Du skal Gå til logon eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af manuskript

Som en del af manuskriptprocessen skal forfattere afkrydse, at deres manuskript overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word-dokument
  • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
  • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og placeringen af illustrationer, figurer og tabeller skal markeres i teksten.
  • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.

Retningslinjer for forfattere

Tekst:
Teksten skal være mellem min. 20.000 og 32.000 tegn, inkl. litteraturhenvisninger.

Manuskriptet skal indeholde følgende: Overskrift, engelsk abstract på højst 20 linjer, forfatternavn, hovedtekst (opdelt i kapitler og afsnit), noter, litteraturhenvisninger, figurtekster på dansk, figurtekster på engelsk, forfatterens adresse.
Undgå noter, eller hold antallet af noter på et lavt niveau.
Der skal være en liste over figurteksterne efter litteraturhenvisningerne.

Litteraturhenvisninger:
Følgende retningslinjer anvendes (naturvidenskabelig litteraturcitering):
I parentes i selve teksten skal der stå forfatternavn med kapitæler, år og citerede sider. I litteraturhenvisningen skal hele citatet stå i alfabetisk rækkefølge. Her angives artiklens fulde sidetal (ved artikler) og udgivelsessted (ved monografier).

Eksempler:
Lomborg 1973: E. Lomborg: Die Flintdolche Dänemarks. Nordiske fortidsminder, Serie B in quatro, Bind 1. København 1973.
Hatz 2001: G. Hatz, der Münzfund vom Goting-Kliff/Föhr. Numismatische Studien 14 (Hamburg 2001).
Voss 1993: O. Voss, Jernudvinding. I: S. Hvass/B. Storgaard (red.), Da klinger i muld… 25 års arkæologi i Danmark (København, Århus 1993) 203-209.
Adresse:
For- og efternavn, evt. tilknyttet institutions fulde adresse og endelig email-adresse.

Aflevering:
Dit bidrag kan afleveres som fil på email. Desuden vil vi gerne have et PDF af manuskriptet og af alle illustrationer i den rigtige rækkefølge med figur-nr. Undgå al slags formatering, altså ingen bloksats, orddeling, tabulatorer, sidehoved eller sidefod, ingen sidetal. Brug kun en skriftstørrelse, venstremargen og enkelt linjeafstand.

Tekstbehandling:
Vi foretrækker WORD og/eller en OpenOfficefil.Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter. Det elektroniske tidsskrift AIS behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Fornavn, Mellemnavn, Efternavn,
Tilhørsforhold
Land
E-mail adres­se
Vi deler ikke dine almindelige per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer de almindelige personoplys­nin­gerne, så læn­ge tidsskriftet AIS er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt internt i redaktionen for AIS til sta­ti­sti­ske analyser udelukkende til intern brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger.