Fra modernitet til pluralisme. Nation-stat-folk-kirke i den 20. århundredes Europa.

  • Hans Raun Iversen
Publiceret
2009-06-17
Citation/Eksport
Iversen, H. (2009). Fra modernitet til pluralisme. Nation-stat-folk-kirke i den 20. århundredes Europa. Dansk Teologisk Tidsskrift, 72(2), 12-14. https://doi.org/10.7146/dtt.v72i2.106467
Sektion
Anmeldelser