Mulighedens uendelighed – uendelighedens mulighed

Bidrag til en postmoderne håbsforståelse med udgangspunkt i Kierkegaards subjektivitetsteori og etik

Forfattere

  • Anna Ravn Mortensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/dtt.v87i1.143089

Nøgleord:

The human self, Despair, Hope, Postmodern, Søren Kierkegaard, Gianni Vattimo

Resumé

The article investigates the possibilities and limitations of a religious Christian hope from a postmodern perspective. It argues that Søren Kierkegaard’s Christian understanding of hope as ambiguous, despiteful, and ethical is in alignment with Gianni Vattimo’s postmodern theory of kenosis as the essence of secularity. The argument proceeds in three steps. The first section outlines the challenge and the potential of the postmodern. The second section analyzes Kierkegaard’s understanding of hope. The third section sketches how Vattimo’s postmodern theory contrasts the pragmatic, scientific, and nihilistic hopes of today and aligns with Kierkegaard’s understanding of hope.

Referencer

Antiseri, Dario. 1996. The Weak Thought and its Strength. Hants: Avebury.

Caputo, John D. 2019. “How the secular world became post-secular.” I On Religion, 2. udg., 39-71. London og New York: Routledge.

Dalferth, Ingolf U. 2016. “Introduction: From the Grammar of ‘Hope’ to the Practice of Hope.” I Hope, red. Ingolf U. Dalferth og Marlene A. Block, 1-9. Tübingen: Mohr Siebeck.

Dennett, Daniel C. 1991. “The Evolution of Consciousness.” i Consciousness Explained, 1. udg., 171-226. USA og Canada: Little, Brown & Company.

Grøn, Arne. 1997. Subjektivitet og negativitet. Kierkegaard. København: Gyldendal Nordisk Forlag.

Grøn, Arne. 2016. “Future of Hope – History of Hope.” I Hope, red. Ingolf U. Dalferth og Marlene A. Block, 139-152. Tübingen: Mohr Siebeck.

Grøn, Arne. 2019a (1993). “Angstens tvetydighed: Begrebet angst i Kierkegaards filosofi.” I Filosofiske essays af Arne Grøn. Eksistentiel hermeneutik, bd. 1, red. Bjarke M.S. Hansen, Mads Peter Karlsen og René Rosfort, 303-323. København: Eksistensen Akademisk.

Grøn, Arne. 2019b (1997). “Anerkendelsens dialektik og begreb.” I Filosofiske essays af Arne Grøn. Eksistentiel hermeneutik, bd. 1, red. Bjarke M.S. Hansen, Mads Peter Karlsen og René Rosfort, 63-78. København: Eksistensen Akademisk.

Habermas, Jürgen. 1985. Der philosophische Diskurs der Moderne: zwölf Vorlesungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Hesiod. 1914. Works and Days, red. Hugh Gerard Evelyn-White. London: G. P. Putnam’s Sons Heinemann.

Jeffries, Stuart. 2021. Everything, All the Time, Everywhere. How We Became Postmodern. London: Verso.

Søren Kierkegaards Skrifter

SKS 4: Kierkegaard, Søren. 1843. Frygt og Bæven. Dialektisk Lyrik.

SKS 4: Kierkegaard, Søren. 1844. Begrebet Angest. En simpel psychologisk-paapegende Overveielse i Retning af det dogmatiske Problem om Arvesynden.

SKS 7: Kierkegaard, Søren. 1846. Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler. Mimisk-pathetisk-dialektisk Sammenskrift, Existentielt Indlæg.

SKS 9: Kierkegaard, Søren. 1847. Kjerlighedens Gjerninger. Nogle christelige Overveielser i Talers Form.

SKS 11: Kierkegaard, Søren. 1849. Sygdommen til Døden. En christelig psychologisk Udvikling til Opbyggelse og Opvækkelse.

SKS 22: Kierkegaard, Søren. 1849. “Rigtigt har Vigilius Haufniensis ...” i Journalen NB12:154.

SKS Pap. VIII 2 B 157,4. Kommentar til SKS 11.

