Eksegese som kontaktsport: Det Gamle Testamente i 2020’erne

Forfattere

  • Anne Katrine de Hemmer Gudme Universitetet i Oslo

DOI:

https://doi.org/10.7146/dtt.v85i3-4.135215

Nøgleord:

Hebrew Bible, History of Research, Material Religion, Ecological Exegesis, Global Exegesis

Resumé

This article makes an assessment of Hebrew Bible studies in the current decade of the 2020s. It points to four defining areas for Hebrew Bible research in the coming years. These four areas are the body, climate and ecology, the non-Western world, and the ever-increasing fluidity of the boundaries of the field.

Referencer

Albertz, Rainer, Beth Alpert Nakhai & Rüdiger Schmitt. 2014. Family and Household Religion: Toward a Synthesis of Old Testament Studies. Archaeology, Epigraphy, and Cultural Studies. University Park, PA: Pennsylvania State University Press.

Alstola, Tero. 2019. Judeans in Babylonia: A Study of Deportees in the Sixth and Fifth Centuries BCE. Leiden: Brill.

Avalos, Hector. 2007. “Introducing Sensory Criticism in Biblical Studies: Audiocentricity and Visiocentricity”. I This Abled Body: Rethinking Disabilities in Biblical Studies, red. Hector Avalos m.fl. 47-59. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature.

Avrahami, Yael. 2011. The Senses of Scripture: Sensory Perception in the Hebrew Bible. London and New York: Bloomsbury.

Bal, Mieke. 1985. Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Toronto: University of Toronto Press.

Bal, Mieke. 1987. Lethal Love: Feminist Literary Readings of Biblical Love Stories. Bloomington: Indiana University Press.

Bal, Mieke. 1988a. Murder and Difference: Gender, Genre and Scholarship on Sisera’s Death. Bloomington: Indiana University Press.

Bal, Mieke. 1988b. Death and Dissymmetry: The Politics of Coherence in the Book of Judges. Chicago: University of Chicago Press.

Black, Fiona. 2009. The Artifice of Love: Grotesque Bodies and the Song of Songs. London and New York: Continuum T&T Clark.

Breed, Brennan W. 2014. Nomadic Text: A Theory of Biblical Reception History. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Bible and Culture Collective. 1997. The Postmodern Bible. New Haven: Yale University Press.

Bremmer, Jan N. 2008. Greek Religion, the Bible and the Ancient Near East. Leiden: Martinus Nijhoff/Brill.

Brewer, John. 2010. “Microhistory and the Histories of Everyday Life.” Cultural and Social History 7(1): 87-109.

Brown, William P. 2017. A Handbook to Old Testament Exegesis. Louisville, KY: Westminster John Knox Press.

Bundvad, Mette. “Jeg elsker min have: Højsangen 4,12 5,1 og Prædikerens Bog 2,4 8 i et økoteologisk perspektiv.” 2021. I Gud og os. Teologiske læsninger i Det Gamle Testamente i det 21. århundrede, red. Jan Dietrich & Anne Katrine de Hemmer Gudme. 309-326. København: Bibelselskabets Forlag.

Burkert, Walter. 1998. The Orientalizing Revolution: Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age. Boston: Harvard University Press.

Clever, Iris & Willemijn Ruberg. 2014. “Beyond Cultural History? The Material Turn, Praxiography, and Bodily History.” Humanities 3: 546-566.

Conradie, Ernst M. 2004. “Toward an Ecological Biblical Hermeneutics: A Review Essay of the Earth Bible Project.” Scriptura 85(1): 123-135.

Creangă, Ovidiu (red.). 2010. Men and Masculinity in the Hebrew Bible and Beyond. Sheffield: Sheffield Phoenix Press.

Creangă, Ovidiu (red.). 2019. Hebrew Masculinities Anew. Sheffield: Sheffield Phoenix Press.

Creangă, Ovidiu & Peter-Ben Smit (red.). 2014. Biblical Masculinities Foregrounded. Sheffield: Sheffield Phoenix Press.

Crenshaw, Kimberle. 1989. “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics.” University of Chicago Legal Forum 1989(1): Article 8.

Crowell, Bradley L. 2007. “Postcolonial Studies and the Hebrew Bible.” Currents in Biblical Research 7(2): 217-244.

