Arbejdspapirer, Professionshøjskolen Metropol https://tidsskrift.dk/arbejdspapirermetropol <p>Arbejdspapirer er et digitalt tidsskrift, hvor ansatte kan udgive f.eks. rapporter og evalueringer fra projekter, undervisningsmateriale, abstracts, arbejdspapirer og udviklingsprojekter, som ikke er udgivet andre steder.</p> <p>Publiceringsplatformen er offentlig tilgængelig og Open Access.</p> <p>Udgivelserne er inden for alle de fagområder, som professionshøjskolens ansatte underviser og forsker i, og udgivelserne udkommer løbende. Manuskripter indsendes til redaktøren på biblioteket. Retningslinjer for forfattere kan læses her.</p> da-DK <p><em>Arbejdspapirer, Professionshøjskolen Metropol&nbsp;</em>kræver ikke afgivelse af copyright ved publicering. Dvs. at artikler efter publicering i&nbsp;<em>Arbejdspapirer, </em>kan udgives i andre sammenhænge, efter anmodning til redaktionen.&nbsp;</p> <p>Det indsendte manus må ikke tidligere være blevet publiceret, og det må heller ikke være sendt parallelt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret.</p> <p>For artikler publiceret i <em>Arbejdspapirer, Professionshøjskolen Metropol</em> tillades at læsere kan downloade, kopiere, distribuere, udskrive, søge eller linke til og citere fra til ethvert lovligt formål. <em>Arbejdspapirer, Professionshøjskolen Metropol</em> tillader ikke at læsere bruger artikler eller dele af dem i egne artikler uden at citere, eller på anden vis anvender dem til kommercielle formål (CC BY-NC).</p> <p><em>Arbejdspapirer, Professionshøjskolen Metropol</em> tillader at forfatteren kan arkivere publiceret artikel (post-print) på egen institutions forskningsarkiv (Institutional Repository), når forfatteren samtidig linker til artiklen.</p> leka@kp.dk (Lene Kaad) leka@kp.dk (Lene Kaad) Thu, 07 Jun 2018 11:07:36 +0200 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Fotografi som visuel metode i ernærings- og sundhedsfaglige studier https://tidsskrift.dk/arbejdspapirermetropol/article/view/106186 <p>Denne artikel er en praktisk indføring i, hvad det vil sige at arbejde med fotografi som metode til indsamling af empiri. Artiklen introducerer en række fotografiske metoder, der kan anvendes i observations- og interviewstrategier. Gennem case-eksempler, med udgangspunkt i metoderne Participant Driven Photo Elicitation, Research Driven Photo Elicitation samt Kollaborativ Fotografisk Metode, sætter vi fokus på praktiske greb for studerende såvel praktikere, der selv vil i gang med studier inden for det ernæringsfaglige og sundhedsfaglige felt. Artiklen behandler, hvordan man skaber og håndterer fotografisk empiri i konkrete ernærings- og sundhedsrelaterede studier samt beskriver, hvad fotografisk empiri kan i sammenligning med andre empiriske metoder baseret på mundtligt og skriftligt materiale alene. Desuden gennemgås etiske og juridiske aspekter ved brug af fotografi i empiriske studier og til sidst beskrives en række fototekniske overvejelser, der kan kvalificere fotografiernes tekniske kvaliteter.</p> Lise Justesen, Maria Therese Laub, Birthe Rostgaard Poulsen Copyright (c) https://tidsskrift.dk/arbejdspapirermetropol/article/view/106186 Thu, 07 Jun 2018 00:00:00 +0200