Dansk forskning i Dødehavsrullerne siden 1947: En forskningshistorisk skitse

Forfattere

  • Jesper Høgenhaven Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dtt.v85i3-4.135217

Nøgleord:

Dead Sea Scrolls, Qumran scholarship, Research in Denmark, Publication, Translations

Resumé

This article is a recapitulation of the history of research in Denmark on the Dead Sea Scrolls since their discovery. Before 1947, some authors had already treated subjects like the history of the Essenes and the Cairo Damascus Document. When news of the manuscript findings near Qumran reached the scholarly world and the Cave 1 manuscripts became known, Danish scholars showed great interest in the material, while at the same time proceeding with caution in the light of the uncertainty of the historical background of the scrolls. The available texts were translated into Danish and several studies as well as popular books were written. After a partial standstill during the 1960s and 1970s, the publication of the manuscript material especially from Cave 4 prompted an array of new investigations into the ancient Jewish worlds reflected in the scrolls. In recent years Dead Sea Scrolls scholars in Denmark, like their international colleagues, have renewed and expanded their methodological toolbox.

Referencer

Albright, William Foxwell. 1948. “Editorial Note on the Jerusalem Scrolls.” Bulletin of the American School of Oriental Research 111: 2-3.

Allegro, John Marco. 1956. “Further Light on the History of the Qumran Sect.” Journal of Biblical Literature 75: 89-95.

Allegro, John Marco. 1966. Skriftrullerne fra Det Døde Hav. Illustreret og à jourført øjenvidneberetning om en vældig begivenhed i bibelforskningens historie. Dødehavsrullernes opdagelse, indsamling og tolkning. København: Stjernebøgerne, Vintens Forlag.

Andersen, Ole. 1993. Dødehavsrullerne. Historien om verdens største puslespil. Hinnerup: Ordet og Israel/København: i samarbejde med Credo.

Bach, Melissa Sayyad. 2021. Power of Perception in the Community Rule through Stability and Change. Publikationer fra Det Teologiske Fakultet 87. København: Det Teologiske Fakultet.

Baigent, Michael, & Richard Leigh. 1993. Bedrageriet med Dødehavsrullerne. København: Lindhardt og Ringhof.

Baillet, Maurice. 1982. Qumrân Grotte 4. III (4Q482–4Q520. Discoveries in the Judaean Desert 7. Oxford: Clarendon.

Baumgarten, Joseph M. m. fl. 1997. Qumrân Cave 4: XIII. The Damascus Document (4Q266-273). Discoveries in the Judaean Desert 18. Oxford: Clarendon.

Birnbaum, Solomon A. 1949. “The Date of the Isaiah Scroll.” Bulletin of the American School of Oriental Research 113: 33-35.

Brooke, George J., & Jesper Høgenhaven (red.). 2011. The Mermaid and the Partridge: Essays from the Copenhagen Conference on Revising Texts from Cave Four. Studies on the Texts of the Desert of Judah 96. Leiden: Brill.

Bundvad, Mette, & Kasper Siegismund (red.). 2020. Vision, Narrative, and Wisdom in the Aramaic Texts from Qumran: Essays from the Copenhagen Symposium, 14-15 August, 2017. Studies on the Texts of the Desert of Judah 131. Leiden: Brill.

Brownlee, William H. 1948. “The Jerusalem Habakkuk Scroll.” Bulletin of the American School of Oriental Research 112: 8-18.

Burrows, Millar. 1948a. “The Newly Discovered Jerusalem Scrolls II. The Contents and Significance of the Manuscripts.” Biblical Archaeologist 11: 57-61.

Burrows, Millar. 1948b. “Variant Readings in the Isaiah Manuscript.” Bulletin of the American School of Oriental Research 111: 16-24.

Christiansen, Ellen Juhl. 1995. The Covenant in Judaism and Paul: A Study of Ritual Boundaries and Identity Markers. Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums 27. Leiden: Brill.

Christiansen, Ellen Juhl. 1998. “The Consciousness of Belonging to God’s Covenant and What it Entails According to the Damascus Document and the Community Rule.” I Qumran between the Old and New Testaments, red. Frederick H. Cryer & Thomas L. Thompson. 69-97. Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 290/Copenhagen International Seminar 6. Sheffield: Sheffield Academic Press.