Davies, Philip R. 1992. In Search of “Ancient Israel”: A Study in Biblical Origins. Sheffield: Sheffield Academic Press.

Davies, Philip R. 1998. Scribes and Schools: The Canonization of the Hebrew Scriptures. Louisville, KY: Westminster John Knox Press.

Doak, Brian R. 2019. Heroic Bodies in Ancient Israel. Oxford: Oxford University Press.

Fokkelman, Jan P. 1975. Narrative Art in Genesis: Specimens of Stylistic and Structural Analysis. Leiden: Brill.

Fokkelman, Jan P. 1981-1993. Narrative Art and Poetry in the Books of Samuel. Volume 1-4. Leiden: Brill.

Fokkelman, Jan P. 1998-2004. Major Poems of the Hebrew Bible. Volume 1-4. Studia Semitica Neerlandica. Leiden: Brill.

Fokkelman, Jan P. 1999. Reading Biblical Narrative: An Introductory Guide. Louisville, KY: Westminster John Knox Press.

Fokkelman, Jan P. Reading Biblical Poetry: An Introductory Guide. Louisville, KY: Westminster John Knox Press.

Frye, Northrop. 1982. The Great Code: The Bible and Literature. New York: Harcourt Brace Jovanovitch.

Fu, Janling, Carol Meyers & Cynthia Shafer-Elliott (red.). 2021. T&T Clark Handbook of Food in the Hebrew Bible and Ancient Israel. London and New York: T&T Clark.

Gallien, Claire & كلير جاليان. 2020. “A Decolonial Turn in the Humanities – المنعطف ﺍﻟﻤﻘﻮﱢﺽ للاستعمار في الإنسانيات.” Alif: Journal of Comparative Poetics 40: 28-58.

Gmirkin, Russell. 2017. Plato and the Creation of the Hebrew Bible. London: Routledge.

Grabbe, Lester L. 2006-2021. A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period. Volume 1-4. London and New York: T&T Clark.

Grabbe, Lester L. 2007. Ancient Israel: What Do We Know and How Do We Know It? London and New York: T&T Clark.

Granerød, Gard. 2016. Dimensions of Yahwism in the Persian Period: Studies in the Religion and Society of the Judaean Community at Elephantine. Berlin: De Gruyter.

Gudme, Anne Katrine de Hemmer. 2021. “En historie om rigtige mænd: Samuelsbøgernes teologi og ideal om hegemonisk maskulinitet.” I Gud og os. Teologiske læsninger i Det Gamle Testamente i det 21. århundrede, red. Jan Dietrich & Anne Katrine de Hemmer Gudme. 185-208. København: Bibelselskabets Forlag.

Habel, Norman. 2000. “Introducing The Earth Bible.” I Readings from the Perspective of Earth, red. Norman Habel. 25-37. Sheffield: Sheffield Academic Press.

Habel, Norman. 2009. An Inconvenient Text: Is Green Reading of the Bible Possible? Adelaide: ATF Press.

Haddox, Susan E. 2016. “Masculinity Studies of the Hebrew Bible: The First Two Decades.” Currents in Biblical Research 14(2): 176-206.

Hagedorn, Anselm. 2004. Between Moses and Plato. Individual and Society in Deuteronomy and Ancient Greek Law. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Harding, James E. 2015. “What is Reception History, and What Happens to You if You Do It?” I Reception History and Biblical Studies: Theory and Practice, red. Emma England & W. John Lyons, 31-44. London: Bloomsbury T&T Clark.

Harrison, Thomas. 2008. Greek Religion: Belief and Experience. London and New York: Bloomsbury.

Harvey, Graham. 2013. Food, Sex and Strangers: Understanding Religion as Everyday Life. London: Routledge.

Hjelm, Ingrid & Thomas L. Thompson (red.). 2019a. History, Archaeology and The Bible Forty Years After Historicity: Changing Perspectives 6. London: Routledge.

Hjelm, Ingrid & Thomas L. Thompson (red.). 2019b. Biblical Interpretation Beyond Historicity: Changing Perspectives 7. London: Routledge.

Holt, Else Kragelund og Kirsten Nielsen (red.). 1997. Bibelkundskab: Introduktion til Det Gamle Testamente. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Holst, Søren. 2002. “Farvel til den eksegetiske nøddeknækker: Nyere vinkler på gammeltestamentlig teologi.” Kritisk Forum for Praktisk Teologi 89: 2-17.

