Guds børn og Fadervor (I):

Dåbsritualets led og rækkefølge ifølge N.F.S. Grundtvig

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/dtt.v82i3-4.121587

Nøgleord:

N.F.S. Grundtvig, Baptism, Ritual, Lord's Prayer, Children of God

Resumé

In the baptismal ritual of the Church of Denmark, the Lord’s Prayer has since 1912 been placed after baptism while it formerly was placed before, as in Luther’s Taufbüchlein. Two consecutive articles argue that the replacement in 1912 was influenced by the theology of Nikolai Frederik Severin Grundtvig. The current first article deals with Grundtvig’s understanding of baptism as a sacrament, and his view and criticism of the baptismal ritual of his time.

Referencer

Bjerg, Svend, Gud først og sidst. Grundtvigs teologi – en læsning af Den christelige Børnelærdom (København: Forlaget ANIS 2002), 129-131.

Burreson, Kent Jorgen, The Saving Flood. The Medieval Origins, Historical Development, and Theological Import of the Sixteenth Century Lutheran Baptismal Rites. (A Dissertation Submitted to the Graduate School of the University of Notre Dame In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, Department of Theology, Notre Dame, Indiana 2002: upubliceret).

Bækgaard, Hans-Ole, “Indre Mission: En underlig alliance om ‘bekræftelsesdåb’”, Kristeligt Dagblad (24/7 2018), 8.

Christensen, Georg og Grundtvig, Stener (udg.), Breve fra og til Grundtvig II: 1821–1872 (København: Gyldendalske Boghandel & Nordisk Forlag 1926).

Christensen, Jens Ole, “Når vi ændrer ritualer, ændrer vi også teologi”, Kristeligt Dagblad (30/6 2018), 9.
Christensen, Jens Ole, Dåb og nadver. Om sakramenterne i Den danske Folkekirke. Rapport fra Fagudvalget vedrørende
dåb og nadver (maj 2019).

Engelstoft, C.T., Alterbogens og Kirkeritualets Historie i Danmark (Kjøbenhavn: C.A. Reitzels Forlag 1840).

Felter, Thomas, Dåbens teologi og praksis i historisk og aktuel belysning, Fleksibel Masteropgave (Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, september 2014).

Fenger, Peter Andreas, Forslag til en paany gjennemseet Alter-Bog, som kunde blive tilladt til Brug i den danske Folkekirke (Kjøbenhavn: Trykt i Thieles Bogtrykkeri for E.L. Thaarup 1874).

Forordnet Alter-Bog udi Dannemark og Norge, hvori findes de nyelig allenaadigst giorte Forbedringer (Kiøbenhavn: Den Gyldendalske Boghandlings Forlag 1812).

Forordnet Alter-Bog for Danmark (Kjøbenhavn: Den Gyldendalske Boghandlings Forlag 1830).

Forslag til Ritualer for Daab, Nadvere, Brudevielse og Begravelse (København: Det kgl. Vaisenhuses Forlag 1910).

Fortegnelse over N. F. S. Grundtvigs Bibliothek, som bortsælges ved offentlig Auction i Klædeboderne Nr. 38 Mandagen den 29. Sept. 1873 Kl. 10 (Kjøbenhavn: E.C. Løsers Bog- og Nodetrykkeri 1873).

Freisen, J. (udg.), Manuale Curatorum secundum usum ecclesie Rosckildensis. Katholisches Ritualbuch der dänischen Diözese Roeskilde im Mittelalter (Paderborn: Jungfermannschen Buchhandlung 1898).

Freisen, J. (udg.), Liber Agendarum ecclesie et diocesis Sleszwicensis. Katholisches Ritualbuch der Diözese Schleswig im Mittelalter (Paderborn: Jungfermannschen Buchhandlung 1898).

Gammeltoft-Hansen, Christiane, “Sognepræst i Lindevang Kirke: Vores dåbsbøn får ikke dåben til at miste sin relevans”, Kristeligt Dagblad (7/7 2018), 8.

Grane, Leif, “Grundtvigs nadversyn – og Luthers”, Dansk Teologisk Tidsskrift (1999), 1-17.

Grundtvig, Nikolai Frederik Severin, Christelige Prædikener eller Søndags-Bog II (I-III, Kiøbenhavn: Wahlske Boghandlings Forlag 1827-1830).
Grundtvig, Nikolai Frederik Severin, Sang-Værk til den danske Kirke, 1-5 (København: G.E.C. Gad 1982-1984): GSV.
Grundtvig, Nikolai Frederik Severin, Udvalgte Skrifter ved Holger Begtrup, I–X (København: Gyldendal 1904-1909): US.
Grundtvig, Nikolai Frederik Severin, Værker i Udvalg ved Georg Christensen og Hal Koch, I-X (København: Gyldendal 1940-1949): VU.

Hansen, Mette Skov, “Vi risikerer at gøre dåben overflødig, siger præst som reaktion på en kirkes ændring af dåbsritualet”, Kristeligt Dagblad (12/6 2018), 8.

Holm, Jette et al. (udg.), Grundtvig: Prædikener i Vartov, bd. 1: 1839-40, Fra 2. søndag efter trinitatis 1839 (Grundtvigs indsættelse i Vartov); bd. 2: Kirkeåret 1840-41; bd. 3: Kirkeåret 1841–42; bd. 4: Christian Thodberg, Indledning og kommentar til Grundtvigs prædikener i Vartov 1839–42 (bind 1, 2 og 3) (København: Forlaget Vartov 2003).

Holm, Jette et al. (udg.), Nypagts-Bogen. Grundtvigs nytestamentlige oversættelser. Skrifter udgivet af Grundtvig-Selskabet XLI, Palmeserien 11 (København: Fønix 2018).

Holm, Søren, Mythe og kult i Grundtvigs salmedigtning (København: Nyt Nordisk Forlag 1955).

Høirup, Henning, Grundtvigs Syn paa Tro og Erkendelse. Modsigelsens Grundsætning som teologisk Aksiom hos Grundtvig (København: Gyldendal 1949).

Højmark, Asger, “Biskoppernes Forslag til ny Ritualer”, Højskolebladet (1911), 61-64.

Iversen, Hans Raun, “Er der forskel på døbte og ikke-døbte? Der er ingen vej uden om for de tilsyneladende uforsonlige parter i folkekirken. De må se at få afklaret, hvad de mener med dåbsritualets ord”, Kristeligt Dagblad (19/7 2018), 4.

Johansen, Steen, Bibliografi over N.F.S. Grundtvigs Skrifter II: 1837-1849 (København: Gyldendalske Boghandel & Nordisk Forlag 1950).

Kallesen, Leif, “Mere om Grundtvigs nadversyn”, Præsteforeningens Blad 41 (1987), 776-784.

Lindhardt, Poul Georg, Den danske kirkes historie VIII (København: Gyldendalske Boghandel & Nordisk Forlag 1966).

Lissner, Holger, Kollekter og bønner (Frederiksberg: Aros Forlag 2009, 3. oplag 2013).

Lomholt, Carl, “Dåben som adgangsbetingelse – eller som ubetinget nåde”, Præsteforeningens Blad 22-23 (2014), 552-554.

Ludwigs, Christian, “Biskoppernes Ritualforslag”, Dansk Kirketidende 3 (1911), 33-37.

Peters, Albrecht, Kommentar zu Luthers Katechismen 5: Die Beichte. die Haustafel. Das Traubüchlein. Das Taufbüchlein (Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 1994).

Prenter, Regin, “Gjorde Grundtvig op med den lutherske nadverlære?”, Præsteforeningens Blad 9 (1987), 153-168.

Raahauge, Agnete, “Dåbsforfølgerne i Lindevang kirke”, Tidehverv 6 (2018), 101-103.

Rituale Romanum, Pauli V. Pontificis Maximi jussu editum, Editio novissima (Lyon 1689).

Rørdam, Thomas Skat, Grundtvig og Luthers lille Katekisme (Kjøbenhavn: G.E.C. Gad 1873).

Thodberg, Christian, En glemt dimension i Grundtvigs salmer – bundetheden til dåbsritualet (København: G.E.C. Gad 1969).
Thodberg, Christian, “Dåbsritualets historie“, Dåb og brudevielse. Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission. Betænkning nr. 973 (København 1983).
Thodberg, Christian, “Om Grundtvigs nadversyn”, Præsteforeningens Blad 41 (1987), 769-776.
Thodberg, Christian, Syn og sang: Poesi og teologi hos Grundtvig (København: G.E.C. Gad 1989).
Thodberg, Christian, Dåben og dåbsritualets historie (Aarhus Universitet: upubliceret, efteråret 1999).
Thodberg, Christian, “Den liturgiske eksegese og Grundtvig”, Grundtvig Studier (2000), 118-125.
Thodberg, Christian, Dåben og dåbsritualets historie, udg. af K. Garne & P. Thyssen, Palmeserien 2 (København: Fønix 2017).

Villadsen, Holger, “Danske dåbsritualer efter reformationen”, (2016, publiceret online, URL: http://www.sejrupvilladsen.dk/LN-15.pdf).

Walch, J.G. (udg.), D.M. Luther’s sowol in Deutscher als Lateinischer Sprache verfertigte und aus der letzteren in die erstere übersetzte sämtliche Schriften. I-XXIV (Halle 1739-1750).

Downloads

Publiceret

2020-08-13

Citation/Eksport

Pedersen, N. A. (2020). Guds børn og Fadervor (I):: Dåbsritualets led og rækkefølge ifølge N.F.S. Grundtvig. Dansk Teologisk Tidsskrift, 82(3-4), 99–120. https://doi.org/10.7146/dtt.v82i3-4.121587

Nummer

Sektion

Artikler