Cross, Frank More. 1949. “The Newly Discovered Scrolls in the Hebrew University of Jerusalem.” Biblical Archaeologist 12: 36-46.

Cryer, Frederick H. 1996. “Var Qumran et eskatologisk/apokalyptisk samfund?” I Dødehavsteksterne og Bibelen, red. Niels Hyldahl & Thomas L. Thompson. 17-26. Forum for bibelsk eksegese 8. København: Museum Tusculanums Forlag.

Cryer, Frederick H. & Thomas L. Thompson. 1998 (red.). Qumran between the Old and New Testaments. Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 290/Copenhagen International Seminar 6. Sheffield: Sheffield Academic Press.

Dalgaard, Kasper. 2013. A Priest for All Generations: An Investigation into the Use of the Melchizedek Figure from Genesis to the Cave of Treasures. Publikationer fra Det Teologiske Fakultet 48. København: Det Teologiske Fakultet.

De Vaux, Roland, & Józef Tadeusz Milik. 1977. Qumran Grotte 4: II (4Q128-4.157): Part I: Archeologie. Part II: Tefillin, Mezuzot et Targums. Discoveries in the Judaean Desert 6. Oxford: Clarendon.

Doudna, Gregory L. 2001. 4Q Pesher Nahum: A Critical Edition. Journal for the Study of the Pseudepigrapha Supplement Series 35/Copenhagen International Seminar 8. Sheffield: Sheffield Academic Press.

Eisenman, Robert. 1983. Maccabees, Zadokites, Christians and Qumran: A New Hypothesis of Qumran Origins. Studia Post-Biblica 34. Leiden: Brill.

Ejrnæs, Bodil. 1996. “Pesher-litteraturen fra Qumran.” I Dødehavsteksterne og Bibelen, red. Niels Hyldahl & Thomas L. Thompson. 27-39. Forum for bibelsk eksegese 8. København: Museum Tusculanums Forlag.

Ejnæs, Bodil. 1997. “Brug og genbrug af poesi i Qumranteksterne.” I Collegium Biblicum Årsskrift 1997, red. Ole Davidsen. 56-60. København: Det Teologiske Fakultet.

Ejrnæs, Bodil. 2002. “Lidelse, redning og indsigt i Hodajot, salmerne fra Qumran.” I Lidelsens former og figurer, red. Bodil Ejrnæs & Lone Fatum. 88-106. Forum for bibelsk eksegese 12. København: Museum Tusculanums Forlag.

Ejrnæs, Bodil. 2004. “David, Salmernes Bog og konstruktionen af messias i Dødehavsskrifterne.” I Frelsens biografisering, red. Henrik Tronier & Thomas L. Thompson. 9-98. Forum for bibelsk eksegese 13. København: Museum Tusculanums Forlag.

Ejrnæs, Bodil. 2005. “‘Jeg husker dig for din velsignelse, Zion…’ Zionmotivet i en salme fra Qumran.” I Historie og konstruktion. Festskrift til Niels Peter Lemche i anledning af 60 års fødselsdagen den 6. september 2005, red. Mogens Müller og Thomas L. Thompson. 115-128. Forum for bibelsk eksegese 14. København: Museum Tusculanums Forlag.

Ejrnæs, Bodil. 2008. “David and his Two Women: An Analysis of Two Poems in the Psalms Scroll from Qumran (11Q5).” I Scripture in Transition: Essays on Septuagint, Hebrew Bible, and Dead Sea Scrolls in Honour of Raija Sollamo, red. Anssi Voitila & Jutta Jokiranta. 581-596. Supplements to the Journal for the Study of Judaism 126. Leiden: Brill.

Ejrnæs, Bodil (red.). 2009. Dødehavsrullerne: Indhold, historie og betydning. København: Anis.

Ejnæs, Bodil. 2010. “Salmerullen fra Qumran – et pseudepigraft Davidsskrift.” I Skriftbrug, autoritet og pseudepigrafi, red. Bodil Ejrnæs & Lone Fatum. 67-84. Forum for Bibelsk Eksegese 16. København: Museum Tusculanums Forlag.

