Oplysninger til forfattere

Er du interesseret i at fremsende et manuskript til dette tidsskrift? Vi anbefaler, at du gennemgår siden Om tidsskriftet, hvor du kan finde tidsskriftets sektionspolitikker, samt Retningslinjer for forfattere.

Indlevering af artikler sker til Lilian Matthes (lima@msj.dk), Mette Sørensen (mesr@msj.dk) eller Pernille Kruse (pekr@msj.dk).

Retningslinjer for forfattere