Oplyst, forbedret, saliggjort

2 salmer af H.C. Andersen. Opposition ex auditorio ved Kaj Mogensens Disputatsforsvar 9. maj 2018. Livet – det dejligste eventyr. H.C. Andersens teologi I-II

Forfattere

  • Jørgen Kjærgaard

DOI:

https://doi.org/10.7146/dtt.v81i2.109760

Nøgleord:

Hans Christian Andersen; Holmen’s Church; hymns; baptismal rite; Bishop Mynster’s Betragtninger; Evangelisk-kristelig Psalmebog; Bishop Balle’s baptismal formula of 1783

Resumé

At the same time as his Fairy Tales were being published,
Hans Christian Andersen was commissioned to write two hymns for
the re-opening of Holmen’s Church in Copenhagen. In his dissertation,
Kaj Mogensen mainly sees these hymns as presenting an image of
God as Creator, independently of their actual context in the particular
church service on the day of the re-opening. The article considers the
content of Hans Christian Andersen’s hymns as reflecting both the contemporary
baptismal ritual and the gospel for the sermon of the day in
question.

Referencer

Kaj Mogensen: Livet – det dejligste eventyr. H.C. Andersens teologi I-II (København: Eksistensen 2017).

P s a l m e r ved første Gudstjeneste i Holmens Kirke, efter dens Istandsættelse den 20de Marts 1836. Forfattede af H.C. Andersen. Kiöbenhavn, 1836. Trykt i P.R. Jørgensens Bogtrykkerie. H.C.Andersen-Centrets værkregister nr. 2913. Odense Bys Museer, inventarnr. HCA/XXI-a-8.

Birger Frank Nielsen: H.C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker 1822-1875 (København: Hagerup 1942).


Koral-Melodier til den Evangelisk-christelige Psalmebog. Udgivne ved H.O.C, Zinck, Kongelig musiklærer (Kiøbenhavn: Det Kongelige Vaisenhus 1801).

Jørgen Kjærgaard & Peter Weincke: Danske salme- og koralbøger – en introduktion (København: Forlaget Anis 2013).
Niels Riis: Holmens Kirkes Orgel 1646-1956 (København: Holmens Kirke 1956).
Betragtninger over de christelige Troeslærdomme. Af Dr. J.P. Mynster, Biskop over Siellands Stift, kongelig Confessionarius, Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand. Bd 2 (Kiøbenhavn: J. Deichmans Forlag 1833).
Andersen. H.C. Andersens samlede værker, Bd.7.: Digte I, 1823-1839, red. Laurids Kristian Fahl, Esther Kielberg & Jesper Gehlert Nielsen (København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2005)
Evangelisk-kristelig Psalmebog til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt (Kiøbenhavn: Det Kongelige Vaisenhus 1798).
Psalmer og aandelige sange af Hans Adolph Brorson samlede og udgivne af J.A.L. Holm, Licentiat i Theologien, Sognepræst til Hyllested, Vensløv og Holsteinborg Menigheder (Odense: Den Vahlske Bogh 1830).
Den Danske Psalmedigtning samlet og ordnet af C.J. Brandt og Ludvig Helweg, Anden Deel (København: C.A. Reitzel 1847).
Den Nye Psalmebog, Udi hvilken findes ey alene de Psalmer, som udi den forordnede Kirke-Psalme-Bog af Doct. Kingo have været samlede, Men endogsaa Mange Andre Udvalte, Deels Nye, Deels af det tydske Sprog oversatte Psalmer, Til desto mere Opbyggelses Anledning samlet, overseet, og til Trykken befordret Paa Høy-Kongelig allernaadigst Særdeles Befalning. KJØBENHAVN 1740.
J.P. Mynster: Betragtninger over de christelige Troeslærdomme. Bd 2 (Kiøbenhavn: Gyldendal 1833).
Udtog af den forordnede Alter-Bog i Dannemark og Norge, hvori findes den nye Døbe-Formular; samt øvrige befalede ved Ministerial-Forretningerne (Kiøbenhavn 1785).
Christian Thodberg: En glemt dimension i Grundtvigs salmer – bundetheden til dåbsritualet (København: Gad 1969).

Downloads

Publiceret

2018-10-11

Citation/Eksport

Kjærgaard, J. (2018). Oplyst, forbedret, saliggjort: 2 salmer af H.C. Andersen. Opposition ex auditorio ved Kaj Mogensens Disputatsforsvar 9. maj 2018. Livet – det dejligste eventyr. H.C. Andersens teologi I-II. Dansk Teologisk Tidsskrift, 81(2), 144–157. https://doi.org/10.7146/dtt.v81i2.109760

Nummer

Sektion

Artikler