Søndag efter søndag

Johannes Sløks forkyndelse igennem 40 år

Forfattere

  • Mikael Brorson Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dtt.v87i1.143088

Nøgleord:

Johannes Sløk, existentialist theology, narrative theology, narrative-existentialist theology, proclamation, law/gospel, comprehension, monergism

Resumé

This article explores the Aarhus theologian Johannes Sløk’s sermon guides, published in Præsteforeningens Blad in 1980 and 1982 respectively, in order to cast light on the question of continuity in Sløk’s thought and the ‘narrative turn’ in his authorship. The article consists of two parts: i) a diachronic reading and comparison of Sløk’s sermon guides vis-a-vis Sløk’s sermons from the 1940’s, to show how Sløk’s theology develops in this time span, and ii) a synchronic reading of the sermon guides, which points to three decisive theological topics in the sermon guides that are also constitutive for Sløk’s thought in general. Thus, the article consolidates the position in Sløk research that although a development and a ‘narrative turn’ does indeed take place in Sløk’s theology, this is not to be considered a break, but rather, a refinement.

Referencer

Bach-Nielsen, Carsten. 1986. “Johannes Sløks forfatterskab 1939-1985. En bibliografi.” I Sprogets mesterskab. Festskrift til Johannes Sløks 70-årsdag, red. Kjeld Holm and Jan Lindhardt, 240-264. Viby J: Centrum.

Bjerg, Svend. 1994. Århusteologerne. Den store generation i det 20. århundredes danske teologi. København: Lindhardt & Ringhof.

Brøndsted, Gustav. 1966 [1928]. “Efter Paaske. Nogle Tanker om Inkvisition og Bekendelse.” I Historie og Evangelium. Afhandlinger, Foredrag og Udkast, red. Niels Thomsen, 27-35. København: G.E.C. Gads Forlag.

Brorson, Mikael. 2021a. “Subjektiviteten er (u)sandheden. Sløk & Kierkegaard.” I Sløk & – Inspirations- og irritationskilder i forfatterskabet, red. Mikael Brorson and David Bugge, 95-129. Århus: Klim.

Brorson, Mikael. 2021b. “To sprog – eller tre? Sløk & Brøndsted.”. I Sløk &… Inspirations- og irritationskilder i forfatterskabet, red. Mikael Brorson & David Bugge, 169-187. Aarhus: Klim.

Brorson, Mikael. 2021c. “Whisky eller tonic? Narrativ eksistensteologi.” Dansk Teologisk Tidsskrift 84: 124-146.

Bugge, David. 2016. “Og så for resten ikke mere. Prædikener (1998).” I SLØK. Perspektivforskydninger, red. Christian Hjortkjær & Hans Nørkjær, 335-353. Aarhus: Klim.

Grønkjær, Niels & Kjeld Holm. 1996. “Forord.” I 80 år med Gud. Afhandlinger og essays af Johannes Sløk, red. Niels Grønkjær and Kjeld Holm, 7-10. Viby J: Centrum.

Hjortkjær, Christian. 2012. Selvrealiseret frelse. Da Johannes Sløk tog ordet i selvrealiseringens tidsalder. København: Anis.

Holm, Kjeld. 1998. “Forord.” I Prædikener, 5f. Viby J: Centrum.

Holm, Kjeld. 2007. Mennesket er en misforståelse. København: Rosinante.

Jeppesen, Anna Bank. 2016. “Kærlighedens forkyndelse. Den kristne forkyndelse (1983).” I SLØK. Perspektivforskydninger, red. Christian Hjortkjær & Hans Nørkjær, 225-243. Aarhus: Klim.

Lindhardt, Jan. 2002. Johannes Sløk. Modernismens teolog. København: Anis.

Løgstrup, K.E. 2020 [1961]. Kunst og etik. Aarhus: Klim.

Luther, Martin. 1525 [2017]. Det bundne Valg, overs. Sven Voss and Finn Ole Hansen. København: Fønix.

Nørkjær, Hans. 2016. “Guds bagtale. Det religiøse sprog (1981).” I SLØK. Perspektivforskydninger, red. Christian Hjortkjær & Hans Nørkjær, 201-223. Aarhus: Klim.

