Erhvervsfremme i en nordjysk arbejdsløshedsø. Beretning fra Jetsmark Kommune i 1950’ernes sidste halvdel

Forfattere

  • Børge Møller

Resumé

Jetsmark Kommune i Vendsyssel var i 1950’erne Danmarks største arbejdsløshedsø, altså den kommune med den højeste arbejdsløshedsprocent. Driftige unge mennesker på egnen tog fat på opgaven med at skabe arbejdspladser i den lille sognekommune nordvest for Aalborg. Artiklens forfatter var en af dem.

I en blanding af dokumentation og erindring fortælles i artiklen om erhvervsfremmearbejdet i kommunen i de vigtige år i 1950’ernes sidste halvdel, hvor egnens største arbejdsplads, Kaas Briketfabrik, var under afvikling, og hvor nye arbejdspladser var påkrævet. Det er en beretning om et tøvende sogneråd, om mere eller mindre forstående politikere – og om benspænd fra såvel konkurrerende virksomheder og rigide bureaukrater. I beretningen omtales også flytning af arbejdskraft til Sjælland, som et af de tiltag, som politikere syntes var en god idé.

Men det er især en historie om foretagsomhed. I 1955 holdtes i Pandrup en stor erhvervsudstilling, der fik landsdækkende presseomtale, og den gav stødet til nye virksomheder på egnen. Inden for arbejdsløshedsbekæmpelse blev Jetsmark Kommune en foregangskommune, som andre kommuner lod sig inspirere af – og som landets ledende politikere måtte forholde sig til.

Første version af beretningen er skrevet i 2002-2003 og indleveret til Egnssamlingen i Saltum sammen med bl.a. fotodokumentation. Nærværende version er bearbejdet og revideret af årbogens redaktion og forfatteren i 2017.

Downloads

Publiceret

2017-12-23

Citation/Eksport

Møller, B. (2017). Erhvervsfremme i en nordjysk arbejdsløshedsø. Beretning fra Jetsmark Kommune i 1950’ernes sidste halvdel. Erhvervshistorisk Årbog, 66(2), 74–135. Hentet fra https://tidsskrift.dk/eaa/article/view/102947

Nummer

Sektion

Virksomhedsportrætter og erindringer