Undersåten som förstod. Den svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessen.

  • Mattias Skat Sommer
Publiceret
2015-03-10
Citation/Eksport
Sommer, M. (2015). Undersåten som förstod. Den svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessen. Dansk Teologisk Tidsskrift, 78(2), 149-150. https://doi.org/10.7146/dtt.v78i2.105747
Sektion
Anmeldelser