Den samskabende kirke?

Forfattere

  • Lars Buch Viftrup Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/dtt.v83i1-2.124183

Nøgleord:

Co-production, Church, Municipality, City of God Paradox

Resumé

Co-production has become an important notion within public governance, particularly in municipalities. The Danish Folk Church has a long history of working together with the municipalities and is an institution with many civil resources. Through an empirical study involving the municipality, the church and citizens of Aarhus, this article discusses the implications of co-production for the church and its theology. St. Augustine’s concepts of the “City of God”, Luther’s concept of the “priesthood of all believers” and “vocation” and Luhmann’s concept of faith as dealing with “paradox” offer an analytical frame for understanding how the church co-produces the city. The “priesthood of all believers” underlines the “bottom up” character of the congregation and thereby its civil character, while the “City of God” as an ambivalent and paradoxical term for salvation holds together the tensions involved in co-production.

Referencer

Boisen, Anders, De uformelle byskabere (Aarhus: Creative Commons 2019)
Bundesen, Peter; Lars Skov Henriksen & Anja Jørgensen. Filantropi, selvhjælp og interesseorganisering. Frivillige organisationer i dansk socialpolitik 1849-1990’erne (Odense: Odense Universitetsforlag 2001)
Diakoniudvalg nedsat af biskopperne og Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer, Diakoni - en integreret dimension i folkekirkens liv: betænkning (Valby: Aros 2001).
Lundsfryd, Johannes; Klarup, Vibe & Bundsgaard, Jacob F. Rodskud: Venligboere, nærvarme og trivselstanter – Hvordan lokale fællesskaber genskaber velfærden (København: Gyldendal 2017)
Hjære, Mette & Jørgensen, Helene E. D. Jeg tror simpelthen, at barriererne mellem ørerne: En undersøgelse af samarbejdet mellem kommuner og sognekirker på det frivillige sociale område (Odense: Center for Frivilligt Socialt Arbejde 2017)
Alstrup, Yvonne Nielsen, ”Kirken på landet”, (FUV 2020).
Tortzen, Anne, Samskabelse af velfærd: Muligheder og faldgruber, (København: Hans Reitzel 2019)
Blom-Hansen, Jens, Fra sogn til velfærdsproducent: Kommunestyret gennem fire årtier (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2012)
Jørn Henrik F. Petersen; Fra Luther til konkurrencestaten, University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, Vol. 529 (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2016)
Baker, Christopher, The Hybrid Church in the city. Third Space Thinking, (London: SCM press 2007)
Brown, Tim & Wyatt, Jocelyn, ”Design Thinking for Social Innovation”, Stanford Social Innovation Review 8,1 (2010)
Antje Gimmler, ”Pragmatisme og “practice turn””, Slagmark 64 (2012)
Graham, Elaine & Lowe, Stephen, What makes a Good City? Public Theology and the Urban Church (London: DLT 2009)
Guribye, Eugene, “Co-creation of Linking Social Capital in ‘municipality 3.0’”, Journal of Civil Society 14, 1 (2018)
Harvey, David, ”The Right to the City”, New Left Review 53 (2008)
Holdt, Marie B. mfl., Samskabelse eller samarbejde? Forskelle, fordele og fremgangsmåder (København: Ingerfair 2014)
Holm, Bo Kristian, “Det onde jeg og den gode verden”, Reformationen: 1500-tallets kulturrevolution: Europa, red. Ole Højris & Per Ingesman (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2017), 85-104