Holst, Søren. 2012. “Hvornår er en tekst bibelsk? Bearbejdede Mosebøger blandt Dødehavsrullerne.” I Bibelske genskrivninger, red. Jesper Høgenhaven & Mogens Müller. 111-138. Forum for Bibelsk Eksegese 17. København: Museum Tusculanums Forlag.

Hong, Koop P. 2013. “Synchrony and Diachrony in Contemporary Biblical Interpretation.” The Catholic Biblical Quarterly 75(3): 521-539.

Hornby, Teresa & Deryn Guest (red.). 2016. Transgender, Intersex, and Biblical Interpretation. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature.

Jensen, Hans Jørgen Lundager. 2000. Den fortærende ild: Strukturelle analyser af narrative og rituelle tekster i Det Gamle Testamente. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Jensen, Hans Jørgen Lundager. 2022. “Fra strukturalisme til kulturel evolution: Fratrædelsesforelæsning: Religionsvidenskab 1970’erne-2022.” I Struktur: Begejstring – Festskrift for Hans J. Lundager Jensen, red. Johanne Louise Christiansen, Laura Feldt & Katrine Frøkjær Baunvig. 275-291. Religionsvidenskabelig skriftrække nr. 1.

Kalmanofsky, Amy. 2021. “The Sounds of Violence – og deres teologiske ekko i Jeremias’ Bog.” I Gud og os. Teologiske læsninger i Det Gamle Testamente i det 21. århundrede, red. Jan Dietrich & Anne Katrine de Hemmer Gudme. 363-376. København: Bibelselskabets Forlag.

Kratz, Reinhard G. 2015. Historical & Biblical Israel: The History, Tradition, and Archives of Israel and Judah. Oxford: Oxford University Press.

Lemche, Niels Peter. 1972. Israel i dommertiden. En oversigt over diskussionen om Martin Noths “Das System der zwölf Stämme Israels”. København: Gads Forlag.

Lemche, Niels Peter. 1984. Det gamle Israel. Aarhus: Forlaget Anis.

Lemche, Niels Peter. 2008. Det Gamle Testamente mellem teologi og historie: Den historisk-kritiske bibelforsknings storhed og fald. Frederiksberg: Anis.

Lieb, Michael, Emma Mason, Jonathan Roberts & Christopher Rowland (red.). 2011. The Oxford Handbook of the Reception History of the Bible. Oxford: Oxford University Press.

Magnússon, Sigurður Gylfi & István M. Szijártó. 2013. What is Microhistory? Theory and Practice. London: Routledge.

Maiden, Brett E. 2020. Cognitive Science and Ancient Israelite Religion: New Perspectives on Texts, Artifacts, and Culture. Cambridge: Cambridge University Press.

Mandell, Alice & Jeremy Smoak. 2019a. “Reading Beyond Literacy, Writing Beyond Epigraphy: Multimodality and the Monumental Inscriptions at Ekron and Dan.” MAARAV 22(1-2): 79-112.

Mandell, Alice & Jeremy Smoak. 2019b. “The Material Turn in the Study of Israelite Religions: Spaces, Things, and the Body.” Journal of Hebrew Scriptures 19: Article 5.

Marlow, Hilary & Mark Harris (red.). 2022. The Oxford Handbook of the Bible and Ecology. Oxford: Oxford University Press.

Mbuvi, Andrew M. 2017. “African Biblical Studies: An Introduction to an Emerging Discipline.” Currents in Biblical Research 15(2): 149-178.

McGuire, Meredith B. 1990. “Religion and the Body: Rematerializing the Human Body in the Social Sciences of Religion.” Journal for the Scientific Study of Religion 29(3): 283-296.

McGuire, Meredith B. 2008. Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life. Oxford: Oxford University Press.

McClellan, Daniel O. 2022. YHWH’s Divine Images: A Cognitive Approach. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature.

Melcher, Sarah. 2019. “Disability and the Hebrew Bible: A Survey and Appraisal.” Currents in Biblical Research 18(1): 7-31.

Meyer, Birgit, David Morgan, Crispin Paine & S. Brent Plate. 2010. “The Origin and Mission of Material Religion.” Religion 40(3): 207-211.

Miller, Daniel (red.). 2005. Materiality. Durham, NC: Duke University Press.

Miller, Daniel. 2010. Stuff. Malden, MA: Polity Press.