Ejrnæs, Bodil, Niels Peter Lemche & Mogens Müller. 1998. Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essæerne i ny oversættelse. Frederiksberg: Anis.

Ejrnæs, Bodil, Søren Holst & Mogens Müller. 2003. Dødehavsskrifterne og de antikke kilder om essæerne. 2. udvidede og reviderede udgave. Frederiksberg: Anis.

Fatum, Lone. 1996. “Krop og køn i Qumran.” I Dødehavsteksterne og Bibelen, red. Niels Hyldahl & Thomas L. Thompson. 41-63. Forum for bibelsk eksegese 8. København: Museum Tusculanums Forlag.

Fields, Weston. 2009. The Dead Sea Scrolls: A Full History. Volume One, 1947-1960. Leiden: Brill.

Hammershaimb, Erling. 1949. “De nye hebraiske Haandskriftfund i Palæstina.” Dansk Teologisk Tidsskrift 12: 152-162.

Hammershaimb, Erling. 1954. “Håndskriftfundene fra egnene ved Det døde hav.” Dansk Teologisk Tidsskrift 17: 65-79.

Hasselbalch, Trine Bjørnung. 2011. The Redactional Meaning of 1QHodayota: Linguistic and Rhetorical Perspectives on a Heterogeneous Collection of Prayer Texts from Qumran. Publikationer fra Det Teologiske Fakultet 23. København: Det Teologiske Fakultet.

Holm-Nielsen, Svend. 1960. Hodayot: Psalms from Qumran. Acta Theologica Danica 2. Aarhus: Universitetsforlaget.

Holm-Nielsen, Svend. 1963. “‘Ich’ in den Hodajoth und der Qumrāngemeinde”. I Qumran-Probleme. Vorträge des Leipziger Symposions über Qumran-Probleme vom 9. bis 14. Oktober 1961, red. Hans Bardtke. 217-229. Schriften der Sektion für Altertumswissenschaft 42. Berlin: De Gruyter.

Holm-Nielsen, Svend. 1968. “Erwägungen zu dem Verhältnis wischen den Hodajot und den Psalmen Salomos.” I Bibel und Qumran.Beiträge zur Erforschung der Beziehungen zwischen Bibel- und Qumranwissenschaft. Hans Bardtke zum 22.9.1966, red. Siegfried Wagner. 112-131. Berlin: Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft.

Holst, Søren. 2001. “‘Den onde kvinde.’ Køn som forståelseshorisont i Dødehavsrullerne – og i Qumranforskningen.” I Køn og Bibel: Skrifterne, kvinderne og kristendommene. Tilegnet Lone Fatum i anledning af 60-årsdagen den 26. november 2001, red. Christina Petterson m.fl. 47-65. København: Eksistensen.

Holst, Søren. 2003. “Hvilke Dødehavstekster er ‘sekteriske’?” Dansk Teologisk Tidsskrift 66: 18-31.

Holst, Søren. 2004. “‘Hvem er som jeg blandt Guder?’ Hymner om himmelfart og læreautoritet fra Qumran.” I Frelsens biografisering, red. Henrik Tronier & Thomas L. Thompson, 26-46. Forum for bibelsk eksegese 13. København: Museum Tusculanums Forlag.

Holst, Søren. 2005. “Abraham at Qumran.” I Historie og konstruktion. Festskrift til Niels Peter Lemche i anledning af 60 års fødselsdagen den 6. september 2005, red. Mogens Müller & Thomas L. Thompson. 180-191. Forum for bibelsk eksegese 14. København: Museum Tusculanums Forlag.

Holst, Søren. 2008. Verbs and War Scroll. Studies in the Hebrew Verbal System and the Qumran War Scroll. Studia Semitica Upsaliensia 25. Uppsala Universitet.

Holst, Søren. 2010. “Gennem ild og vand. Skriftlighed i den aramaiske Kæmpernes Bog.” I Skriftbrug, autoritet og pseudepigrafi, red. Bodil Ejrnæs & Lone Fatum. 13-34. Forum for bibelsk eksegese 16. København: Museum Tusculanums Forlag.

Holst, Søren. 2012. “Hvornår er en tekst bibelsk? Bearbejdede Mosebøger blandt Dødehavsrullerne.” I Bibelske genskrivninger, red. Jesper Høgenhaven & Mogens Müller. 111-138. Forum for bibelsk eksegese 17. København: Museum Tusculanums Forlag.

