Arkæologi i Slesvig-Archäologie in Schleswig https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig <p><strong>Fokus for tidsskriftet er arkæologi i Nord- og Sydslesvig. Artiklerne handler om aktuelle udgravninger og forskningsprojekter, og betragtes som et medie for danske og tyske institutioners samarbejde på tværs af grænsen. Der præsenteres både kulturhistoriske, naturvidenskabelige og historiske aspekter fra landsdelen.</strong></p> <p><strong>Artiklerne udspringer af et symposie, der afholdes hvert andet år, og det særlige er, at bidragene holdes på dansk eller tysk. Artiklerne publiceres også på dansk eller tysk.</strong></p> <p><strong>Næste symposie finder sted den 4.-5. februar 2022 på Jaruplund Højskole, Flensborg.</strong></p> <p>&nbsp;</p> da-DK <p>Tidsskriftet er ikke ansvarlig for indhentelse af tilladelse fra tredjepart i forhold til brug af illustrationer m.m, ved eventuel genudgivelse af materialet.</p> <p>Forfatteren er alene ansvarlig for at indhente samtlige rettigheder til publikation af kortmateriale, billeder, grafisk materiale etc.</p> <p>Forfattere, der publicerer deres værker via dette tidsskrift, accepterer følgende vilkår:</p> <p>Forsinket OPEN ACCESS: Forfatteren bevarer ophavsret og giver tiddskriftet første ret til publicering.</p> lima@msj.dk (Lilian Matthes) pekr@msj.dk (Pernille Kruse) tir, 25 feb 2020 14:41:03 +0100 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Arkæologi i Slesvig / Archäologie in Schleswig https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118407 <p>Alle bidragsyderne har beskæftiget sig<br>med arkæologisk forskning, der refererer<br>til det gamle hertugdømme Slesvigs område.<br>Den kronologiske ramme er igen ret<br>omfattende, og går fra bronzealderen til<br>starten af det 20. århundrede. Der er især<br>fokus på overregionale aspekter. Dertil<br>hører nye fortolkninger af 14C-dateringer<br>af hustomter eller noget om fugle som<br>gravgaver i vikingetiden, men også mere<br>lokal forskning fra området omkring<br>Slesvig. Der var bidrag om vikingetidens<br>grubehuse, hverdagsliv og eliter i Ballum,<br>husofre fra middelalderen, arkitekturstile<br>i Haderslev by, en vejlandsby fra højmiddelalderen.<br>Der blev præsenteret gamle<br>fundpladser med nye spørgsmål, som de<br>kan ses i artiklen om Dankirke, mens en<br>anden artikel beskæftiger sig med nye detektorfund<br>fra en gammelkendt romertids<br>gravplads. Yderligere blev der fokuseret<br>på et befæstningsanlæg fra 1. Verdenskrig,<br>nemlig Sikringsstilling Nord, en vejdæmnings<br>bygningshistorie, et skibsfund<br>fra Slien og et enkeltfund fra Nordstrand<br>ved den slesvig-holstenske vestkyst. Et bidrag<br>beskæftigede sig med bronzealderens<br>transformationsprocesser med et eksempel<br>fra Belauer See, mens et indlæg om en<br>vikingetids ryttergrav tæt på Skanderborg<br>med forbindelser til Slesvig-Holsten, var<br>med til at udvide det rumlige perspektiv.<br>Alle bidrag i det foreliggende bind har<br>været til peer-review.<br><br></p> Pernille Kruse ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118407 ons, 29 jan 2020 00:00:00 +0100 Nogle teoretiske overvejelser omkring anvendelsen af 14C-dateringer til datering af forhistoriske hustomter https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118532 <p>Since 2002, the Museum Sønderjylland<br>– Arkæologi Haderslev, the 14C-laboratory<br>at Aarhus University, and the<br>Dept. of natural sciences at the Moesgård<br>Museum have been working together on a<br>project aiming at establishing a house typology<br>based on the 14C-dating of houses.<br>During the last fifteen years, a large number<br>of houses have been dated according<br>to the guide lines established at the beginning<br>of this project. Chronologically,<br>the dates range from the Neolithic to the<br>Medieval Period. Based on a number of<br>specific 14C-dates from the Roman and<br>Early Germanic Iron Ages, this article<br>discusses some methodological aspects<br>regarding the use of 14C-analyses to date<br>buildings. In addition, this article presents<br>the most important results so far<br>and finally, the question what still needs<br>to be done for the period 50 BC – AD 550<br>is addressed.