Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret.
 • Manuskriptfilen er skrevet i KP's rapportskabelon (Word) og følger instrukserne i skabelonen. Alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder. Illustrationer og figurer kan også indsendes som supplerende filer i høj opløsning.
 • Litteraturliste placeres sidst i dokumentet, og der er angivet URL-adresser til referencerne, der er elektroniske tilgængelige. Der er ikke krav til referencesystem.
 • Der udarbejdes et abstract til artiklen på dansk og engelsk på max 150 ord.

 • Ved flere forfattere afklares det i hvilken rækkefølge de ønskes citeret. Alle forfattere registreres i forfatterindekset.

 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere.

Retningslinjer for forfattere

Materialet til publicering skal kunne placeres indenfor en af følgende kategorier:

 • Rapporter
 • Undervisningsmateriale
 • Evalueringer fra projekter
 • Abstracts
 • Udviklingsprojekter
 • Arbejdspapirer

 

 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.