Holst, Søren & Jesper Høgenhaven. 2006. “Physiognomy and eschatology: Some More Fragments of 4Q561.” Journal of Jewish Studies 57 (1): 26-43.

Hvidberg, Flemming Friis. 1928. Menigheden af den nye Pagt i Damascus. Nogle Studier over de af Salomo Schechter fundne og under Titlen “Fragments of a Zadokite Work” udgivne Genîzafragmenter (“Damascusskriftet”). København: G. E. C. Gad.

Hyldahl, Niels. 1996. “Qumran og den ældste kristendom. En kort introduktion og problemorientering.” I Dødehavsteksterne og Bibelen, red. Niels Hyldahl & Thomas L. Thompson. 9-16. Forum for bibelsk eksegese 8. København: Museum Tusculanums Forlag.

Hyldahl, Niels & Thomas L. Thompson (red.). 1996. Dødehavsteksterne og Bibelen. Forum for bibelsk eksegese 8. København: Museum Tusculanums Forlag.

Høgenhaven, Jesper. 1984. “The First Isaiah Scroll from Qumran (1QIsa) and the Masoretic Text.” Journal for the Study of the Old Testament 28: 17-35.

Høgenhaven, Jesper. 2004. “Fortællinger fra det persiske hof (4Q550). En Qumran-udgave af Ester-historien?” Dansk Teologisk Tidsskrift 67: 15-34.

Høgenhaven, Jesper. 2009. “Geography and Ideology in the Copper Scroll from Qumran (3Q15).” I Northern Lights on the Dead Sea Scrolls: Proceedings of the Nordic Qumran Network 2003-2006, red. Anders Klostergaard Petersen m.fl. 83-106. Studies on the Texts of the Desert of Judah 80. Leiden: Brill

Høgenhaven, Jesper. 2016. “Kobberrullen (3Q15) fra Qumran i dens litterære sammenhæng.” Dansk Teologisk Tidsskrift 79 (2016): 61-78.

Høgenhaven, Jesper. 2020. The Cave 3 Copper Scroll: A Symbolic Journey. Studies on the Texts of the Desert of Judah 132. Leiden: Brill.

Larsen, Kasper Bro. 2000. Visdom og apokalyptik i Qumranskrifterne. Aarhus Universitet: prisopgave.

Larsen, Kasper Bro. 2002. “Visdom og apokalyptik i Musar leMevin (1Q/4Q Instruction).” Dansk Teologisk Tidsskrift 65: 1-14.

Lemche, Niels Peter. 1996. “Samfundsopfattelsen i Det Gamle Testamente og i Dødehavsteksterne.” I Dødehavsteksterne og Bibelen, red. Niels Hyldahl & Thomas L. Thompson. 64-78. Forum for bibelsk eksegese 8. København: Museum Tusculanums Forlag.

Leth-Nissen, Karen Marie Sø. 1999. “Messianske Qumrantekster? En forskningsgennemgang 1980-1999.” I Frelsens biografisering, red. Henrik Tronier & Thomas L. Thompson. 15-25. Forum for bibelsk eksegese 13. 1999. København: Museum Tusculanums Forlag.

Mar Athanasius Y. Samuel. 1949. “The Purchase of the Jerusalem Scrolls.” Biblical Archaeologist 12: 26-31.

Meyer, Poul. 1957. Ved Kristendommens Vugge. Døde Hav Dokumenterne i historisk ramme. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Milik, Józef Tadeusz. 1976. The Books of Enoch. Aramaic Fragments of Qumrân Cave Four. Oxford: Clarendon.

Mink, Hans Aage. 1979. “Præsentation af et nyt Qumranskrift: Tempelrullen.” Dansk Teologisk Tidsskrift 42: 81-112.

Mink, Hans Aage. 1983. “Die Kolonne III der Tempelrolle. Versuch einer Rekonstruktion.” Revue de Qumrân 11(2): 163-181.

Mink, Hans Aage. 1987. “The Use of Scripture in the Temple Scroll and the Status of the Scroll as Law.” Scandinavian Journal of the Old Testament 1 (1): 20-50

Mosbech, Holger. 1916. Essæismen. Et Bidrag til Senjødedommens Religionshistorie. København: J. H. Schultz Forlagsboghandel.

Müller, Mogens (red.). 1994. Dødehavsteksterne, essæerne og Det nye Testamente. Qumransamfundets betydning for forståelsen af den antikke jødedom og den ældste kristendom. København: Anis.

Müller, Mogens. 1996. “Forstod essæerne deres pagt som den nye pagt? Pagtsforestillingen i Damaskusskriftet og Sekthåndbogen.” I Dødehavsteksterne og Bibelen, red. Niels Hyldahl & Thomas L. Thompson. 79-99. Forum for bibelsk eksegese 8. København: Museum Tusculanums Forlag.

Müller, Mogens. 1999. “Essæernes opståen som typisk tilfælde.” I Nye religioner i hellenistisk-romersk tid og i dag, red. Per Bilde & Mikael Rothstein. 135-147. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Müller, Mogens. 2008. Jesu liv-litteratur i Danmark. Jesusbilleder eller tidsbilleder? København: Anis.

Nielsen, Eduard. 1956. Håndskriftfundene i Juda Ørken. Dødehavsteksterne. København: G. E. C. Gad.

Nielsen, Eduard & Benedikt Otzen. 1959. Dødehavsteksterne. Skrifter fra den jødiske menighed i Qumran i oversættelse og med noter. København: G. E. C. Gad.

Noack, Bent. 1973. “Note om påståede stumper af Det nye Testamente i Qumran.” Dansk Teologisk Tidsskrift 36: 152-155.

Otzen, Benedikt. 1954. “Die neugefundenen hebräischen Sektenschriften und die Testamente der zwölf Patriarchen.” Studia Theologica 7: 125-157.

Otzen, Benedikt. 1973. “‘Belial’ i Det gamle Testamente og i Senjødedommen.” Dansk Teologisk Tidsskrift 36: 1-24.

Otzen, Benedikt. 1975a. “Gammeltestamentlig visdomslitteratur og dualistisk tænkning i Senjødedommen.” I Hilsen til Noack. Fra kolleger og medarbejdere til Bent Noack på 60-årsdagen den 22. august 1975, red. Niels Hyldahl & Eduard Nielsen. 194-209. København: G. E. C. Gad.

Otzen, Benedikt. 1975b. “Old Testament Wisdom Thinking and Dualism in Late Judaism.” I Congress Volume Edinburgh 1974, red. John Emerton. 146-157. Vetus Testamentum Supplements 28. Leiden: Brill.

Otzen, Benedikt. 1998. “Nye Qumranskrifter i deres jødiske kontekst.” Dansk Teologisk Tidsskrift 61: 1-22.

Petersen, Andersen Klostergaard m.fl. 2009 (red.). Northern Lights on the Dead Sea Scrolls: Proceedings of the Nordic Qumran Network 2003-2006. Studies on the Texts of the Desert of Judah 80. Leiden: Brill.

Petersen, Anders Klostergaard. 2002. “Creating ‘The Others’ in Book of Mysteries and 1 Corinthians 1-2.” I The Wisdom Texts from Qumran and the Development of Sapiential Thought, red. Armin Lange & Hermann Lichtenberger. 405-432. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 159. Leuven: Peeters.

Petersen, Anders Klostergaard. 2007. “Rewritten Scripture as a Borderline Phenomenon – Genre, textual Strategy, or Canonical Anachronism?” I Flores Florentino. Dead sea Scrolls and Other early Jewish Studies in Honor of Florentino García Martínez, red. Anthony Hilhorst m. fl. 285-307. Supplements to the Journal for the Study of Judaism 122. Leiden: Brill.

Petersen, Allan Rosengren. “Qumrans arkæologi og Dødehavsrullerne.” I Dødehavsteksterne og Bibelen, red. Niels Hyldahl & Thomas L. Thompson. 101-111. Forum for bibelsk eksegese 8. København: Museum Tusculanums Forlag.

Pilgaard, Aage. 1997. Dødehavsskrifterne og Det ny Testamente. Frederiksberg: Anis.

Qimron, Elisha & John Strugnell. 1994. Qumran Cave 4. V: Miqsat Ma’aśe Ha-Torah. Discoveries in the Judaean Desert 10. Oxford: Clarendon.

