Whisky eller tonic? Narrativ eksistensteologi

Forfattere

  • Mikael Brorson Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dtt.v84i2.129658

Nøgleord:

existentialist theology, narrative theology, proclamation, Johannes Sløk, Svend Bjerg, Rudolf Bultmann, K. Olesen Larsen

Resumé

At least since Svend Bjerg’s doctoral dissertation, narrative and existentialist theology has, in a Danish context, been considered to be fundamentally opposed to each other. The main goal of the present article is to question this dichotomy. The theoretical foundation for this is an evaluation of the strength of Bjerg’s critique of Rudolf Bultmann and his program of demythologization. This is succeeded by a new interpretation of Johannes Sløk’s authorship focusing on the category of ‘proclamation’, which points to the practical possibility of formulating a narrative existentialist theology, utilizing insights from both theological traditions.

Referencer

Andersen, Svend. 1998. “Kan Bibelen være Guds ord? Et sprogfilosofisk problem hos Sløk og Wolterstorff”. Dansk Teologisk Tidsskrift 61: 177-198.

Andersen, Svend. 2017. “Gud og det givne. Om diskursiv teisme”. Dansk Teologisk Tidsskrift 80: 127-145.

Bjerg, Svend. 1972. Formidling som teologisk og antropologisk problem – en kritik af den teologiske personalisme. Licentiatafhandling, Aarhus Universitet.

Bjerg, Svend. 1975. “Fortælling som forkyndelsens kategori”. Dansk Teologisk Tidsskrift 65: 562-569; 577-581.

Bjerg, Svend. 1975. “Mytisk-poetisk kristendom”. Præsteforeningens Blad 65: 753-756.

Bjerg, Svend. 1981. Den kristne grundfortælling: Studier over fortælling og teologi. Århus: Aros.

Bjerg, Svend. 1994. Århusteologerne. Den store generation i det 20. århundredes danske teologi. København: Lindhardt & Ringhof.

Bjerg, Svend. 2001. “Den enkeltes møde med Gud”. Politiken, 25. august.

Bugge, David. 2015. “Sejrherren skriver historien. Om suspensionen af subjektet i den sene Sløks soteriologi”. I Kristendommens fornuft. Niels Grønkjær 60 år, red. Birgitte Stoklund Larsen & Peter Aaboe Sørensen, 91-104. København: Anis.

Bukdahl, Jørgen K. 1980 [1968]. “Eksistensteologi og afmytologisering”. I Frihed og frigørelse. Filosofi – Teologi – Kulturdebat, red. Jan Lindhardt, 156-169. Århus: Aros.

Bultmann, Rudolf. 1930 [1926]. Jesus. Overs. Harald Bülow Davidsen. København: Tidehvervs Forlag.

Bultmann, Rudolf. 1951 [1941]. “Neues Testament und Mythologie. Das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung”. I Kerygma und Mythos I. Ein theologisches Gespräch, red. Hans-Werner Bartsch, 15-48. Hamburg: Herbert Reich Evangelischer Verlag.

Bultmann, Rudolf. 1960. Jesus Christ and Mythology. London: SCM Press.

Bultmann, Rudolf. 1965 [1946]. “Anknüpfung und Widerspruch”. I Glauben und Verstehen II, 117-132. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).

Bultmann, Rudolf. 1965 [1950]. “Das Problem der Hermeneutik”. I Glauben und Verstehen II, 211-235. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).

Ebeling, Gerhard. 1962. Theologie und Verkündigung: ein Gespräch mit Rudolf Bultmann. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).

Frei, Hans W. 1974. The Eclipse of Biblical Narrative. A Study in Eighteenth and Nineteenth Century Hermeneutics. New Haven/London: Yale University Press.

Grønkjær, Niels. 2007. “Kærlighedens religion. Sløks filosofi om kristendommen”. I Mig og evigheden. Johannes Sløks religionsfilosofi, red. Lars Sandbeck, 111-131. København: Anis.

Grønkjær, Niels & Kjeld Holm. 1996. “Forord”. I 80 år med Gud. Afhandlinger og essays af Johannes Sløk, red. Niels Grønkjær & Kjeld Holm, 7-10. Viby J: Centrum.

