Om tidsskriftet

Fokus og område

Arbejdspapirer er professionshøjskolens digitale publiceringsplatform (OJS). Her vil professionshøjskolens ansatte kunne udgive publikationer som fx hel eller delvis rapportering fra forsknings- og udviklingsprojekter, evalueringer og arbejdspapirer.

Udgivelserne er inden for alle de fagområder, som professionshøjskolen underviser og forsker i, og udgivelserne udkommer løbende.

Alle publiceringer er gennemlæst og fagfællebedømt af en intern redaktion.

Hvad er OJS?
OJS (Open Journal Systems) er en publiceringsplatform, som gør det muligt – let og hurtigt – at publicere online. OJS kan rent teknisk håndtere alle de processer, der er forbundet med publicering – fx peer-review-delen.
De fleste universiteter i Danmark bruger OJS. Alt hvad der bliver publiceret i  Københavns Professionshøjskole via ”Arbejdspapirer” er Open Access, og publiceringer bliver ”høstet” over i søgekataloger som fx Bibliotek.dk. Det vil med andre ord sige, at når man publicerer via OJS øges synligheden på internettet.

Hvad er Open Access?
Open Access (OA) giver gratis adgang for alle til at læse og anvende videnskabelig information i digital form via internettet og vil dermed forbedre mulighederne for en bredere anvendelse af de nyeste forskningsresultater. 

De danske professionshøjskoler har i sommeren 2015 udarbejdet en fælleserklæring, hvor de støtter op om målsætningerne i Danmarks Nationale Strategi for Open Access. Danske professionshøjskoler ønsker dermed at skabe fri adgang til professionshøjskolernes publikationer uden tekniske, finansielle eller juridiske barrierer. Fælleserklæringen har fem generelle principper for de danske professionshøjskolers satsning på Open Access, og derudover lægges der op til lokale initiativer i forhold til udmøntningen af OA.

Du kan læse mere om OA her 

Kontakt for mere information
Bente Larsen, Biblioteket
E-mail: bela@kp.dk
Tlf.: 5163 2482

 

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.