Holm, Bo Kristian & Koefoed, Nina J., ”Studying the Impact of Lutheranism on Societal Development. An Introduction”, Lutheran Theology and the Shaping of Society: The Danish Monarchy as Example, red. Bo Kristian Holm & Nina J. Koefoed (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2018), 9-24
IDEO.org, The Field Guide to Human-Centred Design (2015)
Iversen, Hans Raun, Ny praktisk teologi: Kristendommen, den enkelte og kirken (København: Eksistensen 2018)
Klausen, Kurt Klaudi, ”Lederskabet og de store omstillinger: Kommunerne, politiet og folkekirken i reformernes smeltedigel”, Ledelse & Erhvervsøkonomi 70, nr. 4 (2006)
Lauster, Jörg, Evig protest: Reformation som princip (Frederiksberg: Eksistensen 2018)
Knudsen, Inger Lundager, Religiøs og teologisk kommunikation: Luhmann om religion, samfund og massemedier (Fredriksberg: Anis 2009)
Luther, Martin, ”Til den kristne adel af den tyske nation om reformation af kristenheden”, Luthers Skrifter i Udvalg, red. Torben Christensen, Fotografisk optryk. 2. oplag (København: Eksistensen 2018), Bd. 4
Luther, Martin, ”En sermon om Kristi legeme og om broderskaberne”, Luthers skrifter i udvalg, red. Niels Nøjgaard, Fotografisk optryk. 2. oplag (København: Eksistensen 2017) Bd. 1
Nielsen, Marie Vejrup, ”Kirkeindsigt og Udsyn – Kommune og folkekirke”, Politik årg. 17, nr. 4 (2014)
Pedersen, Ove K. Konkurrencestaten, Samfund i forandring 1 (København: Hans Reitzel 2011)
Petersen, Jørn Henrik F. Fra Luther til konkurrencestaten, University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, Vol. 529 (Odense: Syddansk Universitetsforlag 2016)
Qvortrup, Lars, ”Kirke, medier og offentlighed”, Udfordringer til folkekirken, red. Jens Holger Schørring & Jens Torkild Bak (København: Anis 2006)
Qvortrup, Lars, Paradokshåndtering og ritualproduktion: Tro som vidensform (Frederiksberg: Anis 2012)
Rasmussen, Jes H., ”Fra folkekirke til konkurrencekirke”, Religion i det offentlige rum. Et dansk perspektiv, red. Henrik Reintoft Christensen mfl. (2019)
Rasmussen, Steen Marqvard & Thomsen, Marie Hedegaard, Forskellige vilkår for folkekirken på landet: værkstedsrapport (Sabro: Landsforeningen af Menighedsråd 2015)
Reeh, Tine, ”… i pagt med tidens ændring og den rivende ændring af samfundets struktur”, Dansk Teologisk Tidsskrift 75,1 (2012)
Sandercock, Leonie, Cosmopolis II: Mongrel Cities of the 21st Century (Cornwall: Continuum 2003)
Schilling, Heinz, Martin Luther: En rebel i en opbrudstid (København: Kristeligt Dagblads Forlag, 2014)
Sennett, Richard, The conscience of the eye: The Design and Social Life of Cities (New York: W.W. Norton & Company 1992), 10-19
Stoker, Gerry, Transforming Local Governance. From Thatcherism to New Labour (New York: Palgrave Macmillan 2004)
Thomsen, Marie, ”Et åbent hus med mange indgange” (Aarhus Universitet 2014).
Thusgård, Esben, ”Byen tilhører dem, der tager den til sig”, Kritisk Forum for Praktisk Teologi 153 (2018), 62-71
Thyssen, Ole, ”Det filosofiske blik: Europæiske mestertænkere” (København: Information 2012)

Elektroniske henvisninger:
Aarhus kommune,
- Kommune forfra: Aarhus gentænker velfærden (København: Mandag morgen innovation 2015): http://reader.livedition.dk/aarhuskommune/560/html5/
- Medborgerskabspolitik (2016): https://www.aarhus.dk/media/6686/aak-medborgerskabspolitik.pdf
”Fælles om det sociale ansvar”, https://www.fællesom.dk.
Kirkebygninger i Danmark fordelt på årtier: http://kirkearkitektur.dk/kirker-bygget-siden-1960/fordelt-pr-aarti.html

Downloads

Publiceret

2021-01-14

Citation/Eksport

Viftrup, L. B. (2021). Den samskabende kirke?. Dansk Teologisk Tidsskrift, 83(1-2), 53–71. https://doi.org/10.7146/dtt.v83i1-2.124183

Nummer

Sektion

Artikler