt af demens. Artiklen vil med inddragelse af teorier om historiebevidsthed diskutere den brug af historie, der kan være gældende for denne gruppe, hvis evner til at erindre er svækkede.

Forfatterbiografi

Martin Brandt Djupdræt, Den Gamle By

Martin Brandt Djupdræt er cand.mag. i historie og religionsvidenskab. Siden 2011 overinspektør i Den Gamle By og før det ansat som museumsinspektør ved blandt andet Moesgaard Museum og Vikingeskibsmuseet. Har stået bag flere større udstilling- og formidlingsprojekter. Skriver om museumspraksis i tidskrifter og i sin egen blog om museumsformidling: Martins Museumsblog.

Publiceret
2018-07-09
Citation/Eksport
Djupdræt, M. (2018). Historiebevidsthed hos demente. Kulturstudier, 9(1), 29-61. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fn/article/view/106574