Rasmussen, Kaare Lund m.fl. 2001. “The effects of possible contamination on the radiocarbon dating of the Dead Sea Scrolls I: Castor oil.” Radio­carbon 43: 127-132.

Rasmussen, Kaare Lund m.fl. 2006. “Cleaning and radiocarbon dating of material from Khirbet Qumran.” I Bio-Culture and Material Culture at Qumran – Papers from a Cost Action G8 working group meeting held in Jerusalem, Israel on 22-23 May 2005, red. Johannes Gunneweg m.fl. 139-163. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag.

Rasmussen, Kaare Lund m.fl. 2009. “The effects of possible contamination on the radiocarbon dating of the Dead Sea Scrolls II: Methods to remove castor oil and suggestions for re-dating.” Radio­carbon 51: 1005-1022.

Ruager, Søren. 1995. Dødehavsrullerne og Det nye Testamente: en bibelteologisk sammenligning. Gjerlev J: Konvent for kirke og teologi.

Schechter, Solomon. 1910. Documents of Jewish Sectaries. Vol. I: Fragments of a Zadokite Work. Cambridge: Cambridge University Press.

Siegismund, Kasper. 2018. Studies in the Hebrew Verbal System: Hebrew as a System of Relative Tense and the Origins and Development of the Classical Consecutive Forms. Publikationer fra Det Teologiske Fakultet 81. København: Det Teologiske Fakultet.

Strugnell, John & Daniel J. Harrington. 1999. Qumran Cave 4, 24: Sapiential Texts Part 2: 4QInstruction (Mûsār lě Mēvîn): 4Q415ff with a reedition of 1Q26. Discoveries in the Judaean Desert 34. Oxford: Clarendon.

Sukenik, Eleazar Lika. 1948. Megillot Genuzot, from an ancient genizah which was found in the Wilderness of Judah. Preliminary Report. Jerusalem: Bialik Foundation.

Thiering, Barbara. 1994. Mennesket Jesus: en ny fortolkning af Dødehavsrullerne. Viby J: Centrum.

Thompson, Thomas L. “4QTestimonia og Bibelens affattelse. En københavnsk lego-hypotese.” I Dødehavsteksterne og Bibelen, red. Niels Hyldahl & Thomas L. Thompson. 112-128. Forum for bibelsk eksegese 8. København: Museum Tusculanums Forlag.

Trever, John C. 1948a. “The Newly Discovered Jerusalem Scrolls I. Discovery of the Scrolls.” Biblical Archaeologist 11: 46-57.

Trever, John C. 1948b. “Preliminary Observation on the Jerusalem Scrolls.” Bulletin of the American School of Oriental Research 111: 3-16.

Trever, John C. 1949. “A Paleographical Study of the Jerusalem Scrolls.” Bulletin of the American School of Oriental Research 113: 6-23.

Ulfgard, Håkan. 1996. “Rättfärdighetens Lärare och Qumranförsamlingens historia.” I Dødehavsteksterne og Bibelen, red. Niels Hyldahl & Thomas L. Thompson. 129-157. Forum for bibelsk eksegese 8. København: Museum Tusculanums Forlag.

VanderKam, James. 1995. Dødehavsrullerne – teorier og kendsgerninger. Frederiksberg: Anis.

Wernberg-Møller, Preben. 1957. The Manual of Discipline translated and annotated with an introduction. Studies on the Texts of the Desert of Judah 1. Leiden: Brill.

Wilson, Edmund. 1956. Skriftrullerne fra Det døde Hav. København: Rosenkilde og Bagger.

Yadin, Yigael. 1977-1983. The Temple Scroll 1-3. Jerusalem: The Israel Exploration Society/The Institute of Archaeology of the Hebrew University of Jerusalem/The Shrine of the Book.

Downloads

Publiceret

2022-12-19

Citation/Eksport

Høgenhaven, J. (2022). Dansk forskning i Dødehavsrullerne siden 1947: En forskningshistorisk skitse. Dansk Teologisk Tidsskrift, 85(3-4), 229–258. https://doi.org/10.7146/dtt.v85i3-4.135217

Nummer

Sektion

Artikler