Det første evangelium. En samtale om Markusevangeliet.

  • Niels Hyldahl
Publiceret
2014-12-10
Citation/Eksport
Hyldahl, N. (2014). Det første evangelium. En samtale om Markusevangeliet. Dansk Teologisk Tidsskrift, 77(4), 331-332. https://doi.org/10.7146/dtt.v77i4.105733
Sektion
Anmeldelser