Fremtidens innovative velfærdsmedarbejdere:

Et samarbejde mellem skole og praksis sætter langt lys på innovation som nøgle til at styrke velfærdssektoren i fremtiden

  • René Dybdal Randers Social- og Sundhedsskole
  • Christine Kloster Warberg
Nøgleord: Innovation, fremtidens velfærdsmedarbejder, skole/praksis-samarbejde, forandringsdrevet

Resumé

Velfærdssektoren i Danmark er udfordret. Færre personalemæssige og økonomiske ressourcer til rådighed og en rivende udvikling til følge fordrer nye løsninger på gammelkendte udfordringer. I sundhedssektoren har der særligt været fokus på sundheds- og velfærdsteknologi som krumtappen i at finde løsninger. På Randers Social- og Sundhedsskole er vi dog af den oplevelse, at flere andre indsatsområder også er nødvendige at arbejde med – her iblandt at bibringe fremtidens velfærdsmedarbejdere et innovativt mindset til at kunne identificere udfordringer og dernæst handle på dem. Med henblik på at igangsætte denne indsats har skolen i samarbejde med repræsentanter fra praksis fordybet sig i hvordan skole og praksis hver især forstår og arbejder med innovation – både ift. at klæde elever på (i dette tilfælde SOSU-assistenter og -hjælpere) og give medarbejdere i praksis rum til og mulighed for at være innovative i deres opgaveløsning. Samarbejdet er foregået over en etårig projektperiode. I dette essay vil erfaringer herfra blive delt og perspektiver ift. det videre arbejde præsenteret.

Publiceret
2019-11-04
Citation/Eksport
Dybdal, R., & Warberg, C. (2019). Fremtidens innovative velfærdsmedarbejdere:. Sundhedsprofessionelle Studier, 3(3). Hentet fra https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/115749