Sandbeck, Lars. 2006. Fantasiens Gud. Den teologiske vending mod det mytisk-poetiske sprog hos Amos Niven Wilder, Peter Kemp og Johannes Sløk. København: Anis.

Sandbeck, Lars. 2007. “Gud, mennesket og verden – Sløks metafysik fra absurd teater til fortalt historie.” I Mig og evigheden. Johannes Sløks religionsfilosofi, red. Lars Sandbeck, 49-110. København: Anis.

Sløk, Johannes. 1938. “Hvilken Betydning har de erkendelsesteoretiske Grundtanker i Søren Kierkegaards ‘uvidenskabelig Efterskrift’ for den systematiske Theologi?” Prisopgave, Københavns Universitet.

Sløk, Johannes. 1947. Forsynstanken. Et Forsøg paa en dogmatisk Begrebsbestemmelse. Hjørring: Expres-Trykkeriets Forlag.

Sløk, Johannes. 1951. Die Formbildungen der Sprache und die Kategorie der Verkündigung. Eine sprachphilosophisch-dogmatische Abhandlung. Det lærde selskabs skrifter: Teologiske skrifter, vol. 2. København: Rosenkilde og Bagger.

Sløk, Johannes. 1954. “Antagelse, befaling og forkyndelse. Et svar til prof. Løgstrup.” Præsteforeningens Blad 44: 781-785.

Sløk, Johannes. 1973. Kritiske bemærkninger. København: Berlingske Forlag.

Sløk, Johannes. 1980. “Tekstvejledning”. I: Præsteforeningens Blad, 70. årg. “2. s. e. H3K”, nr. 2, s. 24-26; “Septuagesima”, nr. 4, s. 58-60; “Fastelavns søndag”, nr. 6, s. 96-99; “2. s. i fasten”, nr. 8, s. 131-133; “Midfaste”, nr. 10, s. 170-172; “Palmesøndag”, nr. 12, s. 201-203; “Langfredag”, nr. 13, s. 216-218; “2. påskedag”, nr. 13, s. 219-221; “2. s. e. påske”, nr. 15, s. 254-256; “Bededag”, nr. 17, s. 299-301; “5. s. e. påske”, nr. 18, s. 317-319; “6. s. e. påske”, nr. 19, s. 334-336; “2. pinsedag”, nr. 20, s. 355-357.

Sløk, Johannes. 1981. Det religiøse sprog. Viby J: Centrum.

Sløk, Johannes. 1982. “Tekstvejledning”. I: Præsteforeningens Blad, 72. årg. “Trinitatis”, nr. 21, s. 398-400; “2. s. e. trin.”, nr. 23, s. 430-432; “4. s. e. trin.”, nr. 25, s. 466-468; “6. s. e. trin.”, nr. 27, s. 514-516; “8. s. e. trin.”, nr. 28-30, s. 528-531; “10. s. e. trin.”, nr. 31, s. 546-548; “12. s. e. trin.”, nr. 33, s. 589-591; “14. s. e. trin.”, nr. 35, s. 626-628.

Sløk, Johannes. 1983. Den kristne forkyndelse. Viby J: Centrum.

Sløk, Johannes. 1985. Da Gud fortalte en historie. Viby J: Centrum.

Sløk, Johannes. 1986. Mig og Godot. Erindringsforskydninger. Viby J: Centrum.

Sløk, Johannes. 1987. Religionsfilosofiske problemer. Århus: Anis.

Sløk, Johannes. 1998. Prædikener. Viby J: Centrum.

Sløk, Johannes. 1999. Guds fortælling. Menneskets historie. København: Lindhardt & Ringhof.

Downloads

Publiceret

2024-01-22

Citation/Eksport

Brorson, M. (2024). Søndag efter søndag: Johannes Sløks forkyndelse igennem 40 år. Dansk Teologisk Tidsskrift, 87(1), 24–48. https://doi.org/10.7146/dtt.v87i1.143088

Nummer

Sektion

Artikler