Hansen, Bent Smidt. 1967. Eksistensteologi. København: Berlingske Forlag.

Hansen, Nils Gunder. 2019. Tanker af en anden verden. Jørgen K. Bukdahl – hans liv, værk og aktualitet. København: Gyldendal.

Hjortkjær, Christian. 2012. Selvrealiseret frelse. Da Johannes Sløk tog ordet i selvrealiseringens tidsalder. København: Anis.

Holm, Kjeld. 2007. Mennesket er en misforståelse. København: Rosinante.

Kemp, Peter. 1974. Engagementets poetik. København: Vintens Forlag.

Kemp, Peter. 1982. “Fortælling og kritik i teologien”. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 1: 9-26.

Larsen, K. Olesen. 1966 [1932]. “Noget om Afgørelsen i Øjeblikket”. I Søren Kierkegaard læst af K. Olesen Larsen, red. Vibeke Olesen Larsen & Tage Wilhjelm, bd. 1, 21-73, bd. 1. København: G.E.C. Gads Forlag.

Larsen, K. Olesen. 1967 [1956]. “Hvad mener vi med at tale om Gud?”. I At være menneske, red. Johs. Horstmann & Vibeke Olesen Larsen, bd. 2, 201-212, bd. 2. København: G.E.C. Gads Forlag.

Lindhardt, Jan. 2002. Johannes Sløk. Modernismens teolog. København: Anis.

Lübcke, Poul (red.). 2010. Politikens Filosofileksikon. 2. udg. København: Politikens Forlag.

Nørkjær, Hans. 2016. “Guds bagtale. Det religiøse sprog (1981)”. I SLØK. Perspektivforskydninger, red. Christian Hjortkjær & Hans Nørkjær, 201-223. Aarhus: Klim.

Rendtorff, Knud. 2001. Eksistens i tiden. Rudolf Bultmann – en teologisk livshistorie. Odense: Odense Universitetsforlag.

Rosenau, Hartmut. 1999. “Existenztheologie”. I Religion in Geschichte und Gegenwart. 4. udg. Tübingen: Mohr Siebeck.

Sandbeck, Lars. 2006. Fantasiens Gud. Den teologiske vending mod det mytisk-poetiske sprog hos Amos Niven Wilder, Peter Kemp og Johannes Sløk. København: Anis.

Sandbeck, Lars. 2007. “Gud, mennesket og verden – Sløks metafysik fra absurd teater til fortalt historie”. I Mig og evigheden. Johannes Sløks religionsfilosofi, red. Lars Sandbeck, 49-110. København: Anis.

Sløk, Johannes. 1951. Die Formbildungen der Sprache und die Kategorie der Verkündigung. Eine sprachphilosophisch-dogmatische Abhandlung. Det lærde selskabs skrifter: Teologiske skrifter, vol. 2. København: Rosenkilde og Bagger.

Sløk, Johannes. 1964. Eksistentialisme. Berlingske Leksikon Bibliotek. København: Berlingske Forlag.

Sløk, Johannes. 1968. Det absurde Teater og Jesu Forkyndelse. København: Gyldendal.

Sløk, Johannes. 1979. Teologiens elendighed. Berlingske Leksikon Bibliotek. København: Berlingske Forlag.

Sløk, Johannes. 1983. Den kristne forkyndelse. Viby J: Centrum.

Sløk, Johannes. 1985. Da Gud fortalte en historie. Viby J: Centrum.

Sløk, Johannes. 1986. Mig og Godot. Erindringsforskydninger. Viby J: Centrum.

Widmann, Peter. 2015. “Tro og forståelse. Rudolf Bultmanns teologiske indsats”. I Mellem tiderne. Fem dialektiske teologer, red. Christine Svinth-Værge Põder, 171-196. København: Anis.

Downloads

Publiceret

2021-12-13

Citation/Eksport

Brorson, M. (2021). Whisky eller tonic? Narrativ eksistensteologi. Dansk Teologisk Tidsskrift, 84(2), 124–146. https://doi.org/10.7146/dtt.v84i2.129658

Nummer

Sektion

Artikler