Hvad vil der være tilbage til fremtiden? – virksomhedsarkiver i en digital tidsalder

Forfattere

  • Jacob Halvas Bjerre
  • Henrik Knudsen
  • Tine Weirsøe

Resumé

Denne debatartikel ser nærmere på digital bevaring, herunder specielt på danske virksomheders praksis på dette aktuelle område. Forfatterne gør status på, hvordan virksomhederne i dag forholder sig til nogle af de mange udfordringer, som digital bevaring rummer, og der gøres opmærksom på den uensartede digitale bevaring i virksomheder. Problemerne adresseres både i et generelt perspektiv og gennem en række erfaringsbaserede scenarier. De eksisterende digitale tilbud, der i dag står til rådighed for virksomheder med et bevaringsbehov, skitseres kort. Dette leder frem til en diskussion vedrørende de fremtidige udfordringer, som både virksomheder, samfund og historikere vil stå overfor, hvis der ikke snart gøres en aktiv indsats for at gemme mere digital dokumentation for eftertiden. Slutteligt peger vi på mulige løsninger, der kan være relevante at overveje blandt historikere, arkivarer, dokumentationsspecialister og virksomheder.

--- 

What will be left for the Future? Business Archives in the Digital Age 

Managing the past is a complex and difficult task. In this article we discuss digital preservation by focusing on what Danish companies do to preserve their company history. We examine how companies handle the multiple challenges that are posed by digital preservation and point to the presently uneven and lopsided preservation practices of business records. The problems associated herewith are addressed in a general perspective and through a series of experience based scenarios. Existing commercial as well as non-commercial solutions for companies interested in digital preservation are briefly outlined. This leads to an analysis of future challenges for companies and business historians alike if we do not immediately succeed in preserving more digital information. We conclude by pointing to a number of issues that calls for immediate and careful attention among historians, archivists, records managers and business leaders if we want the past to have a future.

Downloads

Publiceret

2015-02-16

Citation/Eksport

Bjerre, J. H., Knudsen, H., & Weirsøe, T. (2015). Hvad vil der være tilbage til fremtiden? – virksomhedsarkiver i en digital tidsalder. Erhvervshistorisk Årbog, 63(2), 46–55. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/20246

Nummer

Sektion

Diskussion