Hverdagens små erindringssteder

Hvordan Den Kolde Krigs spor kan blive erindringsspor

  • Lone Bækgaard Venderby Hjørring Kommunearkiv
Nøgleord: Den Kolde Krig, erindringssteder, erindringsdannelse, lokalhistorie

Resumé

Hvordan formidler du bedst muligt fortællingen om en kold krig, der aldrig blev varm til skoleelever? På Hjørring Kommunearkiv har vi udarbejdet undervisningsmaterialet Den Kolde Krig i din hjemby – Lokale kilder til Den Kolde Krig i Hjørring og omegn, der har en ambition om at bringe lokale kilder i spil på en måde, der giver eleverne mulighed for ikke blot at få et kendskab til Den Kolde Krig, men giver dem en betydningsgivende relation til de historiske begivenheder, der har formet det samfund, vi lever i i dag (Venderby 2017, s. 1-24.). Artiklen undersøger, hvorledes erindringsdannelse kan være et særdeles nyttigt redskab, når faghistorikere skal formidle til et bredere publikum.

Forfatterbiografi

Lone Bækgaard Venderby, Hjørring Kommunearkiv

Lone Bækgaard Venderby cand. mag i historie og filosofi med specialet At være i tiden – Om kollektiv erindring og historievidenskab. Har siden 2007 været ansat som arkivar på Hjørring Kommunearkiv. Redaktør på undervisningsmaterialerne Besættelsestiden i din hjemby 2016 og Den Kolde Krig i din hjemby 2017. Har desuden udgivet artikler i lokalhistoriske publikationer med fokus på lokalt demokrati og skolehistorie.

Publiceret
2018-07-09
Citation/Eksport
Venderby, L. (2018). Hverdagens små erindringssteder. Kulturstudier, 9(1), 9-28. Hentet fra https://tidsskrift.dk/fn/article/view/106573