</p> Per Ethelberg ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118532 tor, 13 feb 2020 00:00:00 +0100 Bronzezeitliche Transformationen zwischen den Hügeln (Mang de Bargen, Bornhäved, Kr. Segeberg) https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118533 <p>In this contribution, the PhD-project Bronze Age Transformation processes in Northern Germany (part of the SFB 1266 Project “Scales of Transformation – Human-environmental Interaction in Prehistoric<br>and Archaic Societies”) is presented. The main aim of the project is to examine social and economic long-term changes, rapid turning points, and collapses within areas in northern Germany, e. g. in Schleswig-Holstein in the vicinity of Lake Belau. This region was selected because it provides good archaeological and environmental data as well as a pollen profile of the Lake Belau. The first step is to verify the presence or the absence of a transformation process in the records; the second step addresses the questions of how Bronze Age transformations are recognizable, how fast they developed, and how intense they were. The main focus<br>of this work is the changes in the settlement activities around 1600 BC, as well as modifications in burial rites around 1200 BC. Finally, this presentation will also include preliminary results from recent surveys and excavations at Mang de Bargen (Bornhöved, Dist. Segeberg). The importance of Mang de Bargen, together<br>with other sites in Schleswig-Holstein, lies in the impressive local constancy of the activities (especially around 1600 BC) and shows a record of the transition from inhumation to cremation around 1200 BC, as a possible point of transformation.</p> Stefanie Schäfer-Di Maida ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118533 tor, 13 feb 2020 00:00:00 +0100 Tombølgård revisited https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118534 <p>On the island of Als, southern Jutland,<br>Denmark, a high-status grave from the beginning<br>of the 1st Century A D was excavated<br>by Jens Raben in 1932. Prior to the excavation,<br>the landowner had found several cremation<br>graves during ploughing.<br>The cremation urn contained a number of<br>grave goods including two Roman copper alloy<br>vessels. A large washing bowl was used as a<br>lid for the urn and a saucepan was found inside<br>the urn. Other important artefacts include<br>a silver brooch, five glass and amber beads,<br>mountings for four drinking horns, bridles<br>for two horses, a knife, and four copper alloy<br>objects of unknown function. Clearly visible<br>traces of wear can be seen on these objects and<br>on two similar finds from Denmark. In order<br>to understand better the function of these latter<br>objects, a metal analysis and a wear-trace<br>analysis have been carried out. The results of<br>this analysis are presented in this article as<br>well as some remarks concerning the possible<br>function of the two copper alloy objects.<br>In 2016, a group of detecting people began<br>surveying the field using metal detectors<br>systematically and several fine artefacts have<br>been found so far. These artefacts clearly indicate<br>that also several high status women<br>were buried here. These graves, however, have<br>been destroyed by modern ploughing, but the<br>artefacts date the graves to the last half of<br>the 1st Century A D and the first half of the<br>2nd Century A D.<br>In this article, the circumstances surrounding<br>the excavation in 1932 will be described<br>and the new detector finds will be presented.</p> Mads Leen Jensen, Arne jouttijärvi ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118534 tor, 13 feb 2020 00:00:00 +0100 Dankirke. Nyt lys over centralpladsernes locus classicus https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118535 <p>In six campaigns from 1965 to 1970, the<br>National Museum of Copenhagen excavated<br>3000 m2 on a field called Dankirke in Vester<br>Vedsted parish, 6 km south of Ribe. The<br>finds and features were spectacular and gave<br>hitherto unseen insights into the surprisingly<br>rich material culture on an elite site in Iron<br>Age Southern Scandinavia. Dankirke played<br>an important role in the archaeological debate<br>about Iron Age society until the 1980s but<br>was to be overshadowed by first the discovery<br>of Gudme on Funen and later Tissø on Zealand.<br>So far, only short papers about Dankirke<br>have been published and the vast collection of<br>finds are unknown to almost all researchers.