Mitova,Veli. 2020. “Decolonising Knowledge Here and Now.” Philosophical Papers 49(2): 191-212.

Moreno, Alejandra. 2014. “Postcolonial Studies in the Twenty-first Century: A Book Review Article about New Work by Ashcroft, Mendis, McGonegal, Mukerjee and Carrera Suárez, Durán Almarza, Menéndez Tarrazo.” CLCWeb: Comparative Literature and Culture 16(3).

Morgan, David. 2010. “Materiality, Social Analysis, and the Study of Religion.” In Religion and Material Culture: The Matter of Belief, red. David Morgan, 55-74. London: Routledge.

Neumann, Kiersten & Allison Thomason (red.). 2022. The Routledge Handbook of the Senses in the Ancient Near East. London: Routledge.

Olyan, Saul. 2008. Disability in the Hebrew Bible: Interpreting Mental and Physical Difference. Cambridge: Cambridge University Pres.

Perkins, Patricia E. 2019. “Climate Justice, Gender, and Intersectionality.” I Routledge Handbook of Climate Justice, red. Tahseen Jafry. 349-358. London: Routledge.

Quick, Laura. 2021. Dress, Adornment, and the Body in the Hebrew Bible. Oxford: Oxford University Press.

Raja, Rubina & Jörg Rübke. 2015. “Appropriating Religion: Methodological Issues in Testing the ‘Lived Ancient Religion’ Approach.” Religion in the Roman Empire 1(1): 11-19.

Raphael, Rebecca. 2009. Biblical Corpora: Representations of Disability in Hebrew Biblical Literature. London and New York: Bloomsbury.

Rowland, Christopher. 1985. “Theology of Liberation and its Gift to Exegesis.” New Blackfriars 66(778): 157-172.

Scholz, Susanne. 2007. Introducing the Women’s Hebrew Bible. London and New York: T&T Clark.

Shafer-Elliott, Cynthia. 2013. Food in Ancient Judah: Domestic Cooking in the Time of the Hebrew Bible. London: Routledge.

Simkins, Ronald A. 2020. Creation and Ecology: The Political Economy of Ancient Israel and the Environmental Crisis. Eugene: Cascade Books.

Slone, Jason D. 2004. Theological Incorrectness: Why Religious People Believe What They Shouldn’t. Oxford: Oxford University Press.

Stavrakopoulou, Francesca. 2013. “Making Bodies: On Body Modification and Religious Materiality in the Hebrew Bible.” Body and Religion 2: 532-553.

Stavrakopoulou, Francesca. 2021. God: An Anatomy. London: Pan Macmillan.

Sun, Chloe. 2019. “Recent Research on Asian and Asian American Hermeneutics Related to the Hebrew Bible.” Currents in Biblical Research 17(3): 238-265.

Thompson, Thomas L. 1974. The Historicity of the Patriarchal Narratives: The Quest for the Historical Abraham. Berlin: De Gruyter.

Tilford, Nicole. 2017. Sensing World, Sensing Wisdom: The Cognitive Foundation of Biblical Metaphors. Atlanta, GA: Society of Biblical Literature.

Van Seters, John. 1975. Abraham in History and Tradition. New Haven: Yale University Press.

Wajdenbaum, Philippe. 2011. Argonauts of the Desert: Structural Analysis of the Hebrew Bible. London: Routledge.

White, Claire. 2021. An Introduction to the Cognitive Science of Religion – Connecting Evolution, Brain, Cognition and Culture. London: Routledge.

Yasur-Landau, Assaf, Jennie R. Ebeling & Laura B. Mazow (red.). 2011. Household Archaeology in Ancient Israel and Beyond. Leiden: Brill.

Økland, Jorunn & Terje Stordalen. 2011. “Canon/Canonicity/Canonization.” I The Oxford Encyclopedia of the Bible and Gender Studies. Volume 1: ASI-MUJ, red. Julia M. O’Brien. 17-25. Oxford, UK: Oxford University

Downloads

Publiceret

2022-12-19

Citation/Eksport

Gudme, A. K. de H. (2022). Eksegese som kontaktsport: Det Gamle Testamente i 2020’erne. Dansk Teologisk Tidsskrift, 85(3-4), 203–228. https://doi.org/10.7146/dtt.v85i3-4.135215

Nummer

Sektion

Artikler