Dansk nadverpraksis 2020-21

Forfattere

  • Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen Københavns Universitet
  • Nete Helene Enggaard Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dtt.v85i1.132855

Nøgleord:

Lords Supper, Eucharist, pandemic, liturgy, digitalization

Resumé

In this article, we describe and analyze the discussion of the celebration of the Lords Supper in the Danish Evangelical Lutheran Church during the pandemic 2020-21. We notice that the Lutheran World Federation as well the Swedish and Norwegian bishops expressed or recommended a no to any attempts at a digital celebration of the Lords Supper. We also emphasize that most Danish pastors were spontaneously careful in their practice and hesitated towards the attempt at a digital celebration. Nonetheless, some Danish bishops seemed to assume that this was possible and their assumption became the beginning of a discussion in a few Danish media, primarily in Kristeligt Dagblad. In the article, we analyze this Danish discussion in the context of the confessional writings of the Danish Evangelical Lutheran Church and argue for a hesitating position that calls for more research. This presupposes that the confessional writings were written in a different, non-digitalized, context, and it takes into account knowledge that already exist on Lutheran understandings of the Lords Supper e.g. in the Book of Concord.

Referencer

Bacher, Jesper. “Coronagudstjenester med tvivlsom nadverfejring”. Kristeligt Dagblad 23. marts 2020.

Blichfelt, Kitty; N.H. Enggaard, M. Friischman Larsen m.fl. 2020. Når folkekirken skal spille efter reglerne – men uden for banen. Aarhus: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Christiansen, Marianne. “Samtalen om virtuel nadver er vigtig under coronasmitten”. Kristeligt Dagblad 24. marts 2020.

Christoffersen, Philip. “Præster: Derfor vil vi ikke uddele nadver digitalt”. Kristeligt Dagblad 26. marts 2020.

Danz, Christian 2020. Indføring i den evangeliske dogmatik. Oversat af Hanne Sander. København: Eksistensen.

Dingel, Irene m.fl. 2014. Bekenntnisschriften der Evangelish_Lutherischen Kirche. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Enggaard, Nete Helene. 2012. Nærvær som refiguration, begivenhed og materialitet. Publikationer fra Det Teologiske Fakultet 32. Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Enggaard, Nete Helene. 2020. “Realnærvær og refiguration. Det liturgiske potentiale i Luthers sakramentale nærværs- og begivenhedsfigurer”. Kritisk Forum for Praktisk Teologi 159: 5-19.

Fenger Grøndal, Malene. “Er det problematisk, at nadveren modtages senere, end den gives?”. Kristeligt Dagblad 27. april 2020.

Gaarden, Marianne. “Digital gudstjeneste med nadver kan binde os sammen”. Kristeligt Dagblad 1. april 2020.

Garde, Kristine. “Nadver under coronakrisen. Jeg foreslår hjemmets altergang, som de døbte selv udfører uden en præst”. Kristeligt Dagblad 30. marts 2020.

Hansen, Mogens. “Med coronaen har kirkerne endelig opdaget radio og tv”. Kristeligt Dagblad d. 2. april 2020.

Holm, Bo Kristian. 2020. “Er digital nadver nadver?”. Kritisk Forum for Praktisk Teologi 159: 91-105.

Jacobsen, Anders-Christian. “Nadver i hjemmet er fuldt ud gyldig. Det bekymrer mig, at gyldigheden betvivles”. Kristeligt Dagblad 1. april 2020.

Jacobsen, Anders-Christian. “Digital nadver er ikke sværmeri og truer ikke det kristne fællesskab”. Kristeligt Dagblad d. 13. januar 2021.

Kobbersmed, Niels Jørgen. “Nej tak til nadver online”. Kristeligt Dagblad d. 31. marts 2020.

Lange, Dirk. 2020. “Digital Worship and Sacramental Life in a Time of Pandemic”. Blog, The Lutheran World Federation 24. marts 2020. https://www.lutheranworld.org/blog/digital-worship-and-sacramental-life-time-pandemic (set 31.10.2020)..

Luther, Martin. 1994 [1519]. “En Sermon om Kristi legeme og om broderskaberne”. I Teologiske tekster. Udvalg af klassiske dogmatiske tekster. Redigeret og kommenteret af Afdeling for Dogmatik, Aarhus Universitet. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

Luther, Martin. 1884 [1519]. “Ein Sermon von dem hochwürdigen Sakrament des heiligen wahren Leichnams Christi und von den Brüderschaften. 1519”. I Martin Luther Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer Ausgabe) 2. Weimar: Böhlau.

Luther, Martin 1996 [1530]. Skrifter i udvalg. Den Store Katekismus. Oversat af Leif Grane. København: Credo.

Mogensen, Mogens. “Nødnadver. I den aktuelle situation kan alle døbte forestå nadver i hjemmet”. Kristeligt Dagblad 28. marts 2020.

Nielsen, Bent Flemming og Mikkel Christoffersen. “Liturgical Struggles in the Corona Crisis”. Cursor_ Zeitschrift für explorative Theologie. Viral, Special Issue 8. april 2020. https://cursor.pubpub.org/pub/nielsen-christoffersen-liturgy/release/2 2020 (set 13.10.2021).

Pannenberg, Wolfhart. 1992. Systematische Theologie Band 2. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Prenter, Regin. “Derfor nej til radio/TV nadver”. Kristelig Dagblad 14.08.1978.

Prenter, Regin. “Fællesskabet om nadveren er væsentligt”. Kristeligt Dagblad 24.02.1975.

Prenter, Regin. “Randbemærkning. Teknikkens grænse”. Kristeligt Dagblad 11.03.1975.

Reinholdt Rasmussen, Thomas og Morten Fester Thaysen. “Kirken findes ikke lige nu, som vi kender den”. Kristeligt Dagblad 31. marts 2020.

Reinholdt Rasmussen, Thomas. 2020. “Dåb og nadver under coronakrisen”. I Blichfelt, Kitty m.fl. Når folkekirken skal spille efter reglerne – men uden for banen. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, 236-244.

Simon, Wolfgang. 2003. Die Messopfertheologie Martin Luthers. Neue Reihe 22. Tübingen: Mohr Siebeck.

Skov-Jakobsen, Peter. “Min tro står i år foran en prøve som aldrig tidligere”. Kristeligt Dagblad 11. april 2020.

Stidsen, Søren. “Nadver i radio eller tv er en selvmodsigelse”. Kristeligt Dagblad 31. marts 2020.

Stubbe Teglbjærg Kristensen, Johanne og Søren Schultz Hansen. “Digitalisering stiller krav til kirker og teologisk forskning”. Kristeligt Dagblad 19. maj 2020.

Stubbe Teglbjærg Kristensen, Johanne og Thomas Reinholdt Rasmussen. “Lad os debattere om nadveren kan formidles digitalt”. Kristeligt Dagblad 10. januar 2021.

Wenz, Gunter. 2002. Offenbarung. Studium Systematische Theologie Band 2. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Yskes, Elisabeth. “Nadver uden menighed undergraver ritualet”. Kristeligt Dagblad 23. marts 2020.

Downloads

Publiceret

2022-06-10

Citation/Eksport

Kristensen, J. S. T., & Enggaard, N. H. (2022). Dansk nadverpraksis 2020-21. Dansk Teologisk Tidsskrift, 85(1), 5–34. https://doi.org/10.7146/dtt.v85i1.132855

Nummer

Sektion

Artikler