Fra studienummer til hyrde for en menighed

Forfattere

  • Birgitte Graakjær Hjort Københavns Universitet
  • Jonas Midtgaard Hedelund Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dtt.v87i2.145337

Nøgleord:

Lutheran ordination, ordination process, ordination and examination, oversight by Lutheran bishops, Church-management

Resumé

According to Danish legislation theological candidates need to be examined by a bishop prior to ordination. The bishop’s examination in the Evangelical-Lutheran Church in Denmark is part of the episcopal oversight. The article analyses the bishops’ theological reflections and practical experiences with episcopal examinations based on interviews. According to our Aristotelian analysis of interviews the bishops operate with a distinction between different forms of knowledge that reflects the Aristotelian epistêmê, technê and phronêsis. While candidates may not pass, instances are rare; typically, guidance or resubmission is offered if the bishop hesitates to give collats. In addition to our Aristotelian analysis, we consider a management theoretical perspective on the interviews, and this perspective shows that the bishops align closely with Lotte S. Lüscher’s definition of a postmodern paradigm of management. Further, we argue that Jürgen Habermas’ focus on a potential shift in a conversation might elucidate dynamics in the conversation between bishop and candidate. The power relationship is camouflaged in the form of conversation, and Habermas’ theory helps us to understand when the power relationship manifests itself.

Referencer

Abildgaard, Bodil, Erling Andersen, Lisbet Christoffersen og Per Melhof. 2023 “Indledning.” I Tilsyn i folkekirken, red. Bodil Abildgaard, Erling Andersen, Lisbet Christoffersen og Per Melhof, 9-20. København: Eksistensen.

Aristoteles. 1999. Nicomachean Ethics. 2. udgave, oversat af Terence Irwin. Indianapolis: Hackett Publishing Co.

Betænkning 1544. 2014. Folkekirkens styre – Betænkning fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken. Kirkeministeriet.

Bjørnholt, Bente og Mads Leth Jakobsen. 2020. “Kvalitativ analyse: kodning.” I Metoder i statskundskab, red. Kasper Møller Hansen, Lotte Bøgh Andersen og Sune Welling Hansen, 3. udg., 212-227. København: Hans Reitzels Forlag.

Brinkmann, Svend. 2014. Det kvalitative interview. København: Hans Reitzels Forlag.

Bryman, Alan. 2016. Social Research Methods. New York: Oxford University Press.

Christiansen, Henrik. 1977. “Et par ord om bispeeksamen.” Aalborg Stiftsbog, 25-26.

Christiansen, Henrik. 1984. “Om bispeeksamen og ordination.” Præsteforenings Blad 1984/1, 5-10.

Christiansen, Henrik. 2007. “Om ordination – baggrunden for og teologien bag ritualerne af 1992 for præste- og bispevielse.” Præsteforeningens Blad 2007/42, 860-869.

Christoffersen, Lisbet. 2023. “Retlig analyse af det folkekirkelige tilsynsbegreb.” I Tilsyn i folkekirken, red. Bodil Abildgaard, Erling Andersen, Lisbet Christoffersen og Per Melhof, 113-125. København: Eksistensen.

Dahler-Larsen, Peter. 2020. “Display.” I Metoder i statskundskab, red. Kasper Møller Hansen, Lotte Bøgh Andersen og Sune Welling Hansen, 3. udg., 228-248. København: Hans Reitzels Forlag.

Garde, Kristine. 2008. Præsteløftet. En retsteologisk og kirkeretlig undersøgelse af præsteløftets status og betydning. København: ANIS.

Habermas, Jürgen. 1983. Moralbewusstsein und Kommunikatives Handeln. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Habermas, Jürgen. 1987 (1981). Theorie des kommunikativen Handelns: Band 1. Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Habermas, Jürgen. 1991. Erläuterungen zur Diskursethik. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Harbsmeier, Eberhard. 1995. “b. Præsteembedets historiske udvikling.” I Praktisk teologi, red. Eberhard Harbsmeier og Hans Raun Iversen, 199-210. København: ANIS.