Lear, Jonathan. 2009. Radical Hope. Ethics in the Face of Cultural Devastation. Cambridge: Harvard University Press.

Lyotard, Jean-François. 1984. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, 11. udg., overs. Geoff Bennington og Brian Massumi, 1979. Minneapolis: University of Minnesota Press.

MacArthur, David. 2004. “Naturalizing the Human or Humanizing Nature: Science, Nature and the Supernatural.” Erkenntnis (1975-)61/1, 29-51. Springer, besøgt online 20. april 2023 (https://www.jstor.org/stable/20013276).

Nietzsche, Friedrich. 1887. “Zweite Abhandlung.” I Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift, II §12. Leipzig: Verlag von C. G. Neumann.

Nietzsche, Friedrich. 1910 (1878). “Second Division. The History og the Moral Sentiments.” I Human. All-too-Human. A Book for Free Spirits, part I, §53-107. Edinburgh og London: Morrison & Gibb.

Ricœur, Paul. 1995. “Hope and the Structure of Philosophical Systems.” I Figuring the Sacred. Religion, Narrative, and Imagination, 203-216. Minneapolis: Augsburg Fortress.

Ricœur, Paul. 2016. “The task of hermeneutics” og “Phenomenology and hermeneutics.” I Hermeneutics and the Human Sciences. Essays on Language, Action, and Interpretation, red. John B. Thompson, 3-22; 61-89. Cambridge: Cambridge University Press.

Rosfort, René. 2014. “Kritik af forestillingen om et godt liv. Naturalisme, pragmatisme og kristen etik” i Dansk Teologisk Tidsskrift, årg. 77. København og Aarhus: Eksistensen.

Rosfort, René. 2022. “Lidelsens betydninger. Eksistentiel etik mellem filosofi og teologi.” I Tidsskriftet Fønix, årg. 22, 94-115. Besøgt online 29. november, 2023 (https://foenix1976.dk/2022/08/08/lidelsens-betydninger-eksistentiel-etik-mellem-filosofi-og-teologi/).

Rosfort, René. 2023. “Hope With or Without Faith: Kierkegaard, Suffering, and Secularity.” I Kierkegaard: Compêndio, vol. 3, red. Gabriel Ferreira og Vattorio Fernandes, 1-17. São Paulo: LiberArs (under udgivelse).

Shakespeare, Steven. 2013. “Kierkegaard and Postmodernism.” I The Oxford Handbook of Kierkegaard, red. John Lippitt og George Pattison, 464-483. Oxford Academic, besøgt online 5. april 2023 (https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199601301.013.0025).

Teglbjærg, Johanne Stubbe. 2009. Krop og håb. En kritisk tolkning af nyere eskatologi under inddragelse af kropsfænomenologien. København: Det Teologiske Fakultet.

Theunissen, Michael. 1991. Das Selbst auf dem Grund der Verzweiflung. Kierkegaards Negativistische Methode. Frankfurt am Main: Anton Hain Verlag.

Vattimo, Gianni. 1999. Jeg tror at jeg tror, overs. Finn Frandsen, 1996. København: Anis.

Ward, Graham. 2011. “Postmodernism.” I Religion Past and Present, red. Friedrich Wilhelm Graf, Graham Ward, Albrecht Grözinger og Barbara Renftle, II. Brill, besøgt online 7. marts 2023 (http://dx.doi.org.ep.fjernadgang.kb.dk/10.1163/1877-5888_rpp_COM_024436).

Wiman, Christian. 2013. My Bright Abyss. Meditation of a Modern believer. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Wolf, Jakob. 2022. Sekularisering. Religionens betingelser i det moderne samfund. København: Eksistensen.

Downloads

Publiceret

2024-01-22

Citation/Eksport

Mortensen, A. R. (2024). Mulighedens uendelighed – uendelighedens mulighed: Bidrag til en postmoderne håbsforståelse med udgangspunkt i Kierkegaards subjektivitetsteori og etik. Dansk Teologisk Tidsskrift, 87(1), 49–68. https://doi.org/10.7146/dtt.v87i1.143089

Nummer

Sektion

Artikler