Arkæologi i Slesvig / Archäologie in Schleswig

Forfattere

  • Pernille Kruse

Resumé

Alle bidragsyderne har beskæftiget sig
med arkæologisk forskning, der refererer
til det gamle hertugdømme Slesvigs område.
Den kronologiske ramme er igen ret
omfattende, og går fra bronzealderen til
starten af det 20. århundrede. Der er især
fokus på overregionale aspekter. Dertil
hører nye fortolkninger af 14C-dateringer
af hustomter eller noget om fugle som
gravgaver i vikingetiden, men også mere
lokal forskning fra området omkring
Slesvig. Der var bidrag om vikingetidens
grubehuse, hverdagsliv og eliter i Ballum,
husofre fra middelalderen, arkitekturstile
i Haderslev by, en vejlandsby fra højmiddelalderen.
Der blev præsenteret gamle
fundpladser med nye spørgsmål, som de
kan ses i artiklen om Dankirke, mens en
anden artikel beskæftiger sig med nye detektorfund
fra en gammelkendt romertids
gravplads. Yderligere blev der fokuseret
på et befæstningsanlæg fra 1. Verdenskrig,
nemlig Sikringsstilling Nord, en vejdæmnings
bygningshistorie, et skibsfund
fra Slien og et enkeltfund fra Nordstrand
ved den slesvig-holstenske vestkyst. Et bidrag
beskæftigede sig med bronzealderens
transformationsprocesser med et eksempel
fra Belauer See, mens et indlæg om en
vikingetids ryttergrav tæt på Skanderborg
med forbindelser til Slesvig-Holsten, var
med til at udvide det rumlige perspektiv.
Alle bidrag i det foreliggende bind har
været til peer-review.

Downloads

Publiceret

2020-01-29

Citation/Eksport

Kruse, P. (2020). Arkæologi i Slesvig / Archäologie in Schleswig. Arkæologi I Slesvig-Archäologie in Schleswig, (17), 266. Hentet fra https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118407