<br>In 2015, Sydvestjyske Museer imported the<br>entire finds database from the National Museum<br>including photos into our own system<br>thereby gaining access to material evidence<br>comprising 1,5 tons of pottery, 52 brooches,<br>37 Roman denari, 1037 glass beads, 1257 glass<br>vessel sherds, 9 arrow heads, 10 spear heads,<br>47 knives, and 13 coins dating from the<br>7th– 8th centuries. In addition, the archaeological<br>features have been analysed including at<br>least three burnt-down hall buildings. This paper<br>presents the site and argues that Dankirke<br>was an elite residence with activities centered<br>on cultic activities and feasting spanning the</p> Morten Søvsø ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118535 tor, 13 feb 2020 00:00:00 +0100 De otte selesamlere fra ryttergraven i Fregerslev https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118536 <p>In the spring of 2017, an impressive equestrian<br>chamber grave dating to the late Viking<br>Age was excavated in Fregerslev near Skanderborg,<br>Jutland. Equestrian graves of this<br>quality belong to a very rare category of finds<br>from Viking Age Denmark. The few known<br>finds appear to form a northern and southern<br>geographical group; the southern group<br>is well-represented in the area of Schleswig.<br>The most recent comparable grave was examined<br>in 1983 (Grimstrup, Esbjerg).<br>The chamber grave contained more than<br>700 gilded and silvered fittings belonging to<br>the harness and bridle of the rider’s horse.<br>Previously, similar finds have been seen<br>only among the finds from e.g. Thumby Bienebek<br>and Grimstrup. The potential of the<br>recent finds from Fregerslev for research<br>into horse harness fittings of the Viking<br>Age elite milieu is therefore immeasurable.<br>The decoration of the bridle consists of<br>different gilded copper alloy strap mounts,<br>e. g. cross-shaped fittings and rectilinear<br>figure-of-eight fittings which have direct<br>parallels to grave finds in Langballigau,<br>Quern-Scheersberg, and Thumby<br>Bienebek located in the area of Schleswig.<br>In addition, metal detectorists have found<br>similar cross-shaped strap mounts scattered<br>around Denmark.<br>This article presents the preliminary results<br>of the excavation and shows the distribution<br>of three different strap mounts.<br>In addition, the question is addressed<br>whether the horse harness can be seen as<br>a symbol of men with a special military<br>rank. There might be a geographical difference<br>in the perception of the harness.</p> Merethe Schifter Bagge ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118536 tor, 13 feb 2020 00:00:00 +0100 Werkstätten oder Wohnhäuser? Ein Beitrag zur Ansprache und Deutung von wikingerzeitlichen Grubenhäuser https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118537 <p>In the area between the Eider and the<br>Kongeå, many Viking Age settlements<br>are known, but only at fifty-seven sites<br>could structures of buildings be identified.<br>Thirty-four settlements contained<br>pit-houses, but in some cases the dominance<br>of pit-houses over post built structures<br>was striking. Settlement sites with<br>predominantly sunken-featured buildings<br>are often interpreted as seasonal<br>settlements, trading places, or specialised<br>settlement sites. However, historical analogies<br>indicate a possible function of the<br>sunken-featured as living areas in which<br>daily activities such as sleeping, cooking,<br>handling of refuse, or handicrafting<br>took place. The analysis of features from<br>the settlement of Kosel-East (LA 198),<br>distr. Rendsburg-Eckernförde, yields evidence<br>on economic activities in some<br>of the longhouses as well as on the habitation<br>of some pit-houses. Sometimes<br>it is assumed that pit-houses with fireplaces<br>could have been used for living<br>or they were used as outbuildings. In<br>the scientific discussion, however, longhouses<br>are defined as habitable in contrast<br>the use of the pit-houses which<br>is often identified as seasonal or for<br>skilled crafts. But only in two cases it<br>was possible to identify workplaces situated<br>in pit-houses in Kosel-East. On<br>the other hand, many pit-houses built<br>in robust techniques and with fireplaces<br>inside implied a theoretical habitability.