Svigtende forbrugere og dårlig ledelse? Virksomhedsidentitet i arbejderbevægelsens kooperative virksomheder

Forfattere

  • Kasper Sandberg Sørensen

Resumé

I denne artikel undersøges det, hvilken betydning den særlige identitet, der knyttede sig til arbejderbevægelsens kooperative virksomheder, havde i forhold til forbrugernes holdning til virksomhederne og ledelsesforholdene indenfor disse virksomheder. Disse virksomheders identitet var præget af den socialdemokratiske arbejderkulturs ideologi, fortællinger og organisatoriske rammer. I artiklen vises det, at Bryggeriet Stjernen, arbejdernes fællesbagerier og arbejderbrugsforeningerne i perioder havde succes, blandt andet fordi deres identitet betød en konkurrencemæssig fordel i form af en særlig opbakning fra arbejderforbrugerne i tiden før 2. Verdenskrig. Forandringer indenfor erhvervslivet i årtierne efter krigen stillede imidlertid store krav til virksomhedsledernes evne til at agere under nye vilkår. For en række af arbejderkooperationens virksomheder vendte succes til modgang. Mange måtte lukke og ledelsesproblemer blev et diskussionsemne. Der kan imidlertid ikke konkluderes entydigt på spørgsmålet om ledelsesproblemer, da arbejderkooperationen også fremviste succeshistorier i perioden efter 2. Verdenskrig. I artiklen konkluderes det i stedet, at en forståelse af ledelsesforholdene indenfor arbejderkooperationen må tage højde for virksomhedernes særlige identitet, som i flere tilfælde formede ledernes opfattelser og afgørende beslutninger.

 --- 

Let down by consumers and poorly managed? Business identity in the workers’ cooperative businesses

This article examines the significance of the special identity of the Danish workers’ cooperative businesses in matters of their relation with the consumers and their management. The identity of these businesses was constructed by the ideology, narratives and organizational framework of the social-democratic working class culture. It is shown that the cooperative brewery Stjernen, the cooperative bakeries and the workers’ consumer cooperatives for a period were successful. Their identity played a part in that success giving them a competitive advantage by generating support from the working class consumers in the period before the Second World War. However, changes within business conditions after the war made great demands on business managers’ ability to adjust to these new conditions. For a number of the workers’ cooperative businesses success turned to negative results. Many had to close down and management problems became a topic of discussion. However, there can be no clear conclusion on the management of the workers’ cooperative businesses, since they also showed some successes in the period after the war. Instead, the article concludes that an understanding of the management of these businesses needs to take into account the special identity, which in several cases influenced crucial decisions by the managers.

 

Downloads

Publiceret

2016-12-19

Citation/Eksport

Sørensen, K. S. (2016). Svigtende forbrugere og dårlig ledelse? Virksomhedsidentitet i arbejderbevægelsens kooperative virksomheder. Erhvervshistorisk Årbog, 65(2), 55–87. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/25015

Nummer

Sektion

Artikler