Undervisningens gavegivning

Forfattere

  • Thomas Aastrup Rømer Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/lup.v2i1.27689

Nøgleord:

undervisning, filosofi, læring, kausalitet, gave

Resumé

I

I denne artikel undersøges undervisningsbegrebets aktuelle tilstand og dets filosofiske indhold og muligheder. Først argumenteres for, at undervisningsbegrebet i dets nuværende brug reduceres til at være en metode, der skal optimere konstruktivistisk læring, som har det store problem, at det bygger på en afvisning af undervisning selv.

Dernæst undersøges fire forskellige nyere bidrag til et undervisningsbegreb, som kan forstås helt uafhængigt af konstruktivistisk læring. Via analyser af Daniel Breslauers, Gert Biestas, Chris Higgins og Jan Masscheleins pædagogiske filosofi argumenteres for, at undervisning består af en dobbelt gavegivningsproces, som sætter læreren og eleven i et langt mere tæt, kulturelt og vekselvirkende samspil end hidtil.

.

Forfatterbiografi

Thomas Aastrup Rømer, Aarhus Universitet

Lektor

Referencer

Biesta, G. (2004). Against Learning - Reclaiming a Language for Education in an Age of Learning. Nordisk Pedagogik, vol. 24(1), 70-82.

Biesta, G. (2012). Receiving the Gift of Teaching: From ’learning from’ to ’being taught by’. Studies in Philosophy of Education, 32(5), 449-461.

Biesta, G. (2013). The beautiful Risk of Education. Boulder: Paradigm Publishers.

Breslauer, S. D. (2016). Martin Buber’s Myth of Zion: National Education or Counter-Education. Studies in Philosophy and Education, 35(5), 493-511.

Brinkmann, S. (2016). Ståsteder – 10 gamle ideer til en ny verden. København: Gyldendal Business.

Glasersfeld, E.v. (1995). Radical Constructivism – a Way of Knowing and Learning. New York: The Falmer Press.

Han, B.-C. (2010). Træthedssamfundet, Ø-bog.

Hariri, J. G. (2012). Kausal inferens i statskundskaben. Politica, vol. 44, nr. 2, 184-201.

Harman, G. (2005). Guerilla metaphysic - Phenomenology and the Carpentry of Things. Illinois: Open Court.

Higgins, C. (2010). The Good Life of Teaching. Journal of Philosophy of Education, 44(1-2), hele tidsskriftet.

Jonas, U. (2003). Poetisk videnskab – Grundtvig og Foucault. I: Slagstad, R. m.fl. (red.), Dannelsens forvandlinger. Oslo: Pax Forlag, s. 125-151.

Kemp, P. (2015). Løgnen om dannelse – opgør med halvdannelsen. København: Tiderne Skifter.

Masschelein, J. & Simon, M. (2013). In Defence of The School – a Public Isssue. Leuven: E-ducation, Culture & Society Publishers.

Qvortrup, L. (2015). Baggrund for diskussioner af Visible Learning med særligt henblik på lærings- og vidensbegrebet. Paideia, nr. 9, 22-33.

Staunæs, D. & Juelskjær, M. (2014). Klasseledelse – ”all inclusive”: læringscentreret ledelse af sanser, affekter og rytmer. I: Kreisler, J. B., & Moos, L., Klasseledelelsens dilemmaer – fortsatte magtkampe i praksis, pædagogik og politik. Dafolo, s. 151-171.

Roth, W-M. (2009). Dialogism - A Bakhtinian Perspective on Science and Learning. Rotterdam: Sense Publishers.

Rømer, T. (2015). Pædagogikkens to verdener. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Rømer, T. (2017a). Et kritisk lys på John Hatties teori om Visible Learning. I: Bjerre, J. m.fl., Hattie på dansk – evidenstænkningen i et kritisk og konstruktivt perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag, s.129-160.

Rømer, T. (2017b). Niklas Luhmanns hyper-radikale konstruktivisme. på www.thomasaastruproemer.dk.

Rømer, T. (2017c). Er Gert Biesta dannelsesfilosof? I: Lærke, G., & Morsing, O. (red.), Uddannelse for en menneskelig fremtid – Gert Biestas pædagogiske tænkning. Aarhus: Klim.

Tanggaard, L. (2015). Saglige udvidelser. I: Rahbek, R. K., & Møller, J., Højskolepædagogik – en fortælling om livsoplysning i praksis. Aarhus: Klim.

Downloads

Publiceret

2017-04-26

Citation/Eksport

Rømer, T. A. (2017). Undervisningens gavegivning. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 2(1), 73–89. https://doi.org/10.7146/lup.v2i1.27689

Nummer

Sektion

Artikler inden for tema