<br>In combination with the evidence<br>of objects of daily use or indicators for<br>a domestic economy disposed in abandoned<br>pit-houses and pits, possible areas<br>of activity e. g. housing space could be<br>identified. Referring to other historical<br>and archaeological analogies, this paper<br>offers a theoretical and methodological<br>contribution to the discussion of the<br>housing situation, emphasizing different<br>archaeological indications for the identification<br>of various (hybrid) ways of living<br>and working.</p> Tobias Schade ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118537 tor, 13 feb 2020 00:00:00 +0100 Asche und Knochen. Vogelüberreste in wikingerzeitlichen Gräbern auf den Nordfriesischen Inseln und in Dänemark https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118610 <p>Burial practices in Viking Age Scandinavia<br>were very complex. Women, men<br>and children were buried in different types<br>of graves and were equipped with numerous<br>objects (e. g. jewellery, pots, textiles,<br>tools and weapons). Moreover, the graves<br>could also contain animals such as dogs,<br>deer, fish, horses and different birds.<br>Bones of these ‘winged’ animals were<br>and are discovered in different graves in<br>Denmark and in the Schleswig region.<br>Such remains have been found in both<br>cremation graves and in inhumation<br>graves with various internal and external<br>constructions. In the Schleswig region on<br>the North Frisian Islands (Amrum, Föhr,<br>Sylt), these bones are known only from<br>several cremation graves placed under<br>mounds whereas in Denmark, bird remains<br>were found in cremation and inhumation<br>graves.<br>This article will discuss graves from<br>Denmark and the Schleswig region in<br>which bird bones were discovered. It<br>will also present an overview of problems<br>related to the determination and<br>description of bird bones from funerary<br>contexts. In addition, it will compare the<br>graves from these areas with those from<br>Norway and Sweden. This article describes<br>the meaning of birds in funerary<br>‘dramas’ depicted in the medieval written<br>sources (e. g. Ibn Fadlān Risāla, legendary<br>sagas) and compares them with archaeological<br>evidence.</p> Klaudia Karpinska ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118610 tir, 18 feb 2020 00:00:00 +0100 Der letzte Wikinger? Ein Wrack aus dem 12. Jahrhundert bei Fahrdorf, Kr. Schleswig-Flensburg https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118611 <p>This paper shows how Structure from<br>Motion, a technique for documentation<br>and measuring three-dimensional structures<br>from two-dimensional images, can<br>be applied to archaeological investigations<br>in low visibility waters. The background<br>for this study is provided by the archaeological<br>surveys of the Study Group for<br>Maritime and Limnic Archaeology of the<br>Kiel University (AMLA) from the years<br>2015 – 2017.<br>Due to the low visibility in the water, it<br>often proves difficult to get a clear overview<br>of the investigated site. In these cases,<br>the Structure from Motion technology<br>presents a simple technique for the archaeologist<br>to get an entire overview of the<br>site. The paper describes the development<br>and implementation of the method by the<br>example of the research done by AMLA at<br>the so-called Fahrdorf-Wreck. Due to the<br>data gathered so far, it is not only possible<br>to date the wreck, but also to make basic<br>statements about its construction and<br>position. A good state of research in the<br>Schlei region (Schleswig-Holstein) gives<br>the opportunity to compare the wreck<br>with other contemporary wrecks found in<br>the region as well as to establish a general<br>historical background for the site.</p> Jonas Enzmann, Fritz Jürgens, Feiko Wilkes ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118611 tir, 18 feb 2020 00:00:00 +0100 Spuren aus dem ersten Weltkrieg in Sønderjylland - Sicherungsstellung Nord und der Luftschiffhafen Tondern https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118538 <p>The Imperial German Army built the<br>Defence Line in the years 1916 – 1918 during<br>World War I to prevent an invasion by either<br>landed English troops, or an attack by<br>Denmark. 