Makroøkonomisk uenighed - 1930’ernes debat påny?

Forfattere

  • Finn Olesen Professor ved Institut for Økonomi & Ledelse, Aalborg Universitet. Leder af forskningsgruppen Macroeconomic Methodology, Theory and Economic Policy (MaMTEP)

Nøgleord:

The Keynesian Revolution, the modern Macroeconomic mainstream, Post Keynesian theory, history matters & methodology

Resumé

Som bekendt afstedkom den dybe økonomiske krise i 1930’erne, at den herskende økonomiske mainstream kom under pres. De historiske forhold fremkaldte dermed en revolution i den økonomiske tænkning. Og for flere årtier var det den keynesianske fortælling, som udgjorde den makroøkonomiske mainstream. Senere, igen i hvert tilfælde til dels betinget af de faktiske historiske forhold, tog en mere markedskonform og ligevægtsorienteret tænkning over. Med finanskrisen fra 2008, og hvad der skete efterfølgende, er den moderne makroøkonomiske mainstream kommet under et fornyet pres for at være for meget ude af trit med de faktiske forhold i virkeligheden til at kunne være en hensigtsmæssig og relevant forståelsesramme for en analyse af, hvorledes de makroøkonomiske tilpasningsprocesser forløber i moderne monetært og globalt orienterede økonomier. Dengang i 1930’erne som nu er makroøkonomer således uenige om, hvori den rette teoretiske og metodologiske fokusering i deres tænkning skal være. Og ganske bemærkelsesværdigt er der klare sammenfald i både indhold og argumentation mellem den debat, der fandt sted i 1930’erne og den, som finder sted nu.

Called forward by the Great Recession in the 1930s, John Maynard Keynes gave birth to the modern macroeconomic theory in 1936 when he published his General Theory. Later on, macroeconomic theory became once again more classical in its content. Visions on how an efficient free market would be beneficiary not only to the individual but to all of society became the accepted doctrine of modern macroeconomists. As such, an active economic policy, especially concerning fiscal policy, was now given a lesser role the hitherto. However, resent years of turbulent and troublesome economic times have given room for more and more criticism of how modern macroeconomics is conducted. Especially, the Post Keynesians have criticized the macroeconomic mainstream, theoretically as well as methodologically.

Downloads

Citation/Eksport

Olesen, F. (2013). Makroøkonomisk uenighed - 1930’ernes debat påny?. Erhvervshistorisk Årbog, 62(1), 1–11. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/8194

Nummer

Sektion

Artikler