Harrits, Gitte Sommer, Carsten Strømbæk Pedersen, Bente Halkier og Anne Mette Møller. 2020. “Indsamling af interviewdata.” I Metoder i statskundskab, red. Kasper Møller Hansen, Lotte Bøgh Andersen og Sune Welling Hansen, 3. udg., 180-221. København: Hans Reitzels Forlag.

Raun Iversen, Hans. 2018. Ny Praktisk Teologi – Kristendommen, den enkelte og kirken. København: Eksistensen.

Jacobsen, Anders-Christian. 2023. “Læretilsyn i den lutherske tradition.” I Tilsyn i folkekirken, red. Bodil Abildgaard, Erling Andersen, Lisbet Christoffersen og Per Melhof, 97-110. København: Eksistensen.

Jacobsen, Birthe. 1986. “Bispeeksamen og ordination.” Fyens Stiftsbog, 25-29.

Jørgensen, Anders. 2005. “Bispekollatsen – i retlig belysning.” Præsteforeningens Blad 2005/32, 594-599.

Jørgensen, Theodor. 1994. “Autoritet og norm – teologisk og juridisk belyst – med særligt henblik på det kirkelige embede.” I Kirkeretsantologi 1994, red. Hans Gammeltoft-Hansen og Jørgen Stenbæk, 191-200. Selskab for Kirkeret, Aarhus.

Kirkeordinansen. 1539. Kirkeordinansen af 14. juni 1539. Her benyttet

www.danmarkshistorien.dk/vis/materiale/kirkeordinansen-14-juni-1539 (senest anvendt 15.2.2024).

Kjærgaard, Lars Chr. 2023. “Biskoppens ledelsesret og præstens lydighedspligt – praksis i stiftet.” I Præstens tjenstlige forpligtelser. Kirkeretsantologi 2023. Kirkerettens retskilder – fra Reformationen til nu, red. Lisbet Christoffersen, Martin Martensen-Larsen og Lars Christian Kjærgaard, 51-63. København: Eksistensen.

Kvale, Steinar og Svend Brinkmann. 2009. InterView – Introduktion til et håndværk, 2. udg. København: Hans Reitzels Forlag.

Lüscher, Lotte S. 2019. Ledelse gennem paradokset. Om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Nielsen, Mie Femø. 2010. Positionering. Mellemlederes kommunikative arbejde med at skabe ledelsesrum og ledelsesret. København: Samfundslitteratur.

Nissen, Karsten. 2007. “Bispeeksamen og kollats.” I Pastoralteologi, red. Helle Christiansen og Henning Thomsen, 367-376. København: ANIS.

Nissen, Karsten. 2023. “Biskoppen som tilsynsmand.” I Tilsyn i folkekirken, red. Bodil Abildgaard, Erling Andersen, Lisbet Christoffersen og Per Melhof, 23-34. København: Eksistensen.

Stenbæk, Jørgen. 1994. “Bispeembedet i den evangelisk-lutherske danske folkekirke.” Præsteforeningens Blad 1994/6, 113-125.

Stubkjær, Henrik. 2023. “Tilsynets plads i biskoppens ledelsesfunktion.” I Tilsyn i folkekirken, red. red. Bodil Abildgaard, Erling Andersen, Lisbet Christoffersen og Per Melhof, 113-125. København: Eksistensen.

Thomsen, Henning. 2007. “Praktisk teologi og pastoralteologi – en indledning.” I Pastoralteologi, red. Helle Christiansen og Henning Thomsen, 11-20. København: ANIS.

Toft Bro, Henning. 2010. “Tanker omkring bispeeksamen og ordination.” Aalborg Stiftsbog 2010, 53. årgang, 13-20.

Downloads

Publiceret

2024-05-16

Citation/Eksport

Hjort, B. G., & Hedelund, J. M. (2024). Fra studienummer til hyrde for en menighed. Dansk Teologisk Tidsskrift, 87(2), 78–100. https://doi.org/10.7146/dtt.v87i2.145337

Nummer

Sektion

Artikler