900 concrete and timber rooms,<br>and artillery platforms were built across<br>southern Jutland from the Lillebælt in the<br>east to Skærbæk near the west coast. This<br>very strong and heavy defence line blocked<br>the Northern German flank. The construction<br>works took place from September 1916<br>until the end of the war, with a varying level<br>of activity. The first line of the trenches,<br>the infantry positions, and the artillery<br>positions were already finished at the end<br>of 1917. After a short documentation of the<br>Defence Line North, the Danish Army demolished<br>most of it during 1921 – 1922. Most<br>people forgot the Defence Line and soon it<br>was covered by natural vegetation. However,<br>the neighbours who had seen the bunkers<br>being constructed and those people,<br>who had played around them as children,<br>still remembered the constructions. In the<br>mid 1970s, a Danish engineer, Mogens Scott<br>Hansen, got interested in the Defence Line.<br>Most of our knowledge of the Defence Line<br>today is due to his work. Today, we know<br>of seventy constructions which are visible<br>or partly visible, thirty of which have public<br>access. Additionally, we have sixty-four<br>demolished constructions and thirty constructions<br>lying under ground.<br>Apart from the Northern German Defence<br>Line, there are other remains from<br>World War I in the southern part of Jutland.<br>For example, The German Imperial<br>Army operated Zeppelin airships from<br>a base near Tønder. Remains of this airbase<br>still exist including the foundations<br>of three large sheds, barracks for about<br>600 soldiers, and a well-preserved hangar<br>for four to five air defence fighters.</p> Tenna Reinholdt Kristensen ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118538 tor, 13 feb 2020 00:00:00 +0100 Neue Forschungen zu Burg Brink in Ballum-Østerende, Kommune Tønder https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118612 <p>New archaeological research on Brink<br>Castle has enriched our knowledge about<br>this medieval site. Everyday life on “hovedgård<br>Brink” was already known from its<br>accountings written in 1388 / 89. The recent<br>excavations revealed this “gård” (farmstead)<br>being a heavily fortified castle with<br>solid curtain walls and a wide moat. Its<br>fortified inner area of about 60 × 45 m<br>nearly matches the size of the inner castles<br>of Vordingborg, Hammershus, Kalundborg,<br>or Nyborg and makes Brink to one<br>of the largest Danish castles. This size, its<br>exposed topography and its broad range<br>of finds dating back to the 13th century, resembles<br>an older, hypothetic royal castle<br>at Brink site that once was given to Ribe<br>bishopric. Further research is needed on<br>this site.</p> Rainer Atzbach, Philip H. W. B. Hansen ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118612 tir, 18 feb 2020 00:00:00 +0100 Eine Mittelalterliche Gürtelschnalle mit Darstellung der Majestas Domini aus dem Watt bei Nordstrand https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118613 <p>During amateur excavations in 1964,<br>a metal belt buckle as well as some Rhenish<br>and Hispano-Moresque ceramic vessels<br>were found in the mudflat southwest of<br>Nordstrand. This paper presents an iconographic<br>description and wider contextualisation<br>of the outstanding and hitherto<br>unpublished find. The belt buckle consists<br>of a rectangular plate with openwork ornamentation<br>showing Christ in a mandorla<br>sitting on the rainbow or the globe surrounded<br>by the symbols of the four evangelists, an<br>iconographic arrangement known as Majestas<br>Domini. The frame displays two inverted<br>animals, possibly bears or dogs, whose snouts<br>touch. On the basis of iconographic and technical-<br>stilistic comparisons with similar medieval<br>belt buckles (e. g. Dune in Gotland and<br>the Limoge type in France), the Nordstrand<br>specimen may be dated to the 12th to 14th centuries.<br>An outstanding aspect of the piece is<br>the so far unique depiction of the Majestas<br>Domini among belt buckles of the high and<br>late Middle Ages. Beside the ideational value,<br>the belt buckle assumedly constituted a form<br>of personal or outwardly displayed identity.<br>By wearing this unique piece with its special<br>iconography, the owner allocated himself intentionally<br>and actively to a specific religious<br>group — the Christian belief — and displayed<br>a specific social status. The find is thus an<br>important object that contributes to our understanding<br>of the constitution of social relationships<br>and the creation of identities trough<br>material culture in medieval times, and to reconstructing<br>the iconography and socio-economic<br>circumstances of this region.</p> Ilona M. Gold ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118613 tir, 18 feb 2020 00:00:00 +0100 Højtoft II - en vejlandsby fra højmiddelalderen https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118539 <p>On Sundeved near the village of Ragebøl,<br>the museum recently excavated a settlement<br>dated to the High Middle Ages. The<br>excavation comprised 7125 m2. As the place<br>name Højtoft indicates, the settlement is<br>situated on a plateau, approximately 27 m<br>above sea level. The village consists of houses<br>and secondary buildings of varying sizes<br>which could be orientated north-south or<br>east-west; wells and pits also belong to the<br>settlement features. The six farms are situated<br>on both sides of a street running approximately<br>east-west. A 5,5 m × 2,3 m large<br>area paved with smaller stones was excavated<br>centrally in the excavation area. A small<br>gutter runs through the paved area. What<br>could the interpretation of this isolated construction<br>be?</p> Mette Nissen ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118539 tor, 13 feb 2020 00:00:00 +0100 Gram-Slotsvej - Die Baugeschichte eines Wegedammes aus dem Spätmittelalter https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118540 <p>As part of the landscape recovery<br>programme of the river Gram Å, a 25 m<br>long section of the protected causeway<br>across Gram Å between Gram castle and<br>Gramgård had to be dismantled. This part<br>of the causeway was excavated during the<br>winter 2013 / 2014. Underneath several layers<br>of earth and sand from younger phases<br>of the causeway, very well preserved rows<br>of vertical oak and beech posts representing<br>different phases of construction and<br>repair were excavated. Eighty-nine dendrochronological<br>dates reveal that the<br>complex history of the causeway stretches<br>over a period of approximately 150 years<br>from 1345 until the beginning of the<br>16th Century AD. The precise date allows<br>an association of the causeway and Gram<br>castle, of which the oldest parts date to the<br>end of the Medieval Period.</p> Silke Eisenschmidt ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118540 tor, 13 feb 2020 00:00:00 +0100 Findes bygningsofre og andre arkæologiske spor efter religiøs/magisk praksis i middelalderen? Eksempel fra det sydvest- og sønderjyske område https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118544 <p>This article addresses the use of material<br>evidence as a source for magic / religious<br>practices in the Middle Ages. A number of<br>objects from southwestern and southern<br>Jutland, which can be related to such practices,<br>are discussed and interpreted in detail.<br>Parallels, material evidence, and other<br>sources arguably indicate a widespread<br>continuity from the Iron Age onwards of a<br>number of rituals and of the use of certain<br>objects with magic qualities. In addition,<br>archaeologists are encouraged to be more<br>aware of the potential of material evidence<br>for the research into magic / religious practices<br>in the Middle Ages.</p> Anders Hartvig, Mette Højmark Søvsø ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118544 tor, 13 feb 2020 00:00:00 +0100 Huse i Haderslev https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118541 <p>Every house and building is a piece of<br>history in itself. It is a reflection of the<br>period in which it was built and of the<br>people who since lived in it and possibly<br>transformed it to fit their needs. To enlighten<br>people on this subject and make<br>them wonder about and recognise building<br>history, Arkæologi Haderslev put together<br>city walks with themes specifically<br>on the architecture in Haderslev. The different<br>routes focus on different aspects of<br>time and architecture in the town. This<br>article concentrates on buildings related<br>to the renaissance castle of Hansborg and<br>on buildings reflecting the reunion of<br>North Schleswig and Denmark in 1920.<br>These two themes were chosen because<br>they are unique to Haderslev and southern<br>Jutland.</p> Anne Eg Larsen ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118541 tor, 13 feb 2020 00:00:00 +0100