https://tidsskrift.dk/arbejdspapirermetropol/issue/feed Arbejdspapirer, Professionshøjskolen Metropol 2021-04-21T02:01:01+02:00 Lene Kaad leka@kp.dk Open Journal Systems <p>Arbejdspapirer er et digitalt tidsskrift, hvor ansatte kan udgive f.eks. rapporter og evalueringer fra projekter, undervisningsmateriale, abstracts, arbejdspapirer og udviklingsprojekter, som ikke er udgivet andre steder.</p> <p>Publiceringsplatformen er offentlig tilgængelig og Open Access.</p> <p>Udgivelserne er inden for alle de fagområder, som professionshøjskolens ansatte underviser og forsker i, og udgivelserne udkommer løbende. Manuskripter indsendes til redaktøren på biblioteket. Retningslinjer for forfattere kan læses her.</p> https://tidsskrift.dk/arbejdspapirermetropol/article/view/106186 Fotografi som visuel metode i ernærings- og sundhedsfaglige studier 2021-04-21T02:01:01+02:00 Lise Justesen liju@phmetropol.dk Maria Therese Laub traz@phmetropol.dk Birthe Rostgaard Poulsen traz@phmetropol.dk <p>Denne artikel er en praktisk indføring i, hvad det vil sige at arbejde med fotografi som metode til indsamling af empiri. Artiklen introducerer en række fotografiske metoder, der kan anvendes i observations- og interviewstrategier. Gennem case-eksempler, med udgangspunkt i metoderne Participant Driven Photo Elicitation, Research Driven Photo Elicitation samt Kollaborativ Fotografisk Metode, sætter vi fokus på praktiske greb for studerende såvel praktikere, der selv vil i gang med studier inden for det ernæringsfaglige og sundhedsfaglige felt. Artiklen behandler, hvordan man skaber og håndterer fotografisk empiri i konkrete ernærings- og sundhedsrelaterede studier samt beskriver, hvad fotografisk empiri kan i sammenligning med andre empiriske metoder baseret på mundtligt og skriftligt materiale alene. Desuden gennemgås etiske og juridiske aspekter ved brug af fotografi i empiriske studier og til sidst beskrives en række fototekniske overvejelser, der kan kvalificere fotografiernes tekniske kvaliteter.</p> 2018-06-07T00:00:00